5 kwietnia 2017

List w sprawie zamknięcia Puszczy Białowieskiej

Zakazując wejścia do Puszczy leśnicy uderzają w społeczność lokalną i branżę
turystyczną.

W dniu 27 marca Nadleśnictwo Białowieża wprowadziło zakaz wejścia do Puszczy na niemal całym swoim obszarze, tablice zakazujące wejścia stanęły również na wielu drogach w Nadleśnictwie Hajnówka. Obecnie w Puszczy rozpoczyna się wiosenny sezon turystyczny. Ludność miejscowa, zwłaszcza podmioty utrzymujące się z turystyki z zaniepokojeniem zareagowały na decyzję, obawiając się, że zamknięcie znacznego fragmentu Puszczy może odstraszyć turystów od przyjazdu do ostatniego naturalnego lasu w Europie. Zeszły rok w Puszczy był rekordowy pod względem frekwencji, natomiast tego typu posunięcie niweczy dotychczasowe osiągnięcia. Turyści zaledwie kilka dni po wprowadzeniu zakazu kierują pytania do firm przewodnickich czy przyjazd do Puszczy w takiej sytuacji ma sens.   Osoby związane z branżą turystyczną zarządzenie nadleśniczego traktują jako działanie wymierzone przeciwko społeczności lokalnej.

Dlatego mieszkańcy, a w szczególności podmioty zajmujące się turystyką wystosowały w tej sprawie apel do ministra Szyszki, domagając się natychmiastowego cofnięcia zakazu wejścia do Puszczy. Podkreślają w nim, że alternatywą wobec zamknięcia Puszczy na wiele miesięcy  może być ogłoszenie komunikatu o czasowym zakazie wstępu do fragmentów lasu w sytuacji ekstremalnych warunków pogodowych, adresowany zarówno dla turystów jak i mieszkańców oraz pracowników leśnych. Dzieje się tak n.p. w parkach narodowych. Powinna również powstać dostępna w sieci mapa określająca obszary o dużym stopniu ryzyka.
Oficjalnym powodem wprowadzenia zakazu wejścia do Puszczy są stwarzające niebezpieczeństwo drzewostany, jednak rzeczywistym powodem podjęcia takiej decyzji wydaje się być realizacja decyzji Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z lutego b.r., która zezwala na wyrąb drzew we wszystkich drzewostanach, również tych najstarszych, co dodatkowo obniży atrakcyjność turystyczną zagospodarowanej części Puszczy. Leśnicy – uzasadniając zakaz – powołują się również na śmiertelny wypadek pilarza, który miał miejsce kilka tygodni temu w Puszczy, co stanowi jednak nadużycie, ponieważ spowodowany był nieprzestrzeganiem zasad BHP i upadkiem żyjącego drzewa. Całość: Lokalsi przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.