5 grudnia 2017

Konferencja PAN na temat kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej

"Gospodarz konferencji, prezes PAN prof. Jerzy Duszyński odpowiedział mu, że wychodzi z odmiennego założenia. Zgodził się z tezą, że las był od dawna użytkowany. "Ale jeżeli mamy w Europie las, który rozwija się naturalnie od czasów po zlodowaceniu, to najbliżej tego lasu jest właśnie Puszcza Białowieska" - ocenił. Porównywał Puszczę Białowieską do infrastruktury badawczej, jaką jest Wielki Zderzacz Hadronów pod Genewą. "Puszcza Białowieska jest też wielką infrastrukturą naukową dla badaczy, którzy przyjeżdżają tu z całego świata" - powiedział."

Całość:
Gowin o Puszczy: opierajmy decyzje polityczne o argumenty naukowe

"Rejon Puszczy Białowieskiej był bardzo intensywnie użytkowany w okresie przed chrzestem. To jest okres, powiedzmy sobie, no, przed narodzeniem Chrystusa również."

Cięli puszczę już przed „chrzestem” :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.