28 lutego 2010

Czy przedstawiciele LP mogą zasiadać w radach naukowych parków narodowych?

A co z rolnikami i hodowcami?
Zgodnie z Art. 98. 1. Członków rady naukowej parku narodowego w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Czy ktoś zna odpowiedź?

2 komentarze:

  1. Mogą. Jest wiele przykładów. Ale skład rady naukowej proponuje zawsze dyrektor parku, konsultując się z członkami rady minionej kadencji, przerozmaitymi czynnikami, a także mając na uwadze plany działania jednostki. Jak dobrze zaplanuje to ma świetny organ doradczy, a jak źle, to ma ciało, które niekiedy chce być organem zarządzającym, dla którego dyrektor jest wykonawcą ustaleń tego zarządu.

    OdpowiedzUsuń
  2. przykłady nie muszą być zgodne z prawem, ustawa nie mówi nic o leśnikach w radzie naukowej parku.
    Co innego w regionalnej radzie ochrony przyrody.

    OdpowiedzUsuń

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.