11 stycznia 2017

Uwagi do projektu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska

Uwagi do projektu założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska

Przedstawiając poniżej szczegółowe uwagi do “Projektu Założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska”, w nawiązaniu do ogłoszonych, w dniu 3 stycznia 2017 r., konsultacji społecznych , zwracamy szczególną uwagę na dwie zasadnicze kwestie:
1. niezgodność projektowanych założeń z oficjalną dokumentacją UNESCO, a w szczególności z orzeczeniem wyjątkowej uniwersalnej wartości obiektu (SOUV - Statement of Outstanding Universal Value) ;
2. dalece niesatysfakcjonujący sposób realizacji zaleceń misji IUCN w obszarze włączania zainteresowanych stron w procesy decyzyjne , czego świadectwem jest brak odpowiedzi na dotychczasowe propozycje organizacji pozarządowych w sprawie decyzji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO numer 40COM7B.92 , a także niezwykle krótki termin konsultacji społecznych odnośnego dokumentu (4 dni robocze, co samo w sobie stanowi naruszenie obowiązku wynikającego z art. 8 w związku z art. 6 ust. 3 Konwencji z Aarhus, por. w pkt 92 orzeczenia Komitetu w sprawie przeciwko Hiszpanii, ACCC/C/2008/24), pomimo wcześniejszych próśb o udostępnienie harmonogramu planowanych prac i spotkań dotyczących Zintegrowanego Planu Zarządzania obiektu dziedzictwa przyrodniczego „Puszcza Białowieska”.
Mając powyższe na uwadze wnioskujemy o usunięcie istniejących niezgodności i uwzględnienie poniższych uwag.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.