28 lipca 2010

spotkanie z dyrektorem BPN i poszerzanie BPN

W siedzibie Towarzystwa Ochrony Krajobrazu w Hajnówce odbyło się 28 lipca spotkanie z dyrektorem Białowieskiego Parku Narodowego, mgr. Zdzisławem Szkiruciem. Najbardziej kontrowersyjny okazał się pomysł dyrektora, by ze stawów zabytkowego parku pałacowego w Białowieży zrobić kąpielisko z możliwością plażowania.

26 lipca 2010

Śniot na hwozdowni

Niedaleko Drogi Objazdowej w Białowieskim Parku Narodowym stoi do dzisiaj osobliwa pamiątka sprzed ponad stu lat - złamana, martwa sosna bartna, na ktorej wisi obok barci, na "hwozdowni" (kołku do zawieszania) dębowy śniot, czyli belka, ktorą przykrywano barć.

25 lipca 2010

W Czeremsze dla Puszczy

Dnia 23 lipca, podczas festiwalu wielu kultur i narodów zagrała w Czeremsze, w pobliżu Puszczy, Czeremszyna z Todarem, właśnie dla Puszczy Białowieskiej.

22 lipca 2010

Najwyższy dąb szypułkowy w Europie

W obszarze ochrony ścisłej BPN rośnie najwyższy dąb szypułkowy w Europie.
Pomiar wykonany dalmierzem laserowym przez Tomka Niechodę dnia 20 lipca br.
wykazał wysokość 42,6 m. o obwodzie pnia 540 cm. Dla porównania, najwyższy
znany dąb szypułkowy na zachodzie Europy mierzy 41,8 m przy obwodzie 320 cm.

18 lipca 2010

Co na sercu...

"Co na sercu..." to tytuł nowej płyty zespołu Czeremszyna z białoruskim artystą Todarem. Prezentacja płyty będzie miała miejsce podczas ich koncertu w Czeremsze na "Festiwalu wielu kultur i narodów "Z wiejskiego podwórza".

14 lipca 2010

10 lipca 2010

Wystawa z akcentem białowieskim

Na wystawie "Zwierzpospolita Polska", która w tym miesiącu prezentowana jest
w Parku Oliwskim w Gdańsku, jedna z plansz poświęcona jest stolicy dzikiej
Polski - Puszczy Białowieskiej. Wystawa plenerowa była już prezentowana w
Dublinie i Londynie. Składa się z wielkoformatowych fotografii autorstwa
głównie Artura Tabora (niedawno tragicznie zmarłego w Mongolii) oraz z kilku
plansz edukacyjnych i informacyjnych. Po Gdańsku wystawa odwiedzi Wrocław i
Łódź.
Więcej o wystawie

9 lipca 2010

Ubyło olbrzyma

Przy Drodze Objazdowej w BPN rośnie największa lipa w Puszczy. Mierzy 572 cm
obwodu w pierśnicy i do wczoraj mierzyła 32 m wysokości. Wczoraj olbrzym
stracił duży konar. Widzimy go na zdjęciu na ziemi, na pierwszym planie,
jeszcze z zielonymi liśćmi. Na drugim zdjęciu zmniejszona korona lipy.

8 lipca 2010

Ślady działalności człowieka sprzed 150 lat

Kilka dni temu Tomasz Niechoda, prowadzący od 25 lat projekt pomiary w
największych drzew puszczańskich odkrył sosnę bartną z wiszącym śniotem.
Sosna stoi w obszarze ochrony ścisłej BPN, w trudno dostępnym terenie.

Minister Andrzej Kraszewski konsekwentnie chce chronić Puszczę

Pięć organizacji pozarządowych, które podpisały się pod listem do ministra
środowiska, by 100 milionów przeznaczone dla gmin białowieskich - w
sytuacji, gdy park narodowy ma być powiększony głównie o istniejące dzisiaj
rezerwaty przyrody, oddalone od obecnych granic parku - przekazać gminom
dotkniętym klęską powodzi, otrzymało odpowiedź, w której minister środowiska
wyjaśnia, że włączenie do granic parku obszarów objętych ochroną
rezerwatową jest krokiem w kierunku utworzenia zwartych kompleksów ochrony
przyrody w ramach Parku Narodowego. Dalej czytamy w odpowiedzi na sugestię
wsparcia gmin dotkniętych kataklizmem, iż udzielanie pomocy przez
Ministerstwo Środowiska w sytuacjach kryzysowych nie może jednak kolidować
ze statutowymi działaniami Ministerstwa, z których jednym z nich jest
ochrona przyrody. W związku z tym wsparcie finansowe dla Puszczy
Białowieskiej w ramach Białowieskiego Programu Rozwoju jest niezagrożone.

5 lipca 2010

powiększenie BPN o 12 tyś. ha?

Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Zdzisław Szkiruć poinformował, że
Białowieski Park Narodowy będzie powiększony o 12 tys ha, a nie o 10, jak
dotychczas mówiono. Według dyrektora BPN te dodatkowe 2 tyś. ha to
rezerwat przyszosowy. Inna sprawa, że warianty poszerzenia BPN, głównie o
istniejące rezerwaty, są po konsultacjach, a nie po uchwałach gmin.

3 lipca 2010

Na granicy parku narodowego...

w obrębie ochronnym Hwoźna "chwasty" (zdaniem pana drzewiarza, z wykładu dla
komisji senackiej ochrony środowiska) brzozy konkurują z wysokimi świerkami.