20 grudnia 2016

XX rocznica powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego

W tym roku przypada ważna rocznica dla Puszczy Białowieskiej. 20 lat temu, czyli w 1996 r., dzięki ogromnemu zaangażowaniu naukowców związanych z Puszczą Białowieską i Białowieskim Parkiem Narodowym oraz aktywistów (słynna akcja „Pień pod Sejmem RP” z 1994 r.) rząd Premiera Włodzimierza Cimoszewicza podjął decyzję o poszerzeniu BPN o 5100 ha. Dzięki temu obszar chroniony powiększył się prawie o 100%.
Świętowanie tej okrągłej rocznicy zainicjowała grupa „Lokalsi przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej”, która zawiązała się w grudniu 2015 roku i która sprzeciwia się planom obecnego Ministerstwa Środowiska przerobienia Puszczy na deski. Są w niej zarówno mieszkańcy regionu Puszczy Białowieskiej tutaj urodzeni, jak i ci z wyboru, którzy Puszczę uważają za swoje „miejsce na Ziemi”.
Lokalsi zaprosili do Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach wszystkich tych, którzy mimo niechęci i społecznego oporu, od wielu lat niezmiennie pracują nad ochroną Puszczy Białowieskiej. Spotkali się oni z tymi, którzy 20 lat temu byli czynnie zaangażowani w powiększenie BPN. Pisemne podziękowania za to otrzymali: prof. Jerzy Gutowski, dr Bogdan Jaroszewicz, dr Karol Zub, dr Andrzej Bobiec, Adam Wajrak. Szczególnie uhonorowani zostali prof. Bogumiła Jędrzejewska i Premier Włodzimierz Cimoszewicz, którzy otrzymali pamiątki w postaci obrazów puszczańskiego malarza, Wiktora Kabaca.
Rocznicowe spotkanie wypełniły wspomnienia zaproszonych gości. Pamiętano też o tych, których już z nami nie ma, jak prof. Janusz B. Faliński i dr Janusz Korbel, którzy 20 lat temu aktywnie wspierali inicjatywę powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego. Wieczór zakończyły przyjacielskie rozmowy przy stole z przekąskami oraz występ zespołu Południce.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.