3 października 2009

Prawdziwe zyski i straty okiem ekonomisty

Puszcza Białowieska generuje każdego roku strumień korzyści rekreacyjnych w wysokości 11.5 miliona zł (2002), co odpowiada całkowitej wartości rekreacyjnej zasobu równej 287 mln. zł. Wyceny dokonano za pomocą metody kosztu podróży. Metoda ta ponad wszelką wątpliwość ukazuje, ile co najmniej gotowi są poświęcić ludzie, aby odnieść korzyść z zetknięcia się z badanym obiektem. Porównując to z wynikami ekonomicznymi Nadleśnictwa Białowieża w latach 2000-2004 autor opracowania wykazał, że korzyści rekreacyjne dostarczane przez Puszczę Białowieską są 27 krotnie większe od średnich korzyści ekonomicznych generowanych przez Nadleśnictwo Białowieża w latach 2000-2004.
Utrata korzyści związanych z eksploatacją Puszczy Białowieskiej jest znikoma w porównaniu z korzyściami rekreacyjnymi dostarczanymi przez Puszczę. Warto przy tym podkreślić, że korzyści rekreacyjne stanowią jedynie część całkowitej wartości tego unikalnego ekosystemu leśnego.


Fragmenty opracowania: Rekreacyjna wartość Białowieskiego Parku Narodowego. Marek Giergiczny, Warszawski Ośrodek Ekonomii Ekologicznej