27 maja 2012

Mało wody, mało komarów...

Nie pamiętam od lat, żeby w Puszczy było pod koniec maja tak mało komarów...
Jest sucho i dość chłodno... Bujna wegetacja i kontrasty w słońcu powodują, że - moim zdaniem - nastał najtrudniejszy czas do fotografowania Puszczy.  Oto kilka dzisiejszych widoków z obszaru ochrony ścisłej

24 maja 2012

To nie jest "czysta demagogia"

W komentarzach do poprzedniego posta pojawiło się wiele głosów, że nie ma żadnej decyzji, że nie ma ona mocy prawnej, że Wajrak i Korbel dali się nabrać i że jest to czysta demagogia, czyli że ekolodzy zostali oszukani. W związku z tymi wątpliwościami dyrektor generalny Lasów Państwowych pan Adam Wasiak przesłał dnia 23 maja br. pismo do Ryszarda Ziemblickiego, dyrektora RDLP Białystok, w którym wydaje polecenie: "W nawiązaniu do stanowiska Ministra Środowiska w sprawie wyłączenia z zabiegów gospodarczych drzewostanów ponad 100-letnich w Puszczy Białowieskiej - według kryteriów prof. Wesołowskiego[...]

17 maja 2012

Puszcza najlepiej chroniona od stu lat!


Minister Marcin Korolec podczas dzisiejszej konferencji prasowej w ministerstwie

Podczas dzisiejszego spotkania ministra środowiska, wiceministra, dyrektora Lasów Państwowych i prezesa NFOŚ z samorządowcami oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych minister Marcin Korolec przedstawił aktualną politykę państwa na obszarze Puszczy Białowieskiej, a dyrektor generalny Lasów Państwowych Adam Wasiak ogłosił, że Lasy Państwowe będą w całej Puszczy prowadziły gospodarkę taką, jak w parku narodowym.
W podpisanym przez ministra planie urządzenia lasu na najbliższe 10 lat planowane pozyskanie drewna ustalono na poziomie 48,5 tys m3. Drewno nie będzie przedmiotem przetargów internetowych, by zaspokoić dostęp do niego ludności miejscowej. Drzewostany stuletnie (uznawane wg definicji prof. T. Wesołowskiego) i starsze będą wyłączone z gospodarki. Lasy na siedliskach bardzo wilgotnych zostały w całości wyłączone z cięć odnowieniowych. Za lasy ochronne uznano 36367,70 ha najcenniejszych drzewostanów.

16 maja 2012

Osiem lat wycinania ponadstuletnich drzewostanów bez uzgodnień!


Pracownia na rzecz Wszystkich Istot informuje: Ponadstuletnie drzewostany Puszczy Białowieskiej zgodnie z obowiązującą decyzją objęte są zakazem wycinki. Przez 8 lat leśnicy pozyskiwali z nich drewno bez wymaganych uzgodnień z Ministrem Środowiska. Zdaniem Pracowni na rzecz Wszystkich Istot mogło dojść do niedopełnienia obowiązków przez nadleśniczych, co poskutkowało wycinką tysięcy metrów sześciennych ponadstuletnich drzewostanów. Organizacja złożyła w tej sprawie doniesienie do prokuratury.

13 maja 2012

Czas rozmówW Puszczy wegetacja na całego, komarów mniej niż przed rokiem o tej samej porze, bo i duże różnice temperatur między kolejnymi dniami: od upałów po nocne temperatury w pobliżu zera.  Czy można się spodziewać podobnych różnic i temperatury rozmów w poglądach na przyszłość Puszczy zobaczymy niedługo, bo minister środowiska Marcin Korolec zaprosił na konsultacje w sprawie rozwoju lokalnej społeczności gmin puszczańskich i ochrony Puszcy Białowieskiej przedstawicieli różnych stron sporu o Puszczę do Warszawy na dzień 17 maja. Z kolei starosta hajnowski Włodzimierz Pietroczuk zaprosił do Białegostoku na dzień 2 czerwca, na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania tematów do dyskusji w trakcie spotkań członków Platformy Dialogu i Współpracy w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”. Ta platforma dialogu jest odpryskiem projektu ministra powiększania BPN. Jakie tematy Waszym zdaniem powinny być przedmiotem spotkań Platformy?  JK.

6 maja 2012

Pracownia miała rację domagając się lepszej ochrony porostu


Granicznik płucnik. Fot: Adam Bohdan
Granicznik płucnik Lobaria pulmonaria  jest cennym  makroporostem wymagającym tworzenia stref ochronnych o promieniu do 100 m. Zaliczany jest do gatunków reliktowych lasu naturalnego. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot od kilku lat prowadzi w Puszczy Białowieskiej działania polegające na odnajdywaniu i obejmowaniu ochroną strefową siedlisk granicznika. W 2011 roku Nadleśnictwo Białowieża zwróciło się z wnioskiem o wyłączenie z tworzonych stref ochronnych fragmentów lasu (gniazd) w których miały być następnie prowadzone trzebieże i czyszczenia. RDOŚ w Białymstoku w myśl powiedzenia – bogu świeczkę i diabłu ogarek - utworzył strefy ochronne wyłączając z nich gniazda w których leśnicy mieli prowadzić następnie zaplanowane zabiegi gospodarcze.