24 lutego 2010

Nowy minister – nowe otwarcie

Nowy minister środowiska Andrzej Kraszewski ogłosił: „Białowieski Program Rozwoju – nowe otwarcie”.
Na stronie ministerstwa czytamy, że Zgodnie z dotychczasowymi negocjacjami, projekt poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego i kompleksowego wsparcia rozwoju gmin regionu będzie realizowany etapami.
Dalej ministerstwo pisze, że Proponowany zasięg terytorialny poszerzenia wynosi około 10,5 tys. ha.
Jeśli gminy otrzymają obiecane 100 milionów za wyrażenie zgody na powiększenie parku o 10 tys. ha, oznacza to, że cena za hektar gruntów, których gmina nie jest właścicielem, wynosi w Polsce 10 000 PLN.
Dalej czytamy: minister środowiska przesyłał do starosty hajnowskiego oraz wójtów gmin: Białowieża, Hajnówka i Narewka wzór porozumienia, którego stronami będą Ministerstwo Środowiska, Lasy Państwowe, Białowieski Park Narodowy oraz jednostki samorządu terytorialnego. Jest to krok poprzedzający głosowanie rad gmin nad zgodą na poszerzenie granic Białowieskiego Parku Narodowego. Wynika on z ustaleń zawartych podczas spotkania w Hajnówce 17 września 2009 r. [...]
Minister środowiska zobowiązuje się m.in.: zapewnić udział przedstawicieli lokalnych władz samorządowych w Radzie Naukowej Białowieskiego Paku Narodowego, włączyć do proponowanych granic poszerzonego Parku jedynie nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa [...]
do zadań Białowieskiego Parku Narodowego należałoby umożliwienie mieszkańcom gmin powiatu hajnowskiego znajdujących się w granicach Parku i gmin z nim graniczących, bezpłatnego zbioru jagód, grzybów, ziół oraz runa leśnego na terenie Parku z wyłączeniem obszarów ochrony ścisłej.
Zgodnie z zapisami porozumienia Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zobowiązane będzie do sprzedaży drewna opałowego dla mieszkańców gmin Białowieża, Narewka i Hajnówka oraz surowca drzewnego dla warsztatów rzemieślniczych mających swoją siedzibę na terenie tych gmin - w ilości i o jakości porównywalnej z tą sprzed powiększenia obszaru Białowieskiego Parku Narodowego.
Natomiast jednostki samorządu terytorialnego będą zobowiązane do aktywnego informowania lokalnej społeczności o projekcie poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego, a także do bezzwłocznego przeprowadzenia głosowania organów uchwałodawczych nad akceptacją wariantu powiększenia obszaru Białowieskiego Parku Narodowego. [...]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.