28 lutego 2010

Do przyrodników o odpowiedzialności obywatelskiej

Ludwik Tomiałojć
Motto1: „Świat jest niebezpiecznym miejscem nie z powodu tych, którzy czynią zło, ale z powodu tych, którzy na to patrzą i nie czynią nic”. (A. Einstein)
Motto 2. „Nigdy nie wątp w to, że mała grupka oddanych sprawie obywateli może zmienić świat. Bo w istocie, to jedyne, co zawsze się zdarzało” (M. Mead, obrończyni praw zwierząt)

Po dziesięcioleciach zajmowania się sprawami ochrony przyrody doszedłem do wniosku, że tego rodzaju działalność naukowa i społeczna przynosi już nikłe rezultaty. Szeroka edukacja młodzieży nie doprowadziła do powstania w Polsce społeczeństwa myślącego „ekologicznie”, zwłaszcza nie w gminach i powiatach. Nasza aktywność w ciałach doradczych nie zrodziła zrozumienia ani życzliwości ze strony władzy. Przeciwnie, o posunięciach tej ostatniej przestaje się nas zawiadamiać. Postaw administratorów nie zmieniły ani uchwały dwóch Szczytów Ziemi, ani szkolna edukacja ekologiczna. Bo choć każde starsze dziecko wie o konieczności ochrony przyrody i środowiska, to przekonanie takie jest obce większości decydentów.

Czy przedstawiciele LP mogą zasiadać w radach naukowych parków narodowych?

A co z rolnikami i hodowcami?
Zgodnie z Art. 98. 1. Członków rady naukowej parku narodowego w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Czy ktoś zna odpowiedź?

27 lutego 2010

Za dużo nas

"Edwin Bendyk: – Podczas konferencji poświęconej Puszczy Białowieskiej, która w pana książce „Świat bez nas” odgrywa także bardzo ważną rolę, wygłosił pan przejmujący wykład. Dlaczego ten kawałek lasu tak pana zafascynował?"

Dalszy ciąg rozmowy z Alanem Weismanem

25 lutego 2010

Leśnicy współpracują z naukowcami

Nadleśniczy z Białowieży odmówił profesorowi z Akademii Podlaskiej w Siedlcach zgody na poruszanie się pojazdem po drogach leśnych w trakcie wykonywania inwentaryzacji najcenniejszych gatunków dzięciołów. W tym samym czasie Puszcza rozjeżdżana jest ciężkim sprzętem wywożącym wycinane drzewa, problemów z poruszaniem się po niej samochodami nie mają też myśliwi.
Odmowa zgody na poruszanie się autem po Puszczy stanowi znaczne utrudnienie planowanych prac, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że inwentaryzacja będzie wykonywana na całej zagospodarowanej powierzchni Puszczy, przy zaangażowaniu wielu osób i z wykorzystywaniem sprzętu.
Nadleśniczy uzasadnia swoją odmowę artykułem 29 punkt 1, ustęp 8) ustawy o lasach, który mówi o tym, że zgodę na poruszanie się pojazdem w lesie mogą otrzymać:
pracownicy leśnych jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych i doświadczalnych, w związku z wykonywaniem badań naukowych i doświadczeń z zakresu leśnictwa i ochrony przyrody”
Zdaniem leśników Akademia Podlaska nie jest leśną jednostką naukową i dlatego nie ma prawa jeździć autem po lesie.

24 lutego 2010

Nowy minister – nowe otwarcie

Nowy minister środowiska Andrzej Kraszewski ogłosił: „Białowieski Program Rozwoju – nowe otwarcie”.
Na stronie ministerstwa czytamy, że Zgodnie z dotychczasowymi negocjacjami, projekt poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego i kompleksowego wsparcia rozwoju gmin regionu będzie realizowany etapami.
Dalej ministerstwo pisze, że Proponowany zasięg terytorialny poszerzenia wynosi około 10,5 tys. ha.
Jeśli gminy otrzymają obiecane 100 milionów za wyrażenie zgody na powiększenie parku o 10 tys. ha, oznacza to, że cena za hektar gruntów, których gmina nie jest właścicielem, wynosi w Polsce 10 000 PLN.

23 lutego 2010

Zostawcie ptaki w spokoju!

Nowy artykuł Adama Wajraka w "Wyborczej" - polecamy.
"W Puszczy Białowieskiej na ptaki zakładające rodziny czeka jazgot pił i wycinka drzew, w których mogłyby założyć gniazda. - To niezgodne z prawem barbarzyństwo i pora z nim skończyć - apelują naukowcy i organizacje pozarządowe."

21 lutego 2010

Zmiany zasad gospodarki w Puszczy Białowieskiej

Dnia 18 sierpnia 2009 roku minister Nowicki otrzymał propozycję zmian w gospodarce leśnej w Puszczy Białowieskiej. Podczas konferencji w Białowieży, z okazji 600-lecia ochrony puszczy, minister obiecał wprowadzić te zasady w życie. Wkrótce jednak podał się do dymisji. Dnia 16 lutego 2010 r. nowy minister otrzymał ponownie propozycję zasad. Propozycję tę poparło szereg organizacji ekologicznych (Greenpeace, OTOP, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, TOK, WWF). Czekamy na odpowiedź ministra.
W załączeniu:
Pismo przewodnie
Propozycje zmian

Komiks ekologiczny

"Likwidator, redaktor Szwędak i żubr Janek razem, czyli „Blues żubra”. 32 strony czarnego scenariusza dla „rozwoju” terenów Puszczy Białowieskiej zdominowanego przez fanatyczną walkę z kornikiem i opiętkiem, realizowanego przez opętanych żądzą pieniędzy lokalnych notabli i leśników. Futurystyczna wizja Białowieży AD 2029 z sześciopasmową autostradą, Marjotem, Disnejlandem, Kolejką Strachu Pędzący Żubr i Żubr Palace Hotel."
Miłej lektury :)