12 września 2009

Apel w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej

Pan Minister Środowiska
Prof. Maciej Nowicki

Szanowny Panie Ministrze,
Od kilku lat organizacje pozarządowe monitorują stan, sposób ochrony i gospodarowania przyrodą Puszczy Białowieskiej – ostatniego naturalnego lasu na Niżu Europejskim. Wyniki monitoringu napawają nas niepokojem i pozwalają sądzić, że dotychczasowa gospodarka leśna prowadzona na terenie tego unikatowego kompleksu leśnego godzi w cele ochrony wyznaczone dla tego obszaru.
 Wycinanie drzew, które odbywa się w naturalnych drzewostanach Puszczy Białowieskiej powoduje od wielu lat, nie tylko utratę jej naturalnego charakteru, ale także niszczenie siedlisk roślin, zwierząt i grzybów. Bardzo często są to siedliska priorytetowych gatunków objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000, lub gatunków z tzw. „czerwonych list” zagrożonych wyginięciem wg Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).
Ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w Puszczy Białowieskiej, takie jak usunięcie kilkusetletnich dębów, czy postulaty nadleśnictw dotyczące usuwania drzew z rezerwatów świadczą o nasileniu niebezpiecznych trendów i przemawiają za niezwłocznym wdrożeniem działań, które pozwolą skutecznie ochronić przyrodę Puszczy.Dlatego apelujemy do Pana Ministra o natychmiastowe i całkowite wstrzymanie zabiegów związanych z gospodarką leśną na terenie Puszczy Białowieskiej - z pominięciem pozyskiwania drewna dla potrzeb lokalnych - do czasu sporządzenia planu ochrony dla tego obszaru.
Zwracamy uwagę na fakt, iż powstrzymanie eksploatacji puszczańskich starodrzewów jest podstawowym warunkiem utrzymania przez Białowieski Park Narodowy prestiżowego wyróżnienia - Dyplomu Rady Europy.
Chcielibyśmy przypomnieć, że zarówno plany urządzania jak i plany łowieckie wymagają ocen oddziaływania na środowisko, a jak nam wiadomo te, które obowiązują dla Puszczy takich ocen nie posiadają. Z tym większą determinacją należy podjąć natychmiastowe działania zapobiegawcze, które zgodnie z zasadą przezorności, pozwolą uniknąć nieodwracalnych strat w przyrodzie.

Robert Cyglicki, dyrektor Greenpeace Polska
Magdalena Dul-Komosińska, dyrektor WWF Polska
Joanna Furmaga, prezes Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Janusz Korbel, prezes Towarzystwa Ochrony Krajobrazu,
Gerard Sawicki, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.