19 kwietnia 2017

Ukwiecona Puszcza

Miodunka ćma - Pulmonaria obscura
Pomimo chłodnych dni i nocy wiosnę czuć w Puszczy wszystkimi zmysłami.
Zieleń dna lasu zachwyca świeżością. Kwiatami obsypane są zawilce gajowe i żółte, miodunki ćmawe, śledziennice skrętolistne, piżmaczki wiosenne, kaczeńce (knieć błotna). Jaskry, szczyr i kukliki z kwiatami jeszcze ukrytymi w pączkach czekają na ciepłe promienie słońca, przy których pokażą całą swą krasę. Kwitną klony, rozwijają się liście grabów, czeremchy, kruszyny, porzeczek.
Łany czosnku niedźwiedziego okrywające dno lasu rozsiewają delikatny czosnkowy zapach.
Wszystkie puszczańskie gatunki dzięciołów łatwo teraz usłyszeć i obserwować. Rankiem, ale często również w ciągu dnia, każdy fragment Puszczy rozbrzmiewa donośnym, rytmicznym bębnieniem, nieregularnym odgłosem żerowania lub wykuwania dziupli. Aktywne są ptaki śpiewające - te, które zimowały - sikory, kowaliki, pełzacze, grubodzioby, mysikróliki, jak również te, które wróciły do Puszczy z zimowisk - pierwiosnki, piecuszki, zięby, strzyżyki, zniczki, kapturki. Dzięki urodzajowi nasion świerka nietrudno usłyszeć lęgowe krzyżodzioby.
 Jaskry - Ranunculus sp.
Śledziennica skrętolistna - Chrysosplenium altern ifolium
Knieć błotna - Caltha palustris
Czworolist pospolity - Paris quadrifolia.
Wiązówka błotna - Filipendula ulmaria
Kokorycz pełna - Corydalis solida wśród zawilców gajowych i żółtych
Łuskiewnik różowy - Lathraea squamaria
Kuklik zwisły - Geum rivale
Piestrzenica kasztanowata - Gyromitra esculenta wśród czosnku niedźwiedziego
Pawężnica - Peltigera sp

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.