24 września 2019

Plan zabezpieczenia pożarowego

W dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie dotyczące przygotowania wymaganego przez UNESCO "Planu zabezpieczenia przeciwpożarowego i gaszenia pożarów lasu dla polskiej części Transgranicznego Obiektu Światowego dziedzictwa Białowieża Forest". Koalicję Kocham Puszczę reprezentowali przedstawiciele Greenpeace Polska i Fundacja Dzika Polska. 

21 września 2019

17 września 2019

O ochronę starych drzew

"Zwracamy się zatem do Państwa z uprzejmą prośbą o ochronę starych drzew, dla których powołano Obszar Chronionego Krajobrazu. Drzewa przydrożne i śródpolne są istotnym atutem pejzażu hajnowszczyzny, podnoszą jego estetyczną wartość, nadają mu refleksyjny charakter. Są to wartości poszukiwane przez ludzi z Europy i Świata, którym pokazujemy Podlasie na naszych wycieczkach od lat. Tymczasem sędziwe drzewa stają się rzadkością. Pozostaną tylko w folderach turystycznych i na zdjęciach. Nie mamy wątpliwości, że wycinka negatywnie wpłynie na atrakcyjność regionu, a więc i na funkcjonowanie całego sektora turystycznego okolic Puszczy Białowieskiej."

15 września 2019

Wczesnojesienna Puszcza

Dzisiejszy spacer po Puszczy- już wczesnojesiennej, choć słońce i temperatura jeszcze letnie. Ale zielenie stały się już bardziej zróżnicowane, pojawiło się więcej kolorów i szeleszczących liści pod stopami.

10 września 2019

Pożar w Puszczy może być skutkiem zaniedbań Lasów Państwowych

FUNDACJA DZIKA POLSKA·WTOREK, 10 WRZEŚNIA 2019

Wczorajszy pożar w Puszczy Białowieskiej może być skutkiem wieloletnich zaniedbań ze strony Lasów Państwowych oraz błędów popełnianych przez nadleśnictwa – komentuje Koalicja Kocham Puszczę. Koalicja zwraca uwagę na fakt, że mimo że pożary zdarzają się w Puszczy relatywnie rzadko, wciąż  potrzebny jest plan zapobiegania pożarom.

1 września 2019

W stronę dzikości

W piątek, 30 sierpnia br., w ramach zorganizowanego przez Puszczański Punkt Informacyjny z Teremisek Festiwalu "Dzikie jest piękne. W starym lesie dla klimatu", odbyły się warsztaty pod nazwą "W stronę dzikości". Poprowadził je Ryszard Kulik, wieloletni współpracownik Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot i członek redakcji Miesięcznika Dzikie Życie, których pomysłodawcą i założycielem był Janusz Korbel- jeden z liderów polskiego ruchu ekologicznego. "Janusz był dla mnie Nauczycielem i Mistrzem"- tak powiedział Ryszard na początku spotkania.