28 kwietnia 2012

Porozumienie z 1996 roku

Dziękujemy anonimowemu dostarczycielowi zdjęć porozumienia z roku 1996, na które tak często powołują się niektóre osoby, jako na dowód oszukania lokalnych samorządów. Tak to porozumienie wygląda:

27 kwietnia 2012

Głos Białowieży nt konfliktu samorządów z ...?Rozdawana w Białowieży lokalna gazetka – nazwana „miesięcznikiem społeczności lokalnej”, zatytułowana  „Głos Białowieży” (dostępna także w internecie na stronie UrzęduGminy) przynosi dwa materiały poruszające konflikt wokół zmiany Ustawy o ochronie przyrody i powiększania parku. W pierwszym Samorządy są winne wszystkiemu? Demony Puszczy Białowieskiej autor Mateusz Gutowski wyraża opinię, że zwykłe wątpliwości miejscowych ludzi spotykają się ze „zmasowanym atakiem, bez żadnych zasad fair play”.  Dalej zarzuca drugiej stronie, której przypisuje tezę, że wszystkiemu winne są samorządy - „nielada cynizm”.  Swoją opinie wspiera na porozumieniu między rządem a gminami z roku 1996, w którym wg. autora zagwarantowano gminom: budowę kanalizacji sanitarnej, budowę wysypiska śmieci, gazyfikację w celu wyeliminowania dużych kotłowni, stację uzdatniania wody i oczyszczalnię ścieków dla wsi Pogorzelce, Teremiski i Budy, oraz sprzedaż drewna opałowego i budowlanego w pierwszej kolejności mieszkańcom gmin puszczańskim.
Dalej czytamy, że umowa nie została wypełniona.

22 kwietnia 2012

Puszcza czosnkowa

Już ciepło, a jeszcze bez uciążliwych komarów.. Już są ornitolodzy, a jeszcze nie ma tłumów turystów.. czyli piękny aspekt Puszczy Białowieskiej z zielonymi dywanami czosnku niedźwiedziego i wodnymi zastoinami, z akompaniamentem ptaków...

17 kwietnia 2012

Tomek Niechoda znowu w Puszczy...


Człowiek, który od kilkudziesięciu lat mierzy drzewa w Puszczy Białowieskiej ciągle znajduje nowe puszczańskie olbrzymy. W ostatnich dniach Tomek zmierzył dąb, którego obwód wynosi 576 cm. Drzewo rośnie w Białowieskim Parku Narodowym, w obrębie Hwoźna. 
Nie należy do najpotężniejszych dębów Puszczy, ale swoim oryginalnie ukształtowanym pniem wyróżnia się spośród innych olbrzymów. W pobliżu Tomek natrafił na leżącą kłodę innego olbrzyma

Puszcza - aspekt wiosenny

W Puszczy nie jest zbyt dużo wody jak na tę porę roku, wawrzynki już przekwitły, opadają płatki ostatnich przylaszczek, okazale prezentują się czarki szkarłatne a zawilce powoli oddają pierwszeństwo czosnkowi niedźwiedziemu. Króluje wszędzie śledzienica.

13 kwietnia 2012

Anonimowa koncepcja powiększenia BPN, rodem z Hajnówki


Dostarczono nam kilkustronicowy tekst zatytułowany „Koncepcja organizacyjna powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego na całą powierzchnię Puszczy (koncepcja do dyskusji)”. Dokument jest sygnowany tajemniczo: „Opracował ‘Leśnik’, Hajnówka, kwiecień 2012”.
Ponieważ tradycja anonimowych dokumentów jest w regionie długa, a ich skutki bywają utrwalane w świadomości społecznej, chociaż to anonim pokrótce przedstawiamy czytelnikom bloga jego główne myśli – w końcu to koncepcja „do dyskusji”:

Autor/autorzy tego pisma konstatuje, że w sprawach puszczańskich ministerstwo narzuci własne rozwiązania, jak zrobiło z ilością pozyskania drewna, że „nie dojdzie do kompromisu, a występujący opór arbitralnie rozwiąże Sejm na korzyść Ministerstwa Środowiska i pseudoekologów”. Dalej czytamy: „W tej sytuacji zainteresowane sprawą lokalne samorządy powinny wyprzedzająco opracować organizację powiększania BPN głównie w celu zapewnienia własnych celów uwzględniających potrzeby miejscowej społeczności”.

10 kwietnia 2012

Ustawa parkowa

Projekt zmian w Ustawie o ochronie przyrody toczy się swoim trybem czyli trybem polityków. We środę 11 kwietnia o godzinie 17.00 rozpoczynają się prace sejmowej nadzwyczajnej podkomisji w tej sprawie. Transmisja na stronach sejmowych: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp
Ostatnie, kilkunastominutowe spotkanie podkomisji ws. ustalenie harmonogramu prac (mowa była m.in. o możliwości zmiany projektu):
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=36ABAB2AC5D3B180C12579CF004492E0
Natomiast na stronach sejmowych jest już dostępny pełen zapis wysłuchania publicznego (13. 03. 2012), w tym także wypowiedzi przekazane na piśmie (które z powodu braku czasu nie były przedstawione ustnie): http://orka.sejm.gov.pl/zapisy7.nsf/0/A5ECB1C5F7BFCE7EC12579D6002F021B/%24File/0032107.pdf

5 kwietnia 2012

Ostatnie ślady bartnictwaTowarzystwo Ochrony Krajobrazu z Hajnówki wydało bogato ilustrowaną broszurę na temat bartnictwa w Puszczy Białowieskiej, a właściwie tego, co po czasach bartnictwa przetrwało do dzisiaj. Przetrwało tylko w Białowieskim Parku Narodowym. Tam zachowały się największe drzewa i ostatnie ślady kulturowe po dawnych czasach.