16 września 2009

Czego boją się radni gmin puszczańskich

Trwają już ostatnie dni konsultacji białowieskich. Radni są na ogół niechętni przyjęciu ponad 100 milionów na cele inwestycji proekologicznych w zamian za zgodę na powiększenie parku narodowego. Przedstawiamy w skrócie najbardziej charakterystyczne obawy wyrażone przez radnych regionu Puszczy. Nie są to poglądy wszystkich radnych i wszystkich gmin, lecz tylko wybrane, które budzą nasze szczególne zdziwienie:

12 września 2009

Apel w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej

Pan Minister Środowiska
Prof. Maciej Nowicki

Szanowny Panie Ministrze,
Od kilku lat organizacje pozarządowe monitorują stan, sposób ochrony i gospodarowania przyrodą Puszczy Białowieskiej – ostatniego naturalnego lasu na Niżu Europejskim. Wyniki monitoringu napawają nas niepokojem i pozwalają sądzić, że dotychczasowa gospodarka leśna prowadzona na terenie tego unikatowego kompleksu leśnego godzi w cele ochrony wyznaczone dla tego obszaru.
 Wycinanie drzew, które odbywa się w naturalnych drzewostanach Puszczy Białowieskiej powoduje od wielu lat, nie tylko utratę jej naturalnego charakteru, ale także niszczenie siedlisk roślin, zwierząt i grzybów. Bardzo często są to siedliska priorytetowych gatunków objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000, lub gatunków z tzw. „czerwonych list” zagrożonych wyginięciem wg Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).
Ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Puszczy Białowieskiej, takie jak usunięcie kilkusetletnich dębów, czy postulaty nadleśnictw dotyczące usuwania drzew z rezerwatów świadczą o nasileniu niebezpiecznych trendów i przemawiają za niezwłocznym wdrożeniem działań, które pozwolą skutecznie ochronić przyrodę Puszczy.

Puszcza Białowieska - „Stop wycince!”

Pod takim hasłem odbyła się dzisiaj pokojowa demonstracja organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej. Organizacje domagają się od Ministerstwa Środowiska natychmiastowego wstrzymania eksploatacji Puszczy, która jest ostatnim na niżu europejskim lasem o cechach pierwotnych jaki przetrwał do naszych czasów.
Podczas międzynarodowej konferencji zorganizowanej z okazji uroczystych obchodów 600-lecia ochrony Puszczy, przedstawiciele organizacji pozarządowych przekazali ministrowi środowiska petycję, w której domagają się podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych, które pozwolą uniknąć nieodwracalnych strat w cennej przyrodzie Puszczy. Przekazaniu petycji towarzyszyło ponad 100 aktywistów różnych organizacji, które wystąpiły wspólnie jako koalicja dla Puszczy.

4 września 2009

Mity i prawdy o poszerzeniu BPN

DO MIESZKAŃCÓW ZIEMI HAJNOWSKIEJ

1.    Poszerzenie parku oznacza ograniczenie dostępu do miejscowego drewna użytkowego i opałowego oraz ograniczenie dochodów ze zbieractwa runa leśnego. NIEPRAWDA!

PRAWDA JEST TAKA: Obecnie z ok. 130 tys m3 drewna pozyskiwanego rocznie
w Puszczy na rynek lokalny trafia zaledwie 10%. Reszta wyjeżdża poza region. Projekt powiększenia parku zapewnia zaopatrzenie rynku lokalnego w drewno w pierwszej kolejności. Projekt zapewnia również możliwość zbioru runa, jagód i grzybów na obszarze nie mniejszym niż obecnie. Dzisiaj w obrębie Hwoźna mieszkańcy mogą na terenie parku narodowego zbierać grzyby i jagody!

2.    Nastąpi ograniczenie wolności mieszkańców, las zostanie zamknięty. NIEPRAWDA!

PRAWDA JEST TAKA: Zakaz poruszania się w lasach gospodarczych po obszarach rezerwatów obwiązuje obecnie. Park narodowy tylko w części jest obszarem ochrony ścisłej i tylko tam można się poruszać wyłącznie z przewodnikiem. Jednak i dzisiaj mieszkańcy gmin z obszaru parku nie muszą płacić wstępu i wszystkie obiekty parkowe są dla nich otwarte i darmowe. Podobnie będzie i w parku powiększonym.