31 maja 2011

Z najpiękniejszego miejsca na ziemi...

Oczywiście, jest wiele najpiękniejszych miejsc, ale ja pozostaję przy tym swoim, zaczynającym się za płotem ogrodu. Chodziliśmy dzisiaj wieczorem po rezerwacie z Cecilią, Włoszką, która od kilku lat przyjeżdża do Puszczy też w niej zakochana i prowadząca tu badania, i nawet miliardy komarów nie psuły wrażenia zachwytu nienaruszaną przez człowieka przyrodą. Kiedyś odwiedziłem kilka małych "ogrodów dzikiej przyrody" - miejsc, które w centrach wielkich miast europejskich przeznaczono przyrodzie, nie wtrącając się w jej procesy. Były to miejsca służące edukacji dzieci okolicznych szkół. Z dumą opowiadano mi wtedy, że tutaj dzieci patrzą, jak wyglądałby świat, gdybyśmy nim nie gospodarowali. Ech, te maleńkie ogrody dzikiej przyrody, na skrawkach po parkingu, czy stacji benzynowej... A my tu mamy Puszczę! Tylko ciągle nie potrafimy pokochać jej dzikości i ciągle zarządcy tego obszaru chcieliby go poprawiać...

27 maja 2011

„Oglądał ptaszki” czyli kuriozalna rozprawa sprowokowana przez Lasy Państwowe


Romek, 17 letni uczeń z Hajnówki, przesłuchiwany przez policję, oskarżany posiłkowo przez adwokata Lasów Państwowych, stanął dzisiaj drugi raz przed sądem rejonowym w Bielsku Podlaskim, wydział zamiejscowy w Hajnówce. Romek jest przez leśników oskarżony, że umyślnie i złośliwie płoszył zwierzynę w Puszczy Białowieskiej, narażając na straty leśników (bo myśliwy z Niemiec zrezygnował z polowania w miejscu gdzie Romek oglądał ptaki, a zdaniem świadka, byłego strażnika nadleśnictwa, innym razem Romek przebywał na terenie ostoi zwierzyny – konkretnie żubrów, chociaż wówczas z niej nie korzystały – co spowodowało konieczność interwencji tegoż strażnika jadącego właśnie z dewizowym myśliwym samochodem na polowanie). Pierwsza tego rodzaju sprawa toczyła się właśnie w Hajnówce i dzisiaj zapadł wyrok - uniewinniający.

26 maja 2011

Ministerstwo znowu zaprasza

Główny konserwator przyrody, podsekretarz  stanu w ministerstwie środowiska Janusz Zaleski rozesłał zaproszenie do wójtów gmin puszczańskich, leśników, kilku organizacji pozarządowych, dyrektora BPN, czterech profesorów (Żylicza, Wesołowskiego, Walankiewicza oraz Boreckiego), dyrektor CKPŚ, a także do starosty hajnowskiego na spotkanie w Białowieży, planowane dnia 2 czerwca. Tematem spotkania ma być podsumowanie dotychczasowych negocjacji w sprawie powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego, dyskusja na temat obywatelskiego projektu zmiany ustawy o ochronie przyrody oraz zastanowienie się nad dalszym rozwojem dialogu.

22 maja 2011

Ziemia w połowie kulista (na marginesie konferencji)


W dniach 19 i 20 maja w Białowieży miała miejsce konferencja „Zróżnicowanie form ochrony ekosystemów na Obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska w planowaniu urządzeniowym”. Po dwóch dniach, jakie minęły od wysłuchania wykładów nasunęły mi się takie refleksje natury ogólniejszej. Czy w świetle współczesnej nauki można twierdzić, że Ziemia jest z jednej strony kula, a z drugiej jest płaska?

19 maja 2011

RDLP Białystok nie podejmuje się certyfikacji najlepiej chronionego lasu w Europie

Trwa właśnie audyt FSC grupy 28 nadleśnictw wchodzących w skład RDLP Białystok, które ubiegają się o certyfikat dobrej gospodarki leśnej FSC, który jest wymagany od wielu odbiorców drewna. W grupie tej nie ma jednak nadleśnictw Puszczy Białowieskiej,

18 maja 2011

Konkurs na najzabawniejsze badanie naukowe

Czy można sobie wyobrazić badanie naukowe polegające na powieszeniu w Puszczy Białowieskiej drzew różnych gatunków korzeniami do góry? Po obejrzeniu nadesłanych dzisiaj zdjęć nie zdziwię się, jeśli kiedyś taki widok będzie naszym udziałem, mam nadzieję, że nie w obszarze ochrony ścisłej.

17 maja 2011

Kilka zdjęć z raju

Dla odpoczynku od mniej, bardziej i w ogóle nie złośliwych komentarzy, proponuję kilka wczorajszych zdjęć z raju, czyli z obszaru, gdzie człowiek nie ingeruje w przyrodę:
Do tych kilku zdjęć chcę dodać nadesłany od leśnika związanego z Puszczą, proszącego o anonimowość, tekst:
"Władze leśne,

14 maja 2011

O czym mówiono na spotkaniu dotyczącym ochrony obszaru Puszczy

Dnia 11 maja br. odbyło się drugie spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy w sprawie Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 (na obszarze Puszczy Białowieskiej). Dzisiaj dostaliśmy relację z tego spotkania, napisaną przez przedstawiciela organizacji pozarządowej Pracowni na rzecz Wszystkich Istot. Oto ta relacja: 
Ponieważ zaproszenia do wielu interesantów (m.in. OTOP, Klub Przyrodników) wpłynęły dzień przed lub w dniu spotkania, byłem jedynym przedstawicielem organizacji pozarządowych działających w koalicji dla Puszczy Białowieskiej.

11 maja 2011

Ognisko w rezerwacie

Anonimowy nadawca przysłał nam krótki filmik, zrobiony podobno dzisiaj, w rezerwacie "Lasy naturalne Puszczy Białowieskiej" oddz 248. Filmik ukazuje dość dziwne zdarzenie - na tle brogu dopala się siano. Nie wiadomo dlaczego; czy to jakiś element pirotechniczny projektu Life? A może zbłąkani turyści chcieli się ogrzać, w taki upał? Wśród zakazów jakie widnieją na tablicach przy rezerwatach można przeczytać, że palenie ognisk jest zabronione. Ktoś popełnił więc wykroczenie. Autor filmiku również przebywał tam nielegalnie.

8 maja 2011

Przed inwazją

Jeszcze ich nie ma, ale to już naprawdę ostatnie dni. Miliardy amazonek Culex pipiens szykują się do inwazji w stęchłej zgniliźnie wód nieuporządkowanego, dzikiego serca puszczy.

2 maja 2011

Oczekiwania społeczno – przyrodnicze ekologów i przyrodników związanych z Puszczą Białowieską

Mnóstwo turystów z Polski i z zagranicy, zatrzymywało się dzisiaj przy takich miejscach 
jak to w parku narodowym, zachwycając się i robiąc fotografie.

Dyrektor RDLP Białystok przysłał pod adres mojego stowarzyszenia, skierowane do mnie zaproszenie z prośbą o przygotowanie i wygłoszenie doniesienia, pod powyższym tytułem, na konferencji na temat „Zróżnicowanie form ochrony ekosystemów na Obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska w planowaniu urządzeniowym. Konferencja ta odbędzie się w dniach 19 – 20 maja w Białowieży. 40 min referat na powyższy temat mają wygłosić Paweł Rutkowski (Uniw. Przyrodniczy w Poznaniu) i Wojciech Sobociński (Las Polski). Kolejny 20 min. referat przewidziany w bloku „Kierunki rozwoju funkcji społecznych” ma dotyczyć oczekiwań mieszkańców i wygłosi go starosta Włodzimierz Pietroczuk, a po nim jeszcze dwaj prelegenci. Organizacje ekologiczne chcą by w ich imieniu występował prof. Tomasz Wesołowski, od kilkudziesięciu lat prowadzący badania w Puszczy, będący współautorem listy oczekiwań złożonych na ręce dwóch ostatnich ministrów środowiska.