28 listopada 2015

Za trzy dni mija termin wnoszenia uwag do aneksu planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Białowieża

Tylko do 1 grudnia można przesyłać do RDLP w Białymstoku wnioski i uwagi dotyczące aneksu do planu urządzania lasu dla Nadleśnictwa Białowieża. Negatywne stanowisko w sprawie aneksowania planu wyraziły m.in. RDOŚ w Białymstoku oraz (jednogłośnie) Państwowa Rada Ochrony Przyrody.
Przypomnijmy, iż aneks nie uwzględnia kluczowego dla ochrony Puszczy Białowieskiej aktu prawnego, którym jest Plan Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska PLC200004 ustanowiony zarządzeniem Dyrektora RDOŚ w Białymstoku z dnia 6 listopada 2015 roku (Dz. Urzędowy woj. Podlaskiego z dnia 12 listopada 2015 roku, poz. 3600). Aneks nie uwzględnia zobowiązań wynikających ze specjalnego statusu Puszczy Białowieskiej jako Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Więcej nt. konsultacji: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/plan_urzadzenia_lasu

Polecamy komentarz Klubu Przyrodników:
Koniec ochrony Puszczy Białowieskiej przez Lasy Państwowe?

16 listopada 2015

Spotkanie TOK

W dniu 18 listopada o godz. 17.00 w Centrum Promocji Regionu "Czerlonka" w Hajnówce, ul. Tamary Sołoniewicz 2, odbędzie się spotkanie Towarzystwa Ochrony Krajobrazu.
Zapraszamy członków, sympatyków, oraz tych którym sprawy otaczającego nas krajobrazu są bliskie.

13 listopada 2015

10 listopada 2015

Jan Szyszko odwiedził Puszczę

W dniu wczorajszym Nadleśnictwo Białowieża z gospodarską wizytą odwiedził przyszły/były minister środowiska Jan Szyszko znany z dość nieszablonowych poglądów.
Nadleśnictwo Białowieża po wizycie ministra przedłożyło do konsultacji aneks do planu urządzania lasu. W tym jednym nadleśnictwie przewidziano cięcia wielkości 62 000 m3 drewna na rok, czyli więcej niż wynosiło średnie, roczne pozyskanie drewna dla całej Puszczy Białowieskiej. Przewidziano wycinki w drzewostanach w wieku ponad 200 lat (!). Jedynie w drzewostanach ponad stuletnich siedlisk grądowych nadleśnictwa przewidziano wycinki na powierzchni ponad 600 ha.

PS
Komentarz Jakuba Medka o tej kandydaturze

9 listopada 2015

Czytanie Puszczy - odcinek 11

Emisja kolejnego już odcinka filmowego cyklu: Czytanie Puszczy, będzie miała miejsce 11 listopada o 17.03 i 23.04 w TVP Regionalnej w całej Polsce
Bohaterem filmu jest prof. dr hab. Tomasz Wesołowski, biolog, naukowiec, badacz ptaków i międzynarodowy autorytet w sprawach przyrody. Prezydent Światowej Unii Ornitologów. Twórca jedynej w Polsce Pracowni Biologii Lasu na Uniwersytecie Wrocławskim.
Od 40 lat prowadzi badania w ostatnim fragmencie pierwotnej puszczy w Białowieskim Parku Narodowym. Zabiega o objęcie całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym.
Film był realizowany w czerwcu br.
Przy jego realizacji jak zwykle pomagał Janusz Korbel, był to już niestety ostatni film z jego udziałem, tu można obejrzeć jak to wyglądało: Puszcza uczy pokory

8 listopada 2015

Ekoturystyka a obszary szczególnie cenne przyrodniczo

W dniach 22 i 23 października 2015 r. przedstawiciele Towarzystwa Ochrony Krajobrazu, Alicja Karczewska i Zenon Kruczyński, brali udział w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych” w Białowieskim Parku Narodowym.
Przedstawili oni prezentację: