31 grudnia 2011

... największy obciach roku - STRZELANIE W SYLWESTRA!

Amerykańscy uczeni dowiedli, że osoby strzelające cierpią na wiele ukrywanych problemów, a odpalający ognie sztuczne mają iloraz inteligencji IQ (intelligence quotient) mieszczący się w normie inteligencji dewiacyjnej, natomiast iloraz  EQ (emotional intelligence quotient) mierzony ESCEIT jest związany z hałasem i w Sylwestra u wielu osobników gatunku Homo sapiens zbliża się nawet do liczby 0

28 grudnia 2011

Jutro mija termin konsultacji projektu planu urządzenia lasu nadleśnictw Puszczy Białowieskiej

Jutro o godzinie 11.00 mija termin składania uwag i wniosków do projektu planu urządzenia lasu, projektu prognozy oddziaływania na środowisko oraz programu ochrony przyrody nadleśnictw Białowieża, Browsk i Hajnówka. Uwagi należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Białowieża (ul. Wojciechówka 4), Browsk (os. Gruszki) Hajnówka (ul Kolejki Leśne 12). Osoby, które nie mogą złożyć wniosków osobiście proszone są o przesłanie ich na adres podlasie@pracownia.org.pl do godziny 8:00 29 grudnia, po czym zostaną one przekazane nadleśnictwom.
Jak poinformowała Dyrekcja RDLP w Białymstoku kierując się optymalizacją wynikającą z prawa i przepisów zaproponowano maksymalną wielkość możliwego do pozyskania drewna.  Aktualne wersje dokumentów zakładają pozyskanie przekraczające 100 000 m3 drewna rocznie, również w drzewostanach ponadstuletnich, nie wychodzą one naprzeciw potrzebom ochronnym najcenniejszych, puszczańskich gatunków.
Więcej o konsultacjach:
http://www.bialystok.lasy.gov.pl/web/rdlp_bialystok/glowna?p_p_id=101_INSTANCE_HRrZ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=6&_101_INSTANCE_HRrZ_struts_action=%2Ftagged_content%2Fview_content&_101_INSTANCE_HRrZ_redirect=%2Fweb%2Frdlp_bialystok&_101_INSTANCE_HRrZ_assetId=19999238&#p_101_INSTANCE_HRrZ
Ostatnie wersje konsultowanych dokumentów:
Uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe w poprzednich etapach konsultacji:
http://pracownia.org.pl/pliki/zasady_dostosowania_gospodarki_lesnej_do_potrzeb_ochrony.pdf

21 grudnia 2011

W zgrabiałym lesie

Śledzę wypowiedzi zwolenników cięcia Puszczy Białowieskiej, w prasie, Facebooku i na blogu, na temat tego, jak ta nasza biedna puszcza niszczy sama siebie siłami natury i dlaczego niezbędna jest pomoc człowieka ale na szczęście niemal codziennie mogę do niej pójść i nacieszyć się jej "bałaganem", "samodestrukcją" i dążeniem do unifikacji... Dzisiaj chodziłem głównie po "zgrabiałej" puszczy w obszarze ścisłej ochrony i tutaj kilka aktualnych zdjęć dla osób, które lubią taki naturalny nieporządek:

19 grudnia 2011

Drewno z Puszczy Białowieskiej nie trafia do ludności miejscowej

Jak informuje Greenpeace analiza dokumentacji sprzedaży pokazuje, że większość drewna z Puszczy Białowieskiej i tak latami nie trafiała do mieszkańców okolicznych gmin. Średnia sprzedaż detaliczna na rynek lokalny w latach 2008 i 2009 wyniosła ok. 29 tys. m sześć. rocznie, podczas gdy całkowite pozyskanie wynosiło ponad 100 tys. m sześć. Jak informuje Greenpeace w 2011 r. odbiorcami drewna były m.in. takie firmy jak Biaform, Kronospan, czy International Paper. GP zgromadził materiał dowodowy w postaci zdjęć dokumentujących transporty drewna.
minister Kraszewski obiecał dążenie do objęcia całej Puszczy parkiem narodowym
Obecnie organizacja chce się dowiedzieć czy przedsiębiorstwa te, które obiecały nie kupować drewna pochodzącego z Puszczy były wprowadzane w błąd.

18 grudnia 2011

Nowe tablice w rezerwacie Szafera

RDOŚ ustawił nowe tablice informacyjne w rezerwacie im. Wł Szafera, który budzi tak wielkie emocje i był tematem propagandowych filmów i wypowiedzi, także niektórych lokalnych polityków.

16 grudnia 2011

Nowe podejście do Platformy


Trwają przygotowania do nowego zgłoszenia przez Starostwo Hajnowskie projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” (w ramach V osi priorytetowej POIiŚ). Wczoraj odbyło się w Hajnówce drugie spotkanie w celu omówienia treści projektu. Spośród kilku organizacji pozarządowych, zaangażowanych w ochronę Puszczy Białowieskiej reprezentowane było tylko Towarzystwo Ochrony Krajobrazu (TOK). Niestety, dzień pracy i godzina spotkania – 9 rano – nie pozwoliły, żeby więcej osób, szczególnie spoza Hajnówki, mogło przyjechać.

15 grudnia 2011

W puszczy na koniec dnia

Mój stary przyjaciel z Legnicy napisał maila, że od kilku dni nie było na blogu zdjęć z Puszczy, więc dzisiaj dla niego i każdego, kto ciekaw kilka najnowszych. Połowa grudnia bez śniegu i z ciągle niskim poziomem wody, ale Puszcza i tak tworzy niepowtarzalną scenografię, a mchy - przy dodatniej temperaturze - świecą intensywną zielenią 

7 grudnia 2011

W poszukiwaniu lasu trumien

Zainspirowany dyskusją i badaniami naukowymi leśników, które – zdaniem badacza z IBL – wykazały, że ścisła ochrona przyrody „prowadzi do powstania lasu martwych drzew, lasu trumien – ubogiego wiekowo i gatunkowo” oraz, że badania SGGW pokazały, jak to powstają monokultury grabowe na żyznych siedliskach a osika, wiąz, klon, jesion czy dąb ustępują na skutek ochrony biernej z Puszczy – postanowiłem dzisiaj udać się do puszczy, tam gdzie od tych 75 lat nic się nie robi i wytropić zbója graba, oraz naocznie przekonać się jak wygląda las trumien, pozbawiony wymienionych wcześniej gatunków.

6 grudnia 2011

Czy polowania są obojętne dla przyrody i życia?

Wojewódzki sąd administracyjny nakazał dyrekcjom ochrony środowiska w Białymstoku i Warszawie zajęcie się sprawą polowań w Puszczy Białowieskiej. O ich wstrzymanie zabiegają od prawie dwóch lat ekolodzy.

Więcej tutaj

5 grudnia 2011

Stanowisko prof. Tomasza Wesołowskiego z Pracowni Biologii Lasu Uniw. Wrocławskiego

Puszcza w średniowieczu wg ryciny w "Biełowieżskaja Puszcza 1382-1902" G. Karcowa
Poniżej fragmenty stanowiska wysłanego do redakcji „Polityki” w związku z artykułem opublikowanym w tygodniku, prezentującym tezę, zapisaną na okładce - „Białowieża: trzeba ciąć”. Całość ukaże się prawdopodobnie w kolejnym numerze tygodnika.
W najnowszej „Polityce” (49/11) ukazał się artykuł dra Jana Łukaszewicza z Instytutu Badawczego Leśnictwa „Zapuszczona puszcza”. Autor stawia w tekście dwie tezy: 1) kontynuacja gospodarki leśnej (wyrębów) jest konieczna dla istnienia Puszczy Białowieskiej, 2) „różnej maści ekolodzy” (włączając w to ministrów środowiska) przeszkadzają leśnikom w pracy (wyrębach), skutkiem czego puszcza ginie. Tezy te podkreśla hasło na okładce numeru: „Białowieża: trzeba ciąć”. Czy rzeczywiście trzeba?

4 grudnia 2011

Zdjęcia „innej” Puszczy


Kilka tygodni temu, w odpowiedzi na prośbę o umieszczenie zdjęć z obszaru ochrony ścisłej, ale nie z grądów i łęgów jesionowo olszowych napisałem, że zrobię to za kilka dni.. Ciagle jednak brakowało czasu.