30 kwietnia 2010

Puszcza Białowieska niebezpieczna dla przyrodników i turystów

Otrzymaliśmy następującą, bulwersującą informację prasową:
Leśnicy sabotują badania przyrodnicze prowadzone w Puszczy Białowieskiej. Drzewiarze grożą, że będą topić przyrodników w bagnie:
/.../ Ty myślisz, że my k... będziemy z ręcami tako założonymi? Nie kurwa - będziem topić w tym bagnie.

Spłonęło Soplicowo


Dzisiaj w południe w Białowieży doszczętnie spłonął kompleks hotelowo-gastronomiczny "Soplicowo". W związku z dogaszaniem pożaru centrum Białowieży jest zamknięte dla ruchu samochodowego

26 kwietnia 2010

18 kwietnia 2010

W Białowieskim Parku Narodowym

Dzisiaj, w obszarze ochrony ścisłej nie słychać nawet samolotów. Poza jednym, który przeleciał ze wschodu po dziesiątej rano. Widać natomiast śmieci,

15 kwietnia 2010

Puszcza Białowieska - 15 kwietnia 2010

Kwiatów w dnie lasu jest mnóstwo, wzdłuż dróg prowadzących do miejsc tzw. "turystycznych" także mnóstwo śmieci, których pochodzenie jest różne (kubki, puszki, butelki, ale też śmieci z gospodarstw). Bobry podjęły "akcję bezpośrednią" w celu zagrodzenia śmieciarzom drogi do Pogorzelec.

11 kwietnia 2010

Ku pamięci

Tragicznie zmarły prezydent Lech Kaczyński był pierwszym i jedynym Prezydentem Polski, który podjął starania by całą Puszczę Białowieską objąć parkiem narodowym. Po apelach ze świata w roku 2006 będących rezultatem kampanii BISON prezydent powołał specjalny zespół, którego celem miała być ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych całej Puszczy Białowieskiej, a projekt zespołu zakładał objęcie całej Puszczy parkiem narodowym. Na skutek protestów lokalnych polityków i Lasów Państwowych projekt upadł, lecz kancelaria Prezydenta RP nadal sympatyzowała z ideą powiększenia parku narodowego, co okazywała się przy różnych okazjach.

9 kwietnia 2010

"Dywersja i sabotaż" w Puszczy

Sprawa, którą tu opisujemy jest w istocie marginalna i mogłaby być zlekceważona, jako zbiór pomyłek i nieporozumień, ale skoro już wypłynęła na forum publicznym, na blogu puszczańskim warto ją odnotować. Wicepremier Waldemar Pawlak, konsul Białorusi oraz lokalni przedsiębiorcy spotkali się dzisiaj w Hajnówce, by rozmawiać o możliwej współpracy gospodarczej. Przy tej okazji wicepremier otrzymał list podpisany przez grupę drzewiarzy protestujących przeciw obecnej i planowanej ochronie Puszczy Białowieskiej.

8 kwietnia 2010

Puszcza Białowieska w miejscu gdzie nie słychać pił

Dzisiejsze zdjęcie pochodzi z obszaru dziedzictwa ludzkości, oddalonego wiele kilometrów od granicy BPN. Tutaj nie słychać pił, za to dzisiaj ptaki hałasowały na dobre!

7 kwietnia 2010

Spotkanie z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych w sprawie Puszczy Białowieskiej

We środę 7 kwietnia miało miejsce w Warszawie spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych i reprezentantów nauk przyrodniczych z dyrektorem LP Marianem Piganem. Z informacji jakie uzyskaliśmy po spotkaniu wynika, że do momentu wygaśnięcia obecnego Planu urządzenia lasu, zmian w gospodarce leśnej na terenie Puszczy raczej nie należy się spodziewać, a nowy plan urządzenia lasu powinien być zintegrowany z planami ochrony w ramach Natury 2000. Należy się go spodziewać dopiero w 2012-2013 roku.

6 kwietnia 2010

Czy wszyscy leśnicy/ekolodzy/tutejsi są źli?

Do napisania tych słów sprowokował mnie wpis komentarza, którego autor, szukając sposobu na dialog w sprawach puszczańskich zarzucił „nam” (stronie domagającej się ostatnio coraz mocniej ograniczenia cięć i moratorium na prace leśne w okresie lęgowym ptaków) głoszenie, że wszyscy leśnicy są źli, że pokutują u nas stereotypy, i że część naukowców i ekologów traktuje miejscowych jako „niemyślący plebs”.

3 kwietnia 2010

Spokojnych Świąt

Na dzisiejszych fotografiach z Puszczy pokazujemy jak wygląda najbliższe otoczenie Białowieskiego Parku Narodowego i Dziedzictwa Ludzkości. Zdjęcia ukazują Drogę Browską i jej najbliższe otoczenie. Po lewej stronie jest obszar ochrony ścisłej BPN, po prawej las gospodarczy. Biegnie tędy również szlak turystyczny. Gdyby minister wyznaczył tam otulinę (parki narodowe powinny mieć otuliny!), wówczas nie wycinano by tam drzew. Gdyby minister uznał, że w sezonie lęgowym należy dać ptakom spokój, by spokojnie znosiły jajka, również tych zdjęć by nie było. Dzisiaj tak wygląda najbliższe otoczenie najcenniejszego leśnego obszaru ochrony ścisłej - jedynego klasy "World Heritage" w kraju.

1 kwietnia 2010

Drewna martwego jest za dużo w Puszczy?

Zdania na temat gospodarki w Puszczy są podzielone, dlatego krótko przypominamy spojrzenie na Puszczę ze strony LP. Podczas sympozjum zatytułowanego „Natura 2000 szanse i zagrożenia”, jakie odbyło się 26 marca, dyrektor RDLP w Białymstoku zwrócił uwagę zebranych leśników, że biorąc pod uwagę obszary chronione w Puszczy Białowieskiej, tj. BPN i rezerwaty „drewna martwego jest, w moim przekonaniu, ilość przekraczająca wszelkie normy”.