23 lutego 2009

Jajka i ulotki w 2000 roku

W roku 2000 Białowieża była terenem zorganizowanej przez nieznane siły i ośrodki akcji protestacyjnej przeciw powiększeniu Białowieskiego Parku Narodowego. Akcja była przeprowadzona na dużą skalę i przedstawione wówczas argumenty są żywe w świadomości mieszkańców do dzisiaj.
Na fotografii zaczerpniętej z gazety widzimy protestujących w 2000 roku pod transparentami z nazwiskami naukowców białowieskich.
Podczas tej manifestacji z tłumu poleciały jajka na ministra, który przyjechał z propozycją „Kontraktu dla Puszczy”, który za powiększenie parku narodowego miał zapewnić finansowe wsparcie regionu (z budżetu państwa przekazano 30 mln. PLN) i zagwarantować dostępność Puszczy mieszkańcom.
Takie ulotki rozprowadzono szeroko w regionie puszczańskim w roku 2000, strasząc ludzi zmanipulowanymi fragmentami ustawy i przeciwstawiając naukowców (przyczynę zła) mieszkańcom. Projekt parku zapewniał dostęp do drewna opałowego, zapewniał wstęp mieszkańcom na teren parku (poza niewielkim procentowo obszarem ochrony ścisłej), Wizja postępującego ubóstwa zamieszkujących przy parku narodowym okazało się wielkim kłamstwem.
Atrakcyjność Białowieży przy parku narodowym okazała się wielokrotnie większa niż innych miejscowości puszczańskich z dala od parku, wzrost dochodów ogólnych w gminie Białowieża był kilkakrotnie wyższy w ostatnich latach niż w gminie Hajnówka, tylko w gminie Białowieża w ostatnim 10-leciu nie miał miejsca odpływ ludności i przybyły setki miejsc pracy w obsłudze turystycznej, grzybobranie nie jest zakazane (poza obszarem ochrony ścisłej) w istniejącym parku narodowym, handel i stosowanie nawozów regulują normalne przepisy, gospodarstwa rolne nie miały być włączane do parku narodowego, miejscowi mają darmowy wstęp do BPN, poruszanie się po lesie poza drogami wyznaczonymi do ruchu jest zakazane, jak wszędzie w Polsce, niezależnie od parku narodowego, podobnie wysypywanie śmieci i odpadów.
Kto był autorem tych iście goebbelsowskich haseł propagandy antyparkowej nie wiadomo, jednak nadal żyją one wśród wystraszonej i zmanipulowanej ludności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.