23 lutego 2009

Jajka i ulotki w 2000 roku

W roku 2000 Białowieża była terenem zorganizowanej przez nieznane siły i ośrodki akcji protestacyjnej przeciw powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego. Akcja była przeprowadzona na dużą skalę i przedstawione wówczas argumenty są żywe w świadomości mieszkańców do dzisiaj.
Na fotografii zaczerpniętej z gazety widzimy protestujących w 2000 roku pod transparentami z nazwiskami naukowców białowieskich.