31 grudnia 2011

... największy obciach roku - STRZELANIE W SYLWESTRA!

Amerykańscy uczeni dowiedli, że osoby strzelające cierpią na wiele ukrywanych problemów, a odpalający ognie sztuczne mają iloraz inteligencji IQ (intelligence quotient) mieszczący się w normie inteligencji dewiacyjnej, natomiast iloraz  EQ (emotional intelligence quotient) mierzony ESCEIT jest związany z hałasem i w Sylwestra u wielu osobników gatunku Homo sapiens zbliża się nawet do liczby 0

28 grudnia 2011

Jutro mija termin konsultacji projektu planu urządzenia lasu nadleśnictw Puszczy Białowieskiej

Jutro o godzinie 11.00 mija termin składania uwag i wniosków do projektu planu urządzenia lasu, projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz programu ochrony przyrody nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka. Uwagi należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Białowieża (ul. Wojciechówka 4), Browsk (os. Gruszki) Hajnówka (ul Kolejki Leśne 12). Osoby, które nie mogą złożyć wniosków osobiście proszone są o przesłanie ich na adres podlasie@pracownia.org.pl do godziny 8:00 29 grudnia, po czym zostaną one przekazane nadleśnictwom.
Jak poinformowała Dyrekcja RDLP w Białymstoku kierując się optymalizacją wynikającą z prawa i przepisów zaproponowano maksymalną wielkość możliwego do pozyskania drewna.  Aktualne wersje dokumentów zakładają pozyskanie przekraczające 100 000 m3 drewna rocznie, również w drzewostanach ponadstuletnich, nie wychodzą one naprzeciw potrzebom ochronnym najcenniejszych, puszczańskich gatunków.
Więcej o konsultacjach:
http://www.bialystok.lasy.gov.pl/web/rdlp_bialystok/glowna?p_p_id=101_INSTANCE_HRrZ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=6&_101_INSTANCE_HRrZ_struts_action=%2Ftagged_content%2Fview_content&_101_INSTANCE_HRrZ_redirect=%2Fweb%2Frdlp_bialystok&_101_INSTANCE_HRrZ_assetId=19999238&#p_101_INSTANCE_HRrZ
Ostatnie wersje konsultowanych dokumentów:
Uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe w poprzednich etapach konsultacji:
http://pracownia.org.pl/pliki/zasady_dostosowania_gospodarki_lesnej_do_potrzeb_ochrony.pdf

21 grudnia 2011

W zgrabiałym lesie

Śledzę wypowiedzi zwolenników cięcia Puszczy Białowieskiej, w prasie, Facebooku i na blogu, na temat tego, jak ta nasza biedna puszcza niszczy sama siebie siłami natury i dlaczego niezbędna jest pomoc człowieka ale na szczęście niemal codziennie mogę do niej pójść i nacieszyć się jej "bałaganem", "samodestrukcją" i dążeniem do unifikacji... Dzisiaj chodziłem głównie po "zgrabiałej" puszczy w obszarze ścisłej ochrony i tutaj kilka aktualnych zdjęć dla osób, które lubią taki naturalny nieporządek:

19 grudnia 2011

Drewno z Puszczy Białowieskiej nie trafia do ludności miejscowej

Jak informuje Greenpeace analiza dokumentacji sprzedaży pokazuje, że większość drewna z Puszczy Białowieskiej i tak latami nie trafiała do mieszkańców okolicznych gmin. Średnia sprzedaż detaliczna na rynek lokalny w latach 2008 i 2009 wyniosła ok. 29 tys. m sześć. rocznie, podczas gdy całkowite pozyskanie wynosiło ponad 100 tys. m sześć. Jak informuje Greenpeace w 2011 r. odbiorcami drewna były m.in. takie firmy jak Biaform, Kronospan, czy International Paper. GP zgromadził materiał dowodowy w postaci zdjęć dokumentujących transporty drewna.
minister Kraszewski obiecał dążenie do objęcia całej Puszczy parkiem narodowym
Obecnie organizacja chce się dowiedzieć czy przedsiębiorstwa te, które obiecały nie kupować drewna pochodzącego z Puszczy były wprowadzane w błąd.

18 grudnia 2011

Nowe tablice w rezerwacie Szafera

RDOŚ ustawił nowe tablice informacyjne w rezerwacie im. Wł Szafera, który budzi tak wielkie emocje i był tematem propagandowych filmów i wypowiedzi, także niektórych lokalnych polityków.

16 grudnia 2011

Nowe podejście do Platformy


Trwają przygotowania do nowego zgłoszenia przez Starostwo Hajnowskie projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” (w ramach V osi priorytetowej POIiŚ). Wczoraj odbyło się w Hajnówce drugie spotkanie w celu omówienia treści projektu. Spośród kilku organizacji pozarządowych, zaangażowanych w ochronę Puszczy Białowieskiej reprezentowane było tylko Towarzystwo Ochrony Krajobrazu (TOK). Niestety, dzień pracy i godzina spotkania – 9 rano – nie pozwoliły, żeby więcej osób, szczególnie spoza Hajnówki, mogło przyjechać.

15 grudnia 2011

W puszczy na koniec dnia

Mój stary przyjaciel z Legnicy napisał maila, że od kilku dni nie było na blogu zdjęć z Puszczy, więc dzisiaj dla niego i każdego, kto ciekaw kilka najnowszych. Połowa grudnia bez śniegu i z ciągle niskim poziomem wody, ale Puszcza i tak tworzy niepowtarzalną scenografię, a mchy - przy dodatniej temperaturze - świecą intensywną zielenią 

7 grudnia 2011

W poszukiwaniu lasu trumien

Zainspirowany dyskusją i badaniami naukowymi leśników, które – zdaniem badacza z IBL – wykazały, że ścisła ochrona przyrody „prowadzi do powstania lasu martwych drzew, lasu trumien – ubogiego wiekowo i gatunkowo” oraz, że badania SGGW pokazały, jak to powstają monokultury grabowe na żyznych siedliskach a osika, wiąz, klon, jesion czy dąb ustępują na skutek ochrony biernej z Puszczy – postanowiłem dzisiaj udać się do puszczy, tam gdzie od tych 75 lat nic się nie robi i wytropić zbója graba, oraz naocznie przekonać się jak wygląda las trumien, pozbawiony wymienionych wcześniej gatunków.

6 grudnia 2011

Czy polowania są obojętne dla przyrody i życia?

Wojewódzki sąd administracyjny nakazał dyrekcjom ochrony środowiska w Białymstoku i Warszawie zajęcie się sprawą polowań w Puszczy Białowieskiej. O ich wstrzymanie zabiegają od prawie dwóch lat ekolodzy.

Więcej tutaj

5 grudnia 2011

Stanowisko prof. Tomasza Wesołowskiego z Pracowni Biologii Lasu Uniw. Wrocławskiego

Puszcza w średniowieczu wg ryciny w "Biełowieżskaja Puszcza 1382-1902" G. Karcowa
Poniżej fragmenty stanowiska wysłanego do redakcji „Polityki” w związku z artykułem opublikowanym w tygodniku, prezentującym tezę, zapisaną na okładce - „Białowieża: trzeba ciąć”. Całość ukaże się prawdopodobnie w kolejnym numerze tygodnika.
W najnowszej „Polityce” (49/11) ukazał się artykuł dra Jana Łukaszewicza z Instytutu Badawczego Leśnictwa „Zapuszczona puszcza”. Autor stawia w tekście dwie tezy: 1) kontynuacja gospodarki leśnej (wyrębów) jest konieczna dla istnienia Puszczy Białowieskiej, 2) „różnej maści ekolodzy” (włączając w to ministrów środowiska) przeszkadzają leśnikom w pracy (wyrębach), skutkiem czego puszcza ginie. Tezy te podkreśla hasło na okładce numeru: „Białowieża: trzeba ciąć”. Czy rzeczywiście trzeba?

4 grudnia 2011

Zdjęcia „innej” Puszczy


Kilka tygodni temu, w odpowiedzi na prośbę o umieszczenie zdjęć z obszaru ochrony ścisłej, ale nie z grądów i łęgów jesionowo olszowych napisałem, że zrobię to za kilka dni.. Ciagle jednak brakowało czasu.

30 listopada 2011

Nie trzeba wycinaćLasy Państwowe korzystając z gościnności łamów "Polityki" przekonują społeczeństwo polskie, że Puszczę trzeba wycinać! Tymczasem po ostatnich wichurach Puszcza wygląda w ścisłym jeszcze piękniej, wzbogacona o liczne powalone bez pomocy drwala świerki  Ludzie różnią się jednak zarówno w estetyce, jak i poglądach na swoje miejsce w przyrodzie. Naukowcy niezwiązani z gospodarką leśną mają na przykład zupełnie inne wyniki badań od tych, którzy pracują dla leśnictwa. "Sam diabeł do ładu nie dojdzie" - napisała kiedyś Maria Konopnicka.

25 listopada 2011

Arbores Vitae w krakowskiej GW

W Krakowie, pod Wawelem, od września do końca października miała miejsce wystawa fotograficzna Jana Walencika "Arbores Vitae - ostatnia taka puszcza". Obecnie, do 31 stycznia 2012 wystawę można oglądać w Galerii Krakowskiej, ul. Pawia 5. Jutro, w weekendowym krakowskim wydaniu Gazety Wyborczej znajdzie się 16-stronicowy dodatek poświęcony wystawie i Puszczy Białowieskiej, a także problemom z jej ochroną.

21 listopada 2011

Kiedy nie było planu urządzenia lasu

Rano padał deszcz i jednak nie zdecydowałem się jechać do lasu. Ale w południe przestał. Jadąc na północ obszaru ochrony ścisłej wspominałem pewnego dyrektora departamentu, leśnika, który kiedyś „zjechał” przy mnie nadleśniczego, że u niego rosną sosny a siedlisko jest dla innych gatunków! Jako kompletny laik mam problem z fitosocjologią i nauką o zespołach leśnych. mam wrażenie, że jednak przyroda trwa w nieustannym procesie i zmienia się dość szybko. Podzielenie i ponazywanie wydaje mi się dość karkołomne. Słyszę ciągle o tym jak to trzeba wycinać niewłaściwe gatunki i obsadzać właściwymi. Dlaczego ta głupia przyroda powoduje, że wyrastają niewłaściwe? 

17 listopada 2011

Plany dla Puszczy na następne 10 lat i stanowisko ekologów

W piątek, dnia 18 listopada w Białowieży odbędzie się narada techniczno-gospodarcza będąca elementem tworzenia planu urządzenia lasu na najbliższe dziesięć lat dla całej gospodarczej części Puszczy Białowieskiej. W planie takim określa się ile i jakiego drewna można wyciąć z lasu, co i jak będzie chronione i wiele innych aspektów gospodarowania w lesie przez Lasy Państwowe. W czasach historycznych z Puszczy wycinano najwyżej ok. 40 tys m3 drewna rocznie. Obecnie, z jej 1/3 powierzchni, leżącej po stronie polskiej, ta wielkość, w poprzednim dziesięcioleciu, dopuszczała wycięcie w sumie 1 500 000 m3. Organizacje pozarządowe ustosunkowały się do nowego planu, proponując odpowiednie ograniczenia, jednak ich uwagi dotychczas nie zostały uwzględnione. W południe, 17 listopada premier RP powiedział, że nowy minister środowiska nie będzie rzecznikiem Greenpeace. Dziwne stwierdzenie. Wszak minister powinien być rzecznikiem przyrody, a nie instytucji. Czyżby premier sugerował, że minister jest czyimś rzecznikiem? A poprzedni nie był rzecznikiem korporacji (np. GMO, przemysłu atomowego itp), czy Lasów Państwowych tylko organizacji pozarządowych wspierających poglądy niezależnych naukowców?  Zostawmy te trudne pytania na boku. Proponowany operat, na najbliższe 10 lat, bulwersuje środowiska przyrodnicze. Zakłada zwiększenie wycinania Puszczy Białowieskiej!  Poniżej stanowisko organizacji pozarządowych i naukowców przyrodników, będące komentarzem do planów gospodarowania w Puszczy:

11 listopada 2011

Archeologiczne odkrycia w Puszczy Białowieskiej

Dnia 10 listopada, w sali konferencyjnej BPN Dariusz Krasnodębski, archeolog z Podlaskiej Ekspedycji Archeologicznej Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, wieloletni badacz terenu Puszczy Białowieskiej podzielił się najnowszymi odkryciami z terenu Puszczy. We wrześniu br. kierował on badaniami w pobliżu uroczyska Zamczysko. Odkryto tam osadę wczesnośredniowieczną, oddalona zaledwie kilkaset metrów na południowy wschód od cmentarzyska znanego jako „Zamczysko”. Jest to pierwsze tego typu odkrycie z terenów Puszczy Białowieskiej. Z terenów Puszczy sprzed naszej ery pochodzą ślady po kulturze (związanej z terenami obecnej Białorusi) ceramiki kreskowanej, w pierwszych wiekach naszej ery pojawiły się w Puszczy ślady północnej kultury wielbarskiej, następnie słowiańskie kurhany i osady wczesnośredniowieczne (na ten czas przypada odkryta osada nazwana od uroczyska - „Obołonie”, gdzie ludzie przebywali nawet przez kilkaset lat! aż prawdopodobnie zostali usunięci decyzją władców), a po wieku XV rozwija się działalność produkcyjna (węgiel drzewny, potaż itp.). Niemal stałe użytkowanie i wykorzystywanie Puszczy przez człowieka było jednak nieporównywalne z czasami nowożytnymi. W dawnych czasach tylko w minimalnym stopniu odbiło się ono na szacie roślinnej. Przedstawiony podczas prezentacji diagram pyłkowy pokazuje jasno, że aż do XX wieku procent roślin związanych z człowiekiem nie przekraczał w Puszczy 10%. Dopiero w najnowszych czasach zaczęliśmy to radykalnie zmieniać.  

8 listopada 2011

W innej Puszczy


Dzisiaj chcę się podzielić zdjęciami z trochę innej Puszczy - mniej grądowej. Chodziliśmy z Tomkiem Niechodą w poszukiwaniu śladów bartnictwa i największych drzew we wschodniej części Rezerwatu. Na niewielkiej przestrzeni można tam spotkać różne zbiorowiska leśne i krajobrazy. Nie znam się na zespołach leśnych więc mogę tylko napisać, że przechodziliśmy przez dębowo świerkowe bory, świerczyny i brzeziny bagienne, olsy i grądy podziwiając nieustannie zmieniający się charakter lasu

7 listopada 2011

Rozstrzygnięto konkurs na Zwierzyniec

Niedawno rozstrzygnięto konkurs architektoniczny, ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce na zagospodarowanie osady Zwierzyniec, leżącej w połowie drogi między Hajnówką a Białowieżą. Informacje można przeczytać na stronie Starostwa . Trudno ocenić projekt, którego nie można zobaczyć, niemniej z uzasadnienia nie płyną zbyt optymistyczne wieści, poza tą, że zwycięzcą jest ten sam zespół, który wygrał projekt na rezerwat pokazowy zwierząt, co daje pewną nadzieję na spójność wyrazu architektonicznego. Zwierzyniec to miejsce historyczne, i dobrze by było, żeby o jego przyszłości współdecydował też urząd konserwatora zabytków. Dzisiaj, poza też już zabytkowym budynkiem z okresu międzywojennego, 
mamy na skrzyżowaniu śmietnik krajobrazowy billboardów różnych firm.

3 listopada 2011

4 listopada mija termin konsultacji projektu planu zadań ochronnych Natura 2000 dla Puszczy Białowieskiej

Upływa termin konsultacji projektu planu zadań ochronnych Natura 2000 dla Puszczy BiałowieskiejAktualna wersja dokumentu nie zapewnia ochrony najcenniejszych siedlisk oraz gatunków puszczańskich. Po 4 listopada dokument trafi do uzgodnienia z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku i zostanie przekazany zleceniodawcy. Autorem projektu planu jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku (BULiGL). 
Pomimo wiedzy o rozmieszczeniu najcenniejszych, puszczańskich gatunków naturowych dokument nie zawiera adekwatnych zaleceń ochronnych zawartych m.in. w wydanych przez Ministerstwo Środowiska podręcznikach do ochrony gatunków. Wykonawca dokumentu ograniczył ochronę leśnych gatunków do rezerwatów przyrody, drzewostanów i drzew ponadstuletnich.

1 listopada 2011

Białowieski Park Narodowy – świątynia przyrody, czy warsztat pracy?


Temat tego postu został mi zasugerowany w jednym z mejli. Pomyślałem o tym dzisiaj, chodząc po obszarze ochrony ścisłej. Ciepła pogoda, kolory jesienne. Spotkanie z wilkiem (drugi raz w ciągu tygodnia!). I kiedy widziałem jak ucieka było mi przykro, że go wystraszyłem. Chodzenie po lesie zawsze jakoś niepokoi inne zwierzęta. To wielki skarb, że dla wielu ludzi puszcza, a szczególnie ten jej fragment jest traktowana jak świątynia. Bo park narodowy to także misja, nie tylko warsztat pracy i badań. Zachwycali się nią przecież najwybitniejsi ludzie kultury. Od niedawna Park korzysta z nowoczesnego sprzętu. Można podjechać elektrycznym pojazdem i podpinając piłę do akumulatora oczyścić drogę z powalonego drzewa. To wielka pomoc dla ludzi i "łagodny" środek techniczny dla przyrody. Byle nie za często i nie wszędzie. Na sąsiednim drzewie zobaczyłem opaskę wyznaczającą granicę powierzchni badawczej. Badania w BPN są z pewnością potrzebne. To jeden z głównych celów - funkcji tego parku. Turystyczna funkcja jest ograniczona do niewielkiej powierzchni. No, i jeszcze jest ta funkcja "duchowa", kulturowa. Jednak penetracja przez naukowców nie jest wcale taka mała, bo obszar parku jest bardzo niewielki. Wszystko zależy od pory roku i punktu odniesienia. Kiedyś miałem okazję chodzić po dwóch parkach w USA. Po jednym z nich wędrowałem z kolegą kilka dni! Przez obszar ochrony ścisłej BPN można przejść w 2 godziny. Wychodząc z jednej wsi, po kilku godzinach przejdziemy las i wyjdziemy przy innej. To maleńki skrawek lasu!!! Choć i on jest niestety dla niektórych samorządowców solą w oku, bo „drewno się tam marnuje”. Dla badaczy jest to przede wszystkim warsztat pracy. Dla ogromnej rzeszy Polaków jest to także świątynia przyrody. Obszar, jaki chcielibyśmy widzieć nietknięty ludzką ręką. Czy możemy pogodzić obie funkcje? Jak je pogodzić?

27 października 2011

Kolory Orłówki

Stary znajomy z Komańczy napisał w mejlu, ze nie wierzy, iż w Puszczy może być bardziej kolorowo niż w Bieszczadach. Może i nie jest bardziej (nie ma buków), ale też jest nieźle. Z obszaru Rezerwatu chyba najbardziej kolorowo wygląda teraz Dolina Orłówki. Dużo tu jesionów, już bez liści ale z mchami i porostami. Bobry w ostatnich latach silnie ingerują w tę dolinę. Na skutek ich pracy i suszy w ostatnich tygodniach zamiast płynącej rzeczki mamy niewielkie "kałuże". Kiedyś, przed regulacją i wycięciem drzew, podobnie musiała wyglądać Narewka, albo Łutownia. Tam jednak człowiek już dawno zrobił porządek. Dolina Orłówki wygląda nawet za kolorowo, przypominając obrazki  podkręconych kalendarzy. Przyroda też bywa kiczowata... a jeszcze bardziej w szarej winiecie.. Ale takie teraz dni w Puszczy, zanim zrobi się szaro i  ...też pięknie.

26 października 2011

Co można spotkać w Puszczy

Dzisiaj przez pewien czas towarzyszyłem Tomkowi, mierzącemu drzewa, bo umówiliśmy się, że pokaże mi stary czyhun (sagan), jaki leży niedaleko Orłówki. To ślad po dawnej osadzie. Takie sagany wkładano w fajerki na płycie.

24 października 2011

Kolory Puszczy i co można w niej spotkać...

Jesienna Puszcza była dzisiaj bardzo łaskawa. Słońce, jak w całej Polsce rozświetlało las w kolorach jesiennych, dzięcioł czarny umilał fotografowanie drzew

Kilkakrotnie spotkałem jelenie

Stop odstrzałowi kruków - petycja

Na stronach OTOP można jeszcze podpisać petycję przeciwko odstrzałowi krukowatych na Mazurach. Pisaliśmy już o bulwersującej nagonce na te ptaki.
Spieszcie się, podpisy pod petycją będą zbierane jeszcze tylko kilka dni.

22 października 2011

We Wrocławiu o sikorach w Puszczy


Pracownia Biologii Lasu we Wrocławiu rozpoczyna Seminaria Biologii Lasu, środowiskowe spotkania naukowe poświęcone przedstawianiu i dyskusji najnowszych, często jeszcze nieopublikowanych, badań biologicznych w lasach. Puszcza Białowieska będzie często przewijała się w tematyce spotkań. Seminaria odbywać się będą w czwartki w Dużej Sali Wykładowej Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21. Początek godzina 17:00.
Pierwsze seminarium odbędzie się w najbliższy czwartek, 27 X. Grzegorz Hebda i Sławomir Mitrus z Uniwersytetu w Opolu mówić będą o tym, Co dzieje się ze starymi gniazdami w dziuplach? (dlaczego dziuple się nie zapychają? co czyści dziuple?)


Seminaria są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Serdecznie zapraszamy pracowników i studentów.

prof. dr hab. Tomasz Wesołowski
tomwes@biol.uni.wroc.pl
Pracownia Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego,
Sienkiewicza 21, 50 335 Wrocław
tel. 0 71 375 40 37, fax. 0 71 322 28 17
www.zep.biol.uni.wroc.pl

17 października 2011

Jak obudować Park Narodowy


Kilkanaście metrów od ściany lasu Białowieskiego Parku Narodowego, w tzw. „szczerym polu”, na obszarze Natura 2000 powstaje osiedle domów. RDOŚ w Białymstoku nie widzi potrzeby wykonania raportu oddziaływania na środowisko i opiniuje pozytywnie, w gminie nikomu nie przeszkadza zabudowywanie pól i polan gdzie i jak kto chce – przecież nie ma planów miejscowych („i całe szczęście!” – jak mawiają przedstawiciele samorządów lokalnych). Plebejscy obrońcy tzw. „demokracji” i wartości ludzkich przypominają, że przecież „człowiek jest najważniejszy” i nie wolno nikomu zabraniać budować gdzie mu się podoba. Kiedyś nawet usłyszałem argument o biednej staruszce, żyjącej z renty, której ekolodzy zabraniają postawić dom pod lasem J. A rzeczywistość jest taka, że handluje się wspólnym dobrem jakim jest krajobraz i przyroda, dzieli się pola na działki zabudowuje i sprzedaje, żeby tylko mieć zysk. Tylko od czego są służby ochrony środowiska? Bo jeśli tutaj nie trzeba było oceny oddziaływania, to i gdzie indziej nie trzeba, a jest jeszcze mnóstwo „krzaków” wokół BPN i na pewno można te ziemie drogo sprzedać pod zabudowę letniskową, żeby "babcia rencistka" miała gdzie mieszkać.

16 października 2011

Nowe barcie w Puszczy


Od kilku dni w Puszczy Białowieskiej mamy dwie nowe barcie. Obie można by opisać, trzymając się sposobu opisywania J.J. Karpińskiego z 1947, roku tak:

Oddz. 450. Barć śniotowa. Sosna, pierśnica 70 cm, wysokość 35 m. Wierzchołek nieobcięty. Drzewo żyjące całe. Barć na wysokości 5 m, wykończona. Ciosno niewidoczne. Otwór bartny od południowego wschodu. Śniot wisi na kluczach. Hwozdownia w stanie „nówki”, podobnie jak śniot i klucze, na których wisi. Śniot bliższy traktowi żółtemu ma ślady narzędzia nieznanego w epoce bartnictwa. Dodatkowego oka nie ma. Obie barcie niezasiedlone.

13 października 2011

Zostało po czasach carskich

Takie cechówki można jeszcze dzisiaj spotkać w kilku miejscach obszaru ochrony ścisłej BPN. Nie wiem, co one oznaczają - czy były formalnym zakazem dalszego użytkowania barci lub drzew wyżarowych (pamiętajmy, w 1888 r. wygoniono z Puszczy bartników), a może znaczyły uiszczenie opłaty za dzierżawę?  Do dzisiaj przetrwały jako ciekawostka z czasów intensywnej eksploatacji borów.

11 października 2011

Znikające ślady

Na stronie BPN przeczytałem, że już jutro zaczną się prace nad wykonaniem nowych "barci" przy trasie turystycznej do rezerwatu pokazowego zwierząt. W ten sposób turyści będą mogli oglądać jak niegdyś wyglądało bartnictwo w Puszczy. Nowa barć będzie jednak wykonana współczesnymi narzędziami. W 1948 roku ukazała się obszerna broszura J. J. Karpińskiego, ówczesnego dyrektora parku, jako publikacja IBL w Białowieży "Ślady dawnego bartnictwa puszczańskiego na terenie Białowieskiego Parku Narodowego". Karpiński uratował od zapomnienia wiele informacji zebranych od ostatniego żyjącego bartnika, a przede wszystkim od potomków bartników. Wykonał też inwentaryzację 68 drzew bartnych. Niektóre z nich przetrwały do dzisiaj, trochę nowych drzew bartnych udało się znaleźć nawet współcześnie, chodząc po Rezerwacie, przede wszystkim Tomkowi Niechodzie, przy okazji mierzenia drzew. Wiele z tych drzew obserwuję już od ponad 10 lat i co roku kolejne znajduję już powalone. Dzisiaj fotografowałem niektóre ślady bartnictwa i kilkoma zdjęciami chcę się podzielić.. póki jeszcze jest co pokazywać... Będą więc to zdjęcia z borów, lub dawnych borów..

7 października 2011

95 lat temu

Za oknami zimno i deszcz. Za godzinę cisza wyborcza. Białowieża opustoszała z turystów. Pora na sięgnięcie do albumu ze starymi fotografiami:

I wojna światowa. Gdzieś w Puszczy Białowieskiej: 95 lat temu panowie sfotografowali się przy ściętym dębie. Podpis pod zdjęciem informuje, ze miał 160 cm średnicy. Dzisiaj byłby być może największym z wszystkich dębów puszczańskich.

6 października 2011

Partie nie kochają Puszczy

... to tytuł artykułu w Metrze. Warto go przeczytać przed wyborami. Bo dla zwolenników ochrony całej Puszczy Białowieskiej i naprawienia prawa środowiskowego (likwidacji wichrzycielskiego prawa weta) płyną z tego pewne wnioski. Przeciw są przede wszystkim PSL i PiS. PO i SLD "tak, ale..." i inaczej wypowiadają się z dala od Puszczy, a inaczej na miejscu, gdzie liczy się dla nich lokalne poparcie tłumu a nie przyroda; "za" jest Ruch Palikota, choć nie każdy traktuje poważnie te deklaracje oryginalnego harcownika politycznego i myśliwego..  W trakcie obrad podkomisji sejmowej "za" było także PJN, później zabrakło już zainteresowania ochroną przyrody a gwiazda tej partii miewa poglądy sprzeczne z wiedzą przyrodnicza..

4 października 2011

3 października 2011

Kruki i inne ptaki też myśliwym wadzą

Regionalna dyrekcja ochrony środowiska w Olsztynie zgodziła się na odstrzał około tysiąca ptaków, w tym 250 kruków. Odstrzału chcą myśliwi "zatroskani" o ginącą populację zajęcy i kuropatw. O powstrzymanie rzezi ptaków apelował nawet Jerzy Skolimowski podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa UWM w Olsztynie. Ciekawe czy ktoś go posłucha? Więcej... na stronach Wyborczej

Puszcza dla wybranych?

Jak informuje Pracownia na rzecz Wszystkich Istot nadleśnictwa puszczańskie wprowadziły zakaz poruszania się po Puszczy w miejscach, gdzie organizuje się polowania, w godzinach rannych (5 - 8) i wieczornych (17 - 20) od 23 września do 15 października. Jeden z członków stowarzyszenia został poinformowany przez straż graniczną, że nie może wejść wieczorem do lasu, gdzie wybrał się prowadząc badania nad porostami, gdyż obowiązuje powyższy zakaz. Jak czytamy w ogłoszeniu chodzi o bezpieczeństwo oraz o nie przeszkadzanie w realizacji gospodarki łowieckiej. Można przypuszczać, że jest to reakcja na monitorowanie myśliwych przez aktywistów.

1 października 2011

Jedyna taka panorama lasu

Od tysięcy lat nie przeszkadzano tam
w znaczniejszy sposób procesom naturalnym. Od tysięcy lat trwał tam prawdziwy las, dzieło przyrody samej. Jego panorama wygląda inaczej niż panorama tych wszystkich zadrzewień, które nazywamy lasami. Widzimy tu piętra drzew z dębami przekraczającymi 40 m i świerkami sięgającymi ponad 50 metrów nad ziemię. Niektóre z nich martwe, inne żywe - jak to w lesie. Na kilku fotografiach obszar Rezerwatu widziany dzisiaj "z zewnątrz",
w zachodnim, jesiennym słońcu:

30 września 2011

Upływa termin konsultacji planu gospodarowania w Puszczy

W dniu dzisiejszym mija termin konsultacji materiałów roboczych do planu urządzania lasu na lata 2012 – 2022 dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Z przedłożonych materiałów wynika, że:
1. zaplanowano pozyskanie drewna (w tym rębnie) oraz inne zabiegi (m.in. agrotechniczne – w skład których wchodzi orka gleby) w drzewostanach ponadstuletnich; łącznie ok. ¼ wydzieleń. Zapisy te kolidują nie tylko z przedkładanymi przez organizacje pozarządowe zaleceniami prof.  T. Wesołowskiego, ale również z obowiązującą Decyzja Nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie wstrzymania wyrębu ponad stuletnich drzew pojedynczych i drzewostanów o charakterze naturalnym na terenie nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej. (ZO-732-19/98). Wyręby ponadstuletnich drzewostanów są niegodne z zapisami ujętymi w projekcie Planu Zadań Ochronnych Natura 2000 dla obszaru Puszcza Białowieska. Są one również sprzeczne z deklaracjami przedstawicieli Biura Urządzania Lasu dotyczącymi wyłączenia z użytkowania drzewostanów ponadstuletnich

29 września 2011

Unijna dyskusja leśna i poster organizacji pozarządowych

Dzisiaj, 29 września odbywa się konferencja w Rynie dyrektorów generalnych leśnictw w Unii Europejskiej oraz unijnych odpowiedników naszej dyrekcji środowiska. Konferencja opisana jest na stronie Ministerstwa Środowiska pod tytułem "Zielone złoto w Rynie" (skąd pochodzi fotografia). Wśród poruszonych tematów m.in. nowa strategia leśna UE oraz tematy związane ze zrównoważonym leśnictwem i zieloną ekonomią. Przy okazji konferencji OTOP skorzystał z okazji wystawienie tam baneru i baner ten dotyczy Puszczy Białowieskiej.
A tak poster wygląda w całości:

28 września 2011

Panta rhei – albo kości w Puszczy

 Jeszcze kilka lat temu rzeczka Orłówka, przecinająca Rezerwat jesienią bywała całkowicie wyschnięta. Od pewnego czasu bobry spowodowały, że las w tej okolicy mocno się zmienił. Kilka tam - i okolica jest zalana wodą.


21 września 2011

Największy klon


Był już na kilku zdjęciach, ale nigdy wcześniej nie pomyślałem, żeby go zmierzyć. Dzisiaj, spacerując z kilkoma osobami po BPN (uprawnionymi - a jakże: to informacja do czepliwych obserwatorów bloga, których interesuje tylko do czego się przyczepić) zmierzyliśmy to drzewo i okazało się, że ten klon zwyczajny ma 437 cm obwodu pnia w pierśnicy!

17 września 2011

Pracownia monitoruje myśliwych

Od 17 do 25 września na terenie Puszczy Białowieskiej aktywiści Pracowni na rzecz Wszystkich Istot oraz miłośnicy przyrody będą obserwować rykowisko jeleni oraz sprawdzać czy przestrzegana jest strefa ochrony zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego. Do czasu wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla planów łowieckich domagamy się powstrzymania polowań na terenie Puszczy Białowieskiej.

15 września 2011

W jakim kierunku zmierza ochrona i użytkowanie Puszczy Białowieskiej?

Tym razem napiszę trochę więcej. Kolejny raz okazuje się, że brak jednorodnego zarządzania Puszczą Białowieską i właściwej polityki resortu środowiska, całościowego planu i wieloletniego planu ochrony prowadzi do rozwiązań cząstkowych, nie sprzyjających ochronie przyrody i przywracaniu naturalnego, czy pierwotnego charakteru temu obszarowi. Niedawno został rozstrzygnięty konkurs na Rezerwat Pokazowy Żubrów, zlokalizowany w miejscu obecnie istniejącego. Z planistycznego punktu widzenia nowoczesny rezerwat pokazowy zwierząt powinien być realizowany w pobliżu Hajnówki, by nie zwiększać masowego ruchu do Białowieży, a zwiększyć atrakcyjność miejscowości. Ale tam już „jest inne królestwo”, a Hajnówka nie lubi parku narodowego i tak.

12 września 2011

Ze starym/stałym obiektywem

Dzisiaj poszedłem do rezerwatu ze starym obiektywem, którego używałem kiedyś przy Nikonie FM2. Najtańszy Nikkor z dobrym szkłem - stała ogniskowa 50 mm a światło 1,8. Czyli pełna dyscyplina w kadrowaniu, żadnych dalszych zdjęć, wąski kąt, ręczne ustawianie ostrości. Czasami trzeba było sporo odejść, żeby złapać szerszy kadr. I własnie trochę tymi zdjęciami chcę się podzielić (oczywiście pokadrowanymi w domu pod kątem bloga - czyli poziome kadry) bo nawet skupiając się na fakturze tego lasu odkrywałem, że jest inna niż tam gdzie człowiek gospodaruje. Z ciekawszych "odkryć" był świerk o obwodzie pnia 427 cm (na zdjęciu "robi skalę" i stoi przy nim włoska przyrodniczka Cecilia Cacciatori, z którą dzisiaj chodziliśmy i z którą jest rozmowa w najnowszym Dzikim Życiu - polecam!), cmentarzysko zjedzonych dwóch jeleni i kilku innych zwierząt i prośba do znawców ptaków: czy ten większy, który pojawił się nad głową to trzmielojad?

5 września 2011

Jak pomóc przyrodzie, która sobie szkodzi...

Dnia 5 września w ośrodku „Jagiellońskie” LP odbyło się trzecie spotkanie w ramach prac nad planem zadań ochronnych obszaru naturowego Puszcza Białowieska. Autorzy opracowania (z BULiGL)  przedstawili stan ochrony, zagrożenia i propozycje działań ochronnych. Oprócz leśników z LP byli przedstawiciele BPN z dyrektorem Parku i kilkoro samorządowców. Dość licznie reprezentowane były środowiska organizacji pozarządowych.

2 września 2011

Informacje

Dnia 29 sierpnia wyłoniono zwycięzcę konkursu na koncepcję przebudowy Rezerwatu Pokazowego Zwierząt. Zwyciężył projekt z najlepiej rozwiązaną architekturą obiektów kubaturowych.

W dniu 4 września (niedziela) o godzinie 06:15 w TVP2 będzie emitowany program Natura się o(d)płaca - odc. 17 Gmina Narewka. 

27 sierpnia 2011

Miłosz uzupełniony

12 czerwca na blogu miała miejsce dyskusja wokół wystawy Miłosza na ścianach starej szkoły w Białowieży:
http://puszcza-bialowieska.blogspot.com/2011/06/miosz-ocenzurowany.html
Miłosnikom Puszczy Białowieskiej zabrakło słów Miłosza na temat konieczności objęcia całej Puszczy parkiem narodowym. W ostatni weekend wakacji wystawa Miłosza w Białowieży została uzupełniona o brakujące jego wypowiedzi, odnoszące się do miejsca wystawy.

26 sierpnia 2011

Ponad stuletnie drzewostany w Puszczy Białowieskiej na portalu konsultacji społecznej BULiGL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku, na swoim portalu konsultacji społecznych umieściło najnowsze (stan na sierpień 2011) mapy rozmieszczenia ponad stuletnich drzewostanów w Puszczy Białowieskiej:
http://puszcza-info.buligl.pl/portal/node/83


25 sierpnia 2011

Ach, te korniki w parkach narodowych...

Z korespondencji mailowej (z BPN w tle):
Na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego można przeczytać takie zatrważające zdania: „Jednym z ważniejszych czynników przyspieszających zamieranie drzewostanów świerkowych są owady. Osłabione zanieczyszczeniami przemysłowymi lub zmiennymi warunkami klimatycznymi świerki chętnie zasiedlane są przez szkodniki wtórne, które w krótkim czasie pozbawiają je życia. Jednym z najgroźniejszych owadów na terenie Parku jest kornik drukarz.  [...]

24 sierpnia 2011

W puszczy

Po kilkudniowej przerwie wracamy do wiadomości z Puszczy i o Puszczy... Zanim umieścimy słowa na temat różnych okołopuszczańskich wątków tym razem fotografie. Wszystkie z obszaru ochrony ścisłej, wykonane 23 sierpnia br. Czyli kolejne zdjęcia z raju o tym, jak on wygląda teraz...

13 sierpnia 2011

Bociany i orzeł

Przed godziną chodziłem przy granicy Rezerwatu wzdłuż Narewki i byłem świadkiem jak para bocianów straszyła i kontrolowała poczynania orła, dopóki nie odleciał nad Puszczę. Te bociany mają gniazdo na Zastawie, niedaleko skansenu i doliny Narewki. Wyglądały jak para myśliwców robiących zwroty i koła wokół nieprzyjaciela. Trwało to około 10 minut.
To nasi bohaterowie:11 sierpnia 2011

Różne opinie na temat braku certyfikatu nadleśnictw puszczańskich

Jak informuje SGS Qualifor, miała ostatnio miejsce certyfikacja 28 nadleśnictw RDLP Białystok w systemie FSC. Audyt objął nadleśnictwa z wyjątkiem nadleśnictw puszczańskich: Białowieża, Browsk i Hajnówka. Puszczańskie nadleśnictwa są jednymi z niewielu w kraju, które nie mają certyfikatu. Dyrektor RDLP Białystok tłumaczy to tym, że nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla przeprowadzenia kosztownego procesu certyfikacji w nadleśnictwach, z których drewno, zgodnie z decyzją ministra, ma trafić tylko do lokalnych odbiorców, którzy nie są zainteresowani drewnem certyfikowanym. 

10 sierpnia 2011

Do czego Puszczy potrzebna jest nauka?

[...] obserwujemy, że nauka nie tylko nie jest niezbędna dla ochrony przyrody, ale czasem nawet się jej sprzeciwia. Przykładem na to, dotyczącym Puszczy Białowieskiej, są poglądy niektórych naukowców, głoszących, że nawet po objęciu całej Puszczy parkiem narodowym niezbędne byłyby zabiegi sprzyjające gatunkom roślin, które pojawiły się ostatnio wskutek cięć w lasach gospodarczych, a jako termofile potrzebują więcej słońca. Idąc tym tokiem myślenia, trzeba wycinać tu i ówdzie drzewa, by tworzyć małe polany. Są oni gotowi poświęcić integralność złożonego ekosystemu dla przetrwania wybranych gatunków, które tymczasem są selekcjonowane przez środowiskowe cechy lasu, aż do zniknięcia. Tacy naukowcy traktują Puszczę jak ogród botaniczny, w którym chcieliby mieć jak najwięcej gatunków. Jeśli jednak chcemy zachować prawdziwą puszczę, powinniśmy mieć szacunek dla tej cechy, która ją czyni puszczą, czyli dla samoregulacji i braku ingerencji człowieka. W przeciwnym razie nie będziemy mogli mówić o puszczy ani reklamować jej pierwotnych cech. Musimy pamiętać, że las to żywy organizm, a nie tylko lista gatunków. To także procesy, funkcje, struktura i wzajemne oddziaływania. Organizm, jest czymś więcej niż sumą pojedynczych elementów, które się na niego składają. I właśnie to „więcej” musimy zachować. [...] 
- fragment rozmowy z włoską przyrodniczką Cecilią Cacciatori. Cała rozmowa ukaże się we wrześniowym numerze "Dzikiego Życia", który będzie poświęcony Puszczy Białowieskiej.

6 sierpnia 2011

Polski chaos przestrzenny a Puszcza Białowieska

Powszechny chaos przestrzenny i funkcjonalny w Polsce jest faktem niepodlegającym dyskusji. Brakuje planowania przestrzennego, dominują warcholskie nieraz decyzje lokalne i indywidualne interesy. Rząd próbuje zabrać się za ten problem i dostosować prawo w Polsce do norm europejskich. Puszcza to obszar niewątpliwie o znaczeniu ponadlokalnym. „Zapewnienie realizacji zadań ponadlokalnych uniemożliwia niemal nieograniczone poczucie autonomii gmin” – piszą autorzy projektu dokumentu rządowego koncepcji „Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” (MRR). Specjaliści wytykają wiele aktualnych nieprawidłowości (zbieżne to jest z obywatelskim projektem „odebrania prawa weta gminom”). Wśród wprowadzanych typów „obszarów funkcjonalnych” znajdą się m.in. obszary cenne przyrodniczo, szczególnie N2000. Funkcja przyrodnicza jest na tych obszarach dominująca. Na takich obszarach funkcjonalnych należy w pierwszej kolejności podejmować działania zmierzające do ich naturalizacji.

Ilekroć jeżdżę rowerem po Puszczy uderza mnie jej melioracja: Narewka, wyglądająca jak kanał, w okolicach Białowieży,

3 sierpnia 2011

A w Puszczy mokro i pięknie..

Dzisiejsza porcja fotografii z Rezerwatu nie zawiera zdjęć zalanych wodą olsów, nad którymi unoszą się kolejne pokolenia komarów (znacznie mniejsze osobniki niż przed miesiącem, ale za to boleśniej kłujące). Zdjęcia pochodzą z obszarów mniej zakomarzonych. Kładka turystyczna do Dębu Jagiełły jest nadal zamknięta ze względu na jej zły stan. Zamknięta jest też czasowo trasa udostępniana dla bryczek, gdyż droga jest bardzo mokra. Wycieczki są prowadzone trybem poprzecznym.  
"Nigdy nie widziałam tak pięknego lasu! Będzie mi się śnił" - usłyszałem słowa zachwytu z ust turystki, która przy bramie podzieliła się  swoimi wrażeniami z kilkoma koleżankami.. A tak ten las dzisiaj wyglądał:

31 lipca 2011

Jedyny taki pierwotny krajobraz leśny w Europie

“Nigdzie więcej, na obszarze od Oceanu Atlantyckiego po Ural nie ma takiego dużego obszaru lasu [...] któremu pozwolono rosnąć bez ludzkiej interwencji, by tworzyć unikalny krajobraz lasu pierwotnego, prawdziwie dziką przyrodę”.

25 lipca 2011

Lipcowa Puszcza

Zwykle, kiedy ktoś pyta mnie w jakiej porze roku Puszcza jest najpiękniejsza odpowiadam, że w każdej. Każdy dzień, pora dnia i zmiana pogody przynoszą zmiany, jakby nieustannie zmieniająca się dekoracja w teatrze. Jest jednak miesiąc, kiedy najmniej lubię chodzić po Puszczy. To lipiec. Można wymieniać wiele powodów,

24 lipca 2011

Sosna bartna w Hajnówce


Stormbringer przysłał zdjęcia sosny bartnej leżącej w Hajnówce w miejscu kolejek leśnych. Czyżby to jedna z dwóch sosen bartnych na obszarze poza BPN? A może jakiś eksponat sprowadzony jako atrakcja dla turystów? Bartnictwa zakazano w Puszczy ponad 130 lat temu, sosny bartne są więc ostatnimi zabytkami z czasów bartnictwa.... Będziemy wdzięczni za informacje... Więcej zdjęć tutaj

19 lipca 2011

Na zamku w Tykocinie, także o Puszczy

W piątek, 15 lipca, na zaproszenie kasztelana Jacka Nazarko, na zamku w Tykocinie odbył się trzeci już Salon Towarzystwa Ochrony Krajobrazu. Stowarzyszenie TOK od nowego roku postanowiło organizować salony. Tradycja salonu sięga czasów, kiedy nie było warunków dla wolnej sztuki i wolnej myśli. Dzisiaj w Polsce nie ma co prawda cenzury, ale rządzi rynek, bliżsi i dalsi znajomi królika i presja tandety oraz lokalnych interesów. Dlatego TOK postanowił wrócić do tradycji Salonu. Trzeci już Salon miał kilka aspektów białowieskich, dlatego postanowiłem napisać o nim na blogu. Zebrani obejrzeli wykład na temat procesów zachodzących w krajobrazie, ilustrowany blisko 100 slajdami z Polski północno-wschodniej, w tym kilka z Puszczy Białowieskiej
To zdjęcie, pokazujące rozpoczęcie budowy, wykonane na obszarze Natura 2000, pośrodku zalewanych łąk Doliny Narewki wykonali zima turyści z Mazur