28 grudnia 2017

Dobrego roku 2018 dla Puszczy i dla nas!

"..bo kiedy będzie dobry dla Puszczy, wszyscy na tym skorzystamy. A najwyższą formą ochrony, dla najcenniejszych obszarów w Polsce jest park narodowy. Tego życzymy Wam i całej puszczańskiej przyrodzie, temu aspektowi nas zanim odkryliśmy grzech pychy..."

21 grudnia 2017

Prezent pod choinkę od LP

Jak informuje Obóz dla Puszczy:
"Nadleśnictwo Hajnówka wydało dziś decyzję o ZAKAZIE WSTĘPU DO LASU ze względu - uwaga, dosłowny cytat - "na orzeczenia Komisji Europejskiej oraz na skutek zawiłości prawnych".
Czyli drodzy turyści i turystki, mieszkanki i mieszkańcy, wszyscy kochający chodzić po Puszczy i Ci, chcący patrolować potencjalnie nielegalne działania leśników - nie wchodźcie do lasu, bo dostaniecie mandat albo wasza sprawa trafi do sądu. To wszystka wina tej okropnej Unii, oczywiście.
Bezsensowna decyzja uderza w regionalne agroturystyki, hotele, restaurację, wypożyczalnie sprzętu – powtarza się sytuacja z maja, kiedy Lasy Państwowe zamknęły wejścia do Puszczy, rozpoczynając wycinkę.

12 grudnia 2017

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej i kulturowej Puszczy Białowieskiej

"Wyniki inwentaryzacji w wielu wypadkach jednoznacznie wskazują na lepsze zachowanie leśnych zbiorowisk roślinnych na terenach bez gospodarki leśnej oraz na występujące tam korzystniejsze, niż w lasach gospodarczych, warunki dla wielu gatunków. Wskazują także na ciągle niedostateczny stan rozpoznania różnorodności biologicznej tego obszaru, skoro podczas zaledwie dwuletnich badań wykryto wiele gatunków wcześniej w Puszczy nie notowanych (w tym jeszcze nieznanych nauce). Przeprowadzona inwentaryzacja niewątpliwie daje dobre podstawy do oceny zmian zachodzących na tym obszarze obecnie, jak również w przyszłości."

11 grudnia 2017

Pierwszy śnieg

Na krótką chwilę w Puszczy pojawił się śnieg, ale było go bardzo mało. Następnego dnia zniknął bez śladu. Szkoda!

5 grudnia 2017

Konferencja PAN na temat kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej

"Gospodarz konferencji, prezes PAN prof. Jerzy Duszyński odpowiedział mu, że wychodzi z odmiennego założenia. Zgodził się z tezą, że las był od dawna użytkowany. "Ale jeżeli mamy w Europie las, który rozwija się naturalnie od czasów po zlodowaceniu, to najbliżej tego lasu jest właśnie Puszcza Białowieska" - ocenił. Porównywał Puszczę Białowieską do infrastruktury badawczej, jaką jest Wielki Zderzacz Hadronów pod Genewą. "Puszcza Białowieska jest też wielką infrastrukturą naukową dla badaczy, którzy przyjeżdżają tu z całego świata" - powiedział."

1 grudnia 2017

Kolory jesiennej rzeki

Moje ulubione miejsce, gdzie mogę zatrzymać się, pobyć w ciszy, usłyszeć siebie, odpuścić (to też od Puszczy :)).
Rzeka Orłówka na terenie Obszaru Ochrony Ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego. I ulubiona pora roku, kiedy kolory robią się coraz bardziej monochromatyczne. I wcale nie za sprawą programu do poprawiania obrazu  Nie ma tu rekordowych drzew, jest po prostu prawdziwy las, w którym człowiek od setek lat nie "pomaga przyrodzie".