12 marca 2020

Dąb prof. Janusza Falińskiego


Profesor dr hab. Janusz Faliński ( 1934- 2004) - niezwykle zasłużony dla Puszczy Białowieskiej, był wybitnym geobotanikiem, ekologiem, długoletnim kierownikiem Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW oraz przewodniczącym Rady Białowieskiego Parku Narodowego. Zajmował się antropogenicznymi zmianami roślinności, kartografią roślin i dynamiką wegetacji. Miał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Camerino we Włoszech, był członkiem włoskiej Akademii Nauk Leśnych. Działał w Polskim Towarzystwie Botanicznym, a także w Polskim Towarzystwie Geograficznym . Był członkiem kilku komitetów PAN oraz rady naczelnej International Association for Vegetation Science, redaktorem periodyku Phytocoenosis, autorem i redaktorem wielu publikacji naukowych. 
W 2006 roku Tomasz Niechoda nazwał jego imieniem dąb, rosnący w oddziale 579 Puszczy Białowieskiej.

5 marca 2020

Martwe drzewa w PuszczyZ zamierających i martwych drzew w puszczy korzysta kilkaset gatunków roślin, grzybów i zwierząt.  Marzec, to dobra pora, by przyjrzeć się niektórym mieszkańcom puszczy, dla których zamierające i martwe drzewa to ,,być albo nie być”.