30 września 2011

Upływa termin konsultacji planu gospodarowania w Puszczy

W dniu dzisiejszym mija termin konsultacji materiałów roboczych do planu urządzania lasu na lata 2012 – 2022 dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Z przedłożonych materiałów wynika, że:
1. zaplanowano pozyskanie drewna (w tym rębnie) oraz inne zabiegi (m.in. agrotechniczne – w skład których wchodzi orka gleby) w drzewostanach ponadstuletnich; łącznie ok. ¼ wydzieleń. Zapisy te kolidują nie tylko z przedkładanymi przez organizacje pozarządowe zaleceniami prof.  T. Wesołowskiego, ale również z obowiązującą Decyzja Nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie wstrzymania wyrębu ponad stuletnich drzew pojedynczych i drzewostanów o charakterze naturalnym na terenie nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej. (ZO-732-19/98). Wyręby ponadstuletnich drzewostanów są niegodne z zapisami ujętymi w projekcie Planu Zadań Ochronnych Natura 2000 dla obszaru Puszcza Białowieska. Są one również sprzeczne z deklaracjami przedstawicieli Biura Urządzania Lasu dotyczącymi wyłączenia z użytkowania drzewostanów ponadstuletnich

29 września 2011

Unijna dyskusja leśna i poster organizacji pozarządowych

Dzisiaj, 29 września odbywa się konferencja w Rynie dyrektorów generalnych leśnictw w Unii Europejskiej oraz unijnych odpowiedników naszej dyrekcji środowiska. Konferencja opisana jest na stronie Ministerstwa Środowiska pod tytułem "Zielone złoto w Rynie" (skąd pochodzi fotografia). Wśród poruszonych tematów m.in. nowa strategia leśna UE oraz tematy związane ze zrównoważonym leśnictwem i zieloną ekonomią. Przy okazji konferencji OTOP skorzystał z okazji wystawienie tam baneru i baner ten dotyczy Puszczy Białowieskiej.
A tak poster wygląda w całości:

28 września 2011

Panta rhei – albo kości w Puszczy

 Jeszcze kilka lat temu rzeczka Orłówka, przecinająca Rezerwat jesienią bywała całkowicie wyschnięta. Od pewnego czasu bobry spowodowały, że las w tej okolicy mocno się zmienił. Kilka tam - i okolica jest zalana wodą.


21 września 2011

Największy klon


Był już na kilku zdjęciach, ale nigdy wcześniej nie pomyślałem, żeby go zmierzyć. Dzisiaj, spacerując z kilkoma osobami po BPN (uprawnionymi - a jakże: to informacja do czepliwych obserwatorów bloga, których interesuje tylko do czego się przyczepić) zmierzyliśmy to drzewo i okazało się, że ten klon zwyczajny ma 437 cm obwodu pnia w pierśnicy!

17 września 2011

Pracownia monitoruje myśliwych

Od 17 do 25 września na terenie Puszczy Białowieskiej aktywiści Pracowni na rzecz Wszystkich Istot oraz miłośnicy przyrody będą obserwować rykowisko jeleni oraz sprawdzać czy przestrzegana jest strefa ochrony zwierząt łownych w otulinie Białowieskiego Parku Narodowego. Do czasu wykonania oceny oddziaływania na środowisko dla planów łowieckich domagamy się powstrzymania polowań na terenie Puszczy Białowieskiej.

15 września 2011

W jakim kierunku zmierza ochrona i użytkowanie Puszczy Białowieskiej?

Tym razem napiszę trochę więcej. Kolejny raz okazuje się, że brak jednorodnego zarządzania Puszczą Białowieską i właściwej polityki resortu środowiska, całościowego planu i wieloletniego planu ochrony prowadzi do rozwiązań cząstkowych, nie sprzyjających ochronie przyrody i przywracaniu naturalnego, czy pierwotnego charakteru temu obszarowi. Niedawno został rozstrzygnięty konkurs na Rezerwat Pokazowy Żubrów, zlokalizowany w miejscu obecnie istniejącego. Z planistycznego punktu widzenia nowoczesny rezerwat pokazowy zwierząt powinien być realizowany w pobliżu Hajnówki, by nie zwiększać masowego ruchu do Białowieży, a zwiększyć atrakcyjność miejscowości. Ale tam już „jest inne królestwo”, a Hajnówka nie lubi parku narodowego i tak.

12 września 2011

Ze starym/stałym obiektywem

Dzisiaj poszedłem do rezerwatu ze starym obiektywem, którego używałem kiedyś przy Nikonie FM2. Najtańszy Nikkor z dobrym szkłem - stała ogniskowa 50 mm a światło 1,8. Czyli pełna dyscyplina w kadrowaniu, żadnych dalszych zdjęć, wąski kąt, ręczne ustawianie ostrości. Czasami trzeba było sporo odejść, żeby złapać szerszy kadr. I własnie trochę tymi zdjęciami chcę się podzielić (oczywiście pokadrowanymi w domu pod kątem bloga - czyli poziome kadry) bo nawet skupiając się na fakturze tego lasu odkrywałem, że jest inna niż tam gdzie człowiek gospodaruje. Z ciekawszych "odkryć" był świerk o obwodzie pnia 427 cm (na zdjęciu "robi skalę" i stoi przy nim włoska przyrodniczka Cecilia Cacciatori, z którą dzisiaj chodziliśmy i z którą jest rozmowa w najnowszym Dzikim Życiu - polecam!), cmentarzysko zjedzonych dwóch jeleni i kilku innych zwierząt i prośba do znawców ptaków: czy ten większy, który pojawił się nad głową to trzmielojad?

5 września 2011

Jak pomóc przyrodzie, która sobie szkodzi...

Dnia 5 września w ośrodku „Jagiellońskie” LP odbyło się trzecie spotkanie w ramach prac nad planem zadań ochronnych obszaru naturowego Puszcza Białowieska. Autorzy opracowania (z BULiGL)  przedstawili stan ochrony, zagrożenia i propozycje działań ochronnych. Oprócz leśników z LP byli przedstawiciele BPN z dyrektorem Parku i kilkoro samorządowców. Dość licznie reprezentowane były środowiska organizacji pozarządowych.

2 września 2011

Informacje

Dnia 29 sierpnia wyłoniono zwycięzcę konkursu na koncepcję przebudowy Rezerwatu Pokazowego Zwierząt. Zwyciężył projekt z najlepiej rozwiązaną architekturą obiektów kubaturowych.

W dniu 4 września (niedziela) o godzinie 06:15 w TVP2 będzie emitowany program Natura się o(d)płaca - odc. 17 Gmina Narewka.