13 stycznia 2017

Naukowcy dla Puszczy

„Nauka dla Przyrody” krytykuje plany Ministerstwa Środowiska dotyczące zarządzania Puszczą Białowieską
"Przypominamy, iż Puszcza Białowieska została uznana za Obiekt UNESCO, ponieważ
– stanowi wyjątkowy i reprezentatywny przykład trwających procesów biologicznych o istotnym znaczeniu dla ewolucji i rozwoju ekosystemów, oraz
– obejmuje siedliska naturalne szczególnie reprezentatywne i ważne z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej, w tym – siedliska zagrożonych gatunków o wyjątkowej wartości z punktu widzenia nauki i ochrony przyrody (kryteria IX i X wpisu dóbr przyrodniczych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO).
Walory przyrodnicze PB, decydujące o spełnieniu powyższych kryteriów, przetrwały i kształtowały się dzięki słabej ingerencji człowieka w jej obszar na przestrzeni wieków (Puszcza wcześnie uzyskała status ochronny jako las królewski). Ten szczególny walor Puszczy Białowieskiej, stanowiący o jej unikatowej wartości, jest ignorowany w ministerialnym projekcie. Co więcej, projekt zawiera również szereg niezgodnych z naukową wiedzą stwierdzeń, dotyczących w szczególności ekologicznych konsekwencji gradacji kornika drukarza, a także roli człowieka w kształtowaniu się ekosystemu Puszczy."Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.