O blogu

W 2014 roku Puszcza Białowieska została uznana przez UNESCO za przyrodnicze dziedzictwo ludzkości, niestety nadal tylko jej część objęta jest skuteczną ochroną jako park narodowy. Taki stan rzeczy nie jest nam obojętny, dlatego zawiązała się nieformalna koalicja na rzecz ochrony Puszczy. Jednym z jej elementów jest internetowa inicjatywa – „Lesza dla Puszczy”.
Do swojej nagłej śmierci naszym niekwestionowanym liderem był Janusz Korbel, jego odejście było dla nas niepowetowaną stratą. Dzika przyroda i Puszcza Białowieska straciły żarliwego i niezłomnego obrońcę, lecz życie toczy się dalej, zagrożenia dla przyrody nie zniknęły. Jeżeli chcemy zachować jej naturalne piękno, należy kontynuować dzieło Janusza, propagując ochronę lasów, a w szczególności Puszczy Białowieskiej przed krótkowzroczną eksploatacją.
Inspirują nas idee głębokiej ekologii, wspierają zaś organizacje i osoby prywatne.
Dziękujemy im z całego serca :)