30 września 2011

Upływa termin konsultacji planu gospodarowania w Puszczy

W dniu dzisiejszym mija termin konsultacji materiałów roboczych do planu urządzania lasu na lata 2012 – 2022 dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Z przedłożonych materiałów wynika, że:
1. zaplanowano pozyskanie drewna (w tym rębnie) oraz inne zabiegi (m.in. agrotechniczne – w skład których wchodzi orka gleby) w drzewostanach ponadstuletnich; łącznie ok. ¼ wydzieleń. Zapisy te kolidują nie tylko z przedkładanymi przez organizacje pozarządowe zaleceniami prof.  T. Wesołowskiego, ale również z obowiązującą Decyzja Nr 48 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie wstrzymania wyrębu ponad stuletnich drzew pojedynczych i drzewostanów o charakterze naturalnym na terenie nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej. (ZO-732-19/98). Wyręby ponadstuletnich drzewostanów są niegodne z zapisami ujętymi w projekcie Planu Zadań Ochronnych Natura 2000 dla obszaru Puszcza Białowieska. Są one również sprzeczne z deklaracjami przedstawicieli Biura Urządzania Lasu dotyczącymi wyłączenia z użytkowania drzewostanów ponadstuletnich

2. Regularne pozyskanie - rębnie (IIIA i IVD), często z zabiegami agrotechnicznymi, dotyczy 167 wydzieleń znajdujących się głównie w drzewostanach o dużym stopniu naturalności - drzewostany pocenturowskie, ponadstuletnie lub zbliżające się do wieku 100 lat
3. Pozyskanie planowane jest w miejscach występowania podlegających ochronie, zagrożonych gatunków ptaków, bezkręgowców i grzybów zlichenizowanych dla których Puszcza stanowi ważne, ostatnie lub jedno z niewielu miejsc występowania w kraju.
4. Zaplanowano pozyskanie drewna w niezwykle wrażliwych siedliskach wilgotnych, z których wiele znajduje się w IV i starszej klasie wieku.
5. Wiele rekordów w przekazanych materiałach jest pustych w miejscach opisu drzewostanu i planowanych zabiegów, co uzasadnia uzupełnienie materiałów i przeprowadzenie ponownych konsultacji
Planowane działania są rażąco sprzeczne nie tylko z Zasadami dostosowania gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej do potrzeb zachowania jej walorów przyrodniczych prof. T. Wesołowskiego, ale również z przepisami o ochronie gatunkowej (w tym Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa) oraz z celami utworzenia LKP 'Puszcza Białowieska' do których należy:
- zachowanie naturalnych warunków środowiska leśnego w całym mezoregionie Puszczy,
- zachowanie lub odtworzenie właściwych siedliskom puszczańskich biocenoz leśnych o charakterze naturalnym oraz zapewnienie trwałości ekosystemów leśnych i ciągłości wielostronnego wykorzystania ich zasobów

W związku z powyższym zachęcamy do udziału w konsultacjach. Wnioski i uwagi należy wysyłać do dnia dzisiejszego pod adres: rdlp.dyr@bialystok.lasy.gov.pl, maria.protasiewicz@bialystok.lasy.gov.pl

Prosimy o wysyłanie uwag do wiadomości: podlasie@pracownia.org.pl

2 komentarze:

  1. A co ornitolog T. Wesołowski wie o leśnictwie?
    Zdaje się że ma wykształcenie uniwersyteckie, a nie techniczne?

    OdpowiedzUsuń
  2. Właśnie, tyle taboretów można zrobić z ponadstuletnich drzew, a Wesołowski tylko o dziuplach i dzięciołach...

    OdpowiedzUsuń

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.