27 sierpnia 2011

Miłosz uzupełniony

12 czerwca na blogu miała miejsce dyskusja wokół wystawy Miłosza na ścianach starej szkoły w Białowieży:
http://puszcza-bialowieska.blogspot.com/2011/06/miosz-ocenzurowany.html
Miłosnikom Puszczy Białowieskiej zabrakło słów Miłosza na temat konieczności objęcia całej Puszczy parkiem narodowym. W ostatni weekend wakacji wystawa Miłosza w Białowieży została uzupełniona o brakujące jego wypowiedzi, odnoszące się do miejsca wystawy.

26 sierpnia 2011

Ponad stuletnie drzewostany w Puszczy Białowieskiej na portalu konsultacji społecznej BULiGL

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Białymstoku, na swoim portalu konsultacji społecznych umieściło najnowsze (stan na sierpień 2011) mapy rozmieszczenia ponad stuletnich drzewostanów w Puszczy Białowieskiej:
http://puszcza-info.buligl.pl/portal/node/83


25 sierpnia 2011

Ach, te korniki w parkach narodowych...

Z korespondencji mailowej (z BPN w tle):
Na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego można przeczytać takie zatrważające zdania: „Jednym z ważniejszych czynników przyspieszających zamieranie drzewostanów świerkowych są owady. Osłabione zanieczyszczeniami przemysłowymi lub zmiennymi warunkami klimatycznymi świerki chętnie zasiedlane są przez szkodniki wtórne, które w krótkim czasie pozbawiają je życia. Jednym z najgroźniejszych owadów na terenie Parku jest kornik drukarz.  [...]

24 sierpnia 2011

W puszczy

Po kilkudniowej przerwie wracamy do wiadomości z Puszczy i o Puszczy... Zanim umieścimy słowa na temat różnych okołopuszczańskich wątków tym razem fotografie. Wszystkie z obszaru ochrony ścisłej, wykonane 23 sierpnia br. Czyli kolejne zdjęcia z raju o tym, jak on wygląda teraz...

13 sierpnia 2011

Bociany i orzeł

Przed godziną chodziłem przy granicy Rezerwatu wzdłuż Narewki i byłem świadkiem jak para bocianów straszyła i kontrolowała poczynania orła, dopóki nie odleciał nad Puszczę. Te bociany mają gniazdo na Zastawie, niedaleko skansenu i doliny Narewki. Wyglądały jak para myśliwców robiących zwroty i koła wokół nieprzyjaciela. Trwało to około 10 minut.
To nasi bohaterowie:11 sierpnia 2011

Różne opinie na temat braku certyfikatu nadleśnictw puszczańskich

Jak informuje SGS Qualifor, miała ostatnio miejsce certyfikacja 28 nadleśnictw RDLP Białystok w systemie FSC. Audyt objął nadleśnictwa z wyjątkiem nadleśnictw puszczańskich: Białowieża, Browsk i Hajnówka. Puszczańskie nadleśnictwa są jednymi z niewielu w kraju, które nie mają certyfikatu. Dyrektor RDLP Białystok tłumaczy to tym, że nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla przeprowadzenia kosztownego procesu certyfikacji w nadleśnictwach, z których drewno, zgodnie z decyzją ministra, ma trafić tylko do lokalnych odbiorców, którzy nie są zainteresowani drewnem certyfikowanym. 

10 sierpnia 2011

Do czego Puszczy potrzebna jest nauka?

[...] obserwujemy, że nauka nie tylko nie jest niezbędna dla ochrony przyrody, ale czasem nawet się jej sprzeciwia. Przykładem na to, dotyczącym Puszczy Białowieskiej, są poglądy niektórych naukowców, głoszących, że nawet po objęciu całej Puszczy parkiem narodowym niezbędne byłyby zabiegi sprzyjające gatunkom roślin, które pojawiły się ostatnio wskutek cięć w lasach gospodarczych, a jako termofile potrzebują więcej słońca. Idąc tym tokiem myślenia, trzeba wycinać tu i ówdzie drzewa, by tworzyć małe polany. Są oni gotowi poświęcić integralność złożonego ekosystemu dla przetrwania wybranych gatunków, które tymczasem są selekcjonowane przez środowiskowe cechy lasu, aż do zniknięcia. Tacy naukowcy traktują Puszczę jak ogród botaniczny, w którym chcieliby mieć jak najwięcej gatunków. Jeśli jednak chcemy zachować prawdziwą puszczę, powinniśmy mieć szacunek dla tej cechy, która ją czyni puszczą, czyli dla samoregulacji i braku ingerencji człowieka. W przeciwnym razie nie będziemy mogli mówić o puszczy ani reklamować jej pierwotnych cech. Musimy pamiętać, że las to żywy organizm, a nie tylko lista gatunków. To także procesy, funkcje, struktura i wzajemne oddziaływania. Organizm, jest czymś więcej niż sumą pojedynczych elementów, które się na niego składają. I właśnie to „więcej” musimy zachować. [...] 
- fragment rozmowy z włoską przyrodniczką Cecilią Cacciatori. Cała rozmowa ukaże się we wrześniowym numerze "Dzikiego Życia", który będzie poświęcony Puszczy Białowieskiej.

6 sierpnia 2011

Polski chaos przestrzenny a Puszcza Białowieska

Powszechny chaos przestrzenny i funkcjonalny w Polsce jest faktem niepodlegającym dyskusji. Brakuje planowania przestrzennego, dominują warcholskie nieraz decyzje lokalne i indywidualne interesy. Rząd próbuje zabrać się za ten problem i dostosować prawo w Polsce do norm europejskich. Puszcza to obszar niewątpliwie o znaczeniu ponadlokalnym. „Zapewnienie realizacji zadań ponadlokalnych uniemożliwia niemal nieograniczone poczucie autonomii gmin” – piszą autorzy projektu dokumentu rządowego koncepcji „Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” (MRR). Specjaliści wytykają wiele aktualnych nieprawidłowości (zbieżne to jest z obywatelskim projektem „odebrania prawa weta gminom”). Wśród wprowadzanych typów „obszarów funkcjonalnych” znajdą się m.in. obszary cenne przyrodniczo, szczególnie N2000. Funkcja przyrodnicza jest na tych obszarach dominująca. Na takich obszarach funkcjonalnych należy w pierwszej kolejności podejmować działania zmierzające do ich naturalizacji.

Ilekroć jeżdżę rowerem po Puszczy uderza mnie jej melioracja: Narewka, wyglądająca jak kanał, w okolicach Białowieży,

3 sierpnia 2011

A w Puszczy mokro i pięknie..

Dzisiejsza porcja fotografii z Rezerwatu nie zawiera zdjęć zalanych wodą olsów, nad którymi unoszą się kolejne pokolenia komarów (znacznie mniejsze osobniki niż przed miesiącem, ale za to boleśniej kłujące). Zdjęcia pochodzą z obszarów mniej zakomarzonych. Kładka turystyczna do Dębu Jagiełły jest nadal zamknięta ze względu na jej zły stan. Zamknięta jest też czasowo trasa udostępniana dla bryczek, gdyż droga jest bardzo mokra. Wycieczki są prowadzone trybem poprzecznym.  
"Nigdy nie widziałam tak pięknego lasu! Będzie mi się śnił" - usłyszałem słowa zachwytu z ust turystki, która przy bramie podzieliła się  swoimi wrażeniami z kilkoma koleżankami.. A tak ten las dzisiaj wyglądał: