23 grudnia 2016

Tniemy – każdy pretekst jest dobry...

Jak donosi Fundacja Dzika Polska, zwiększyła się roczna wycinka Puszczy:
„Niestety, tuż przed świętami nie mamy dla Was dobrych wieści z Puszczy. Z dokumentów, do których dotarliśmy, wynika, że Dyrektor Generalny LP zgodził się zwiększyć na wniosek RDLP w Białymstoku zasadnicze roczne pozyskanie o 9,2 tys m3 w Nadl. Browsk, 9,2 tys m3 w Nadl. Hajnówka (zwiększenie rocznego pozyskania o 47,9%) oraz 3 tys m3 w Nadl. Białowieża.

NAUKA DLA PRZYRODY

https://www.facebook.com/wierzewbialowieze/
„Nauka dla przyrody” to inicjatywa naukowców z kilkunastu uniwersytetów i instytutów Polskiej Akademii Nauk, którzy spotkali się w dniach 10-11 grudnia na Uniwersytecie Warszawskim. Będzie ona forum merytorycznej dyskusji o stanie i metodach ochrony przyrody w Polsce. Do tej pory opinie i rekomendacje w tych kwestiach wydawane były niezależnie przez poszczególne instytucje i badaczy. Choć były one przygotowywane z dbałością o naukową poprawność, ich siła i słyszalność słabły przez ich rozproszenie.

20 grudnia 2016

XX rocznica powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego

W tym roku przypada ważna rocznica dla Puszczy Białowieskiej. 20 lat temu, czyli w 1996 r., dzięki ogromnemu zaangażowaniu naukowców związanych z Puszczą Białowieską i Białowieskim Parkiem Narodowym oraz aktywistów (słynna akcja „Pień pod Sejmem RP” z 1994 r.) rząd Premiera Włodzimierza Cimoszewicza podjął decyzję o poszerzeniu BPN o 5100 ha. Dzięki temu obszar chroniony powiększył się prawie o 100%.

17 grudnia 2016

Konferencja Naukowa Projektu Life+ Forbiosensing

W dniach 30.11 – 02.12 2016 r. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Projektu LIFE+ ForBioSensing, przedstawiono na niej aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie pierwszych wyników monitoringu dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych uzyskanych w ramach projektu.

9 grudnia 2016

Czarne chmury się zbierają…

Na razie w Puszczy względny spokój, ale „dobra zmiana” nie ustaje w wysiłkach, aby dobrać się do polskiej przyrody, wcześniej czy później odbije się to też na Puszczy.