4 września 2009

Mity i prawdy o poszerzeniu BPN

DO MIESZKAŃCÓW ZIEMI HAJNOWSKIEJ

1.    Poszerzenie parku oznacza ograniczenie dostępu do miejscowego drewna użytkowego i opałowego oraz ograniczenie dochodów ze zbieractwa runa leśnego. NIEPRAWDA!

PRAWDA JEST TAKA: Obecnie z ok. 130 tys m3 drewna pozyskiwanego rocznie
w Puszczy na rynek lokalny trafia zaledwie 10%. Reszta wyjeżdża poza region. Projekt powiększenia parku zapewnia zaopatrzenie rynku lokalnego w drewno w pierwszej kolejności. Projekt zapewnia również możliwość zbioru runa, jagód i grzybów na obszarze nie mniejszym niż obecnie. Dzisiaj w obrębie Hwoźna mieszkańcy mogą na terenie parku narodowego zbierać grzyby i jagody!

2.    Nastąpi ograniczenie wolności mieszkańców, las zostanie zamknięty. NIEPRAWDA!

PRAWDA JEST TAKA: Zakaz poruszania się w lasach gospodarczych po obszarach rezerwatów obwiązuje obecnie. Park narodowy tylko w części jest obszarem ochrony ścisłej i tylko tam można się poruszać wyłącznie z przewodnikiem. Jednak i dzisiaj mieszkańcy gmin z obszaru parku nie muszą płacić wstępu i wszystkie obiekty parkowe są dla nich otwarte i darmowe. Podobnie będzie i w parku powiększonym.

3.  O pozwolenie na budowę trzeba będzie się pytać dyrektor BPN. NIEPRAWDA!

PRAWDA JEST TAKA: Park zostanie powiększony wyłącznie o tereny Lasów Państwowych, a nie o prywatne grunty. O warunkach zabudowy na terenie gminy decyduje nie park narodowy lecz miejscowe prawo (planowanie przestrzenne) a także przepisy Unii Europejskiej dotyczące obszarów Natura 2000, które obejmują całą puszczę niezależnie od obszaru parku narodowego.

4.  Po powiększeniu parku tysiące osób stracą pracę. NIEPRAWDA!

PRAWDA JEST TAKA: Wszystkie trzy nadleśnictwa puszczańskie zatrudniają razem poniżej 150 osób – tyle, ile jeden duży hotel w Białowieży! Projekt powiększenia parku zakłada przyjęcie pracowników nadleśnictw do parku narodowego i innych nadleśnictw – zapewnił dyrektor Lasów Państwowych. Pracownicy ZULi (w Białowieży, Browsku i Hajnówce, razem – poniżej 200 osób), w większości spoza obszaru Puszczy, także mogą pracować dla potrzeb parku. Powiększenie parku narodowego oznacza dalszy wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym, który już dzisiaj jest w Białowieży najważniejszym pracodawcą: w Białowieży firmy turystyczne zatrudniają około 300 osób, kilkaset osób zatrudniają hotele, ponad 100 park narodowy i instytucje naukowe, w których też pracują mieszkańcy regionu. Młodzi ludzie nie marzą już tylko o pracy w charakterze pilarza – kończą szkoły, studia i ich ambicje są większe.

5.  Po powiększeniu parku rejon Puszczy straci ważne źródło dochodu – podatek leśny.     NIEPRAWDA!

PRAWDA JEST TAKA: Jeśli park obejmie las gospodarczy gmina teoretycznie straci połowę podatku leśnego – dla Białowieży wynosi to 150 tys. PLN; 2% rocznego budżetu! Padają zdania, że radni tak martwią się o przyszłość, że nie chcą stracić podatku w przyszłości kosztem wzięcia dziesiątków milionów teraz. Przyjęcie tylko 15 milionów z oferowanej puli, to suma podatku leśnego za okres 100 Lat! Ale tych pieniędzy gmina nie traci jeśli wystąpi do wojewody o zwrot utraconej sumy! Jest to zapewnione rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28. 05. 2007 r. Mówienie o stracie podatku jest więc manipulacją. Gospodarka leśna w Puszczy Białowieskiej jest deficytowa od wielu lat. Deficyt w niektórych latach sięgał nawet 6 mln zł! Dzisiaj Białowieża jest wielkim placem budowy – powstają obiekty turystyczne dające miejsca pracy i będące źródłem dochodu. Setki tysięcy turystów przejeżdżają przez Hajnówkę jadąc do Białowieży. Jak zauważył Starosta Hajnowski – pozostawiają w Hajnówce tylko spaliny. Niech więc inne gminy też korzystają z marki Białowieskiego Parku Narodowego, nie tylko Białowieża.

6.    Wzrost dochodów z turystyki jest mały i w odległym czasie. Turystyka może być tylko dodatkiem do pracy w lesie. NIEPRAWDA!

PRAWDA JEST TAKA: Od czasu kiedy 9 lat temu takie zdanie opublikowano w antyparkowej ulotce, a ministra obrzucono w Białowieży jajkami, wbrew tej niemądrej opinii, wyrosło tu kilka wielkich hoteli i powstało kilkadziesiąt kwater turystycznych! Każdego dnia z Hajnówki do Białowieży młodzi ludzie jadą do pracy w usługach turystycznych, hotelowych i gastronomii. W przeciwną stronę jeździ mało kto. BPN odwiedza rocznie ok. 200 000 turystów z całego świata. Coraz częściej nie mogą znaleźć miejsca noclegowego, bo wszystkie są zajęte. Marka parku narodowego należy dziś do najlepszych marek handlowych na świecie.

7.  Park narodowy jest jednostką budżetową, nie ma więc pieniędzy i przyszłość związana z parkiem jest niepewna. NIEPRAWDA!

PRAWDA JEST TAKA: Upadają gałęzie przemysłu natomiast nie zlikwidowano jeszcze żadnego parku narodowego. Choć park jest jednostką budżetową, to jest również symbolem najwyższych wartości narodowych. Park jest magnesem dla turystyki i nauki. Wzrost dobrobytu regionu nie zależy od budżetu parku a od wykorzystania tej marki, jaką park narodowy jest dla regionu.

MIESZKAŃCU ZIEMI HAJNOWSKIEJ, straszono Cię różnymi kłamstwami, np. że powiększony park będzie oznaczał zamknięcie ludzi w skansenie! Niektórzy uwierzyli, że nawet droga do Białowieży zostanie zamknięta i o wszystko będzie trzeba się pytać dyrekcji parku. TO NIEPRAWDA! Powiększony park narodowy nie obejmie gruntów prywatnych ani samorządowych, a wyłącznie grunty państwowe! W lesie i tak obowiązują różne zakazy, czy jest on parkiem, czy nie jest. W parku też pracują leśnicy. Park nie zajmuje się gospodarstwami i domami prywatnymi – park chroni obszar leśny parku narodowego. Od kiedy straszono nas, że turystyka nie ma w Białowieży przyszłości, Białowieża odnotowała wielki rozwój turystyczny, pokazując fałsz tych mitów! Turyści i inwestorzy nie przyjeżdżają do Białowieży, żeby zostawić mieszkańcom swoje pieniądze. Przyjeżdżają dlatego, że słynna jest marka Białowieskiego Parku Narodowego! Czas zmienić poglądy. Spójrzmy w oczy swoim dzieciom. Niech Puszcza będzie wielkim, światowej sławy parkiem narodowym, z którego następne pokolenia będą dumne. Nie zamieniajmy jej na grosze. Aktualna oferta ministerstwa dająca gminom ponad 100 milionów na ważne społecznie cele (kanalizacja, utylizacja odpadów itd.) szybko się nie powtórzy. Następne pokolenia straty tej wyjątkowej szansy nam nie wybaczą.

POPRZYJ PROJEKT POSZERZENIA PARKU! DOMAGAJ SIĘ TEGO OD SWOICH RADNYCH! NIE POZWÓL, BY TA OKAZJA PRZESZŁA KOŁO NOSA!

Komitet Popierający Powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.