2 czerwca 2010

List 38 organizacji, uczestników spotkania w Spale, do ministra środowiska

Warszawa 02.06.2010
Sz. Pan Andrzej Kraszewski
Minister Środowiska

Szanowny Panie Ministrze,
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Jest to niepowtarzalna okazja dla nas jako przedstawicieli pozarządowych organizacji ekologicznych zwrócenia szczególnej uwagi na największe problemy w obszarze ochrony przyrody w Polsce oraz podjęcia konkretnych działań ich rozwiązania.
Dlatego jako uczestnicy Ogólnopolskiego Spotkania Ekologicznych Organizacji Pozarządowych „Ekolumna” w Spale w dniach 13-15 maja 2010 r. pragniemy wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie stanem Puszczy Białowieskiej – ostatniej unikatowej na skalę krajową i europejską ostoi leśnej różnorodności biologicznej. Z przykrością stwierdzamy, że najnowsze doniesienia z Puszczy wskazują na postępującą eksploatację ostatnich pozostałości lasów naturalnych występujących poza parkiem narodowym i niszczeniu siedlisk gatunków, które już dawno wyginęły w innych kompleksach leśnych. Nie oszczędza się nawet ptaków w okresie lęgowym, a wg wyników tegorocznych badań populacje najcenniejszych, chronionych dyrektywą gatunków (np. dziecioł białogrzbiety) wykazują dramatyczne tendencje spadkowe. Zawieszenie w 2007 roku Dyplomu Rady Europy ze względu na eksploatację lasów naturalnych poza parkiem, czy zawieszenie ekologicznego certyfikatu FSC dla RDLP Białystok przed kilkoma dniami m.in. ze względu na brak egzekwowania ochrony gatunkowej w Puszczy w pełni potwierdzają te doniesienia i świadczą o tym, że biologiczna wartość Puszczy ulega nieustannej deprecjacji. Dzieje się to właśnie teraz, gdy celebrujemy Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej!
Jednocześnie Białowieski Program Rozwoju, który miał na celu powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego o 20-25 tys. ha w zamian za wsparcie trzech gmin powiatu hajnowskiego, niestety podczas kolejnych etapów negocjacji Ministerstwa Środowiska z samorządami zmienia się w farsę. Przy niezmienionej obiecanej kwocie wsparcia dla samorządów (100 mln PLN) zmniejszany zostaje zadeklarowany obszar powiększenia parku, a zgłaszane do włączenia tereny stanowią w większości istniejące rezerwaty przyrody.
W poczuciu obowiązku narodowego oraz troski o zachowanie przyrodniczego dziedzictwa, deklarujemy swoje aktywne zaangażowanie w obronę ostatnich na niżu Europy lasów naturalnych o charakterze pierwotnym, stanowiących jedno z największych dóbr przyrodniczych i kulturowych nie tylko Polaków, ale wszystkich Europejczyków. Dlatego domagamy się powiększenia Białowieskiego Parku Narodowego na obszar całej Puszczy Białowieskiej. Tylko takie rozwiązanie będzie należycie i kompleksowo chronić dobro tego unikatowego obszaru. Białowieski Park Narodowy nie może pozostać chronioną wyspą otoczoną plantacjami drzew, w których priorytetem jest intensywna gospodarka leśna. W ten sposób nie zabezpieczymy jego bioróżnorodności.
Dopóki to nie nastąpi, za niezbędne uważamy wdrożenie zasad gospodarowania Puszczą opracowanych przez zespół pod kierunkiem prof. Wesołowskiego i przesłanych wcześniej Panu Ministrowi. Pozwoli to podjąć działania doraźne, zabezpieczające najcenniejsze walory Puszczy, do czasu poszerzenia parku narodowego i wdrożenia planu ochrony Natura 2000.
Wierzymy, że Pan Minister jako osoba, która wykazała wielką inicjatywe przy rozwiązaniu konfliktu wokół doliny Rospudy podejmie natychmiastowe wymierne działania, które zapewnią egzekwowanie dyrektyw i zachowanie walorów naszego najcenniejszego, europejskiego lasu.
Zrealizowanie naszych postulatów będzie najlepszym podsumowaniem obchodów Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej oraz dowodem troski o dziedzictwo przyrodnicze Polski i Europy.

Z poważaniem

Uczestnicy Ogólnopolskiego Spotkania Ekologicznych Organizacji Pozarządowych „Ekolumna” w Spale w dniach 13-15 maja 2010 r. :
1. Radosław Szymczuk - Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
2. Dawid Kaźmierczak, Mariusz Duchewicz - Fundacja Dzika Polska
3. Agnieszka Kominek - Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologii "EcoTerra"
4. Ryszard Kulik - Uniwersytet Śląski, Instytut Psychologii, Katedra Psychologii Społecznej i Psychologii Środowiskowej
5. Katarzyna Frankowska - Europejskie Towarzystwo Ekorozwoju
6. Ewa Kozdraj, Nicole Grospierre -Słomińska - Stowarzyszenie Ekologiczne „Dla Ziemi“
7. Sylvie i Krzysztof Derdacki - Fundacja Europejskie Centrum Ziemi
8. Andrzej Elżanowski - Muzeum i Instytut Zoologii, Polska Akademia Nauk
9. Cezary Wyszyński - Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!
10. Edyta Jaroszewska-Nowak -Stowarzyszenie EKOLAND
11. Adrian Kołodziejczyk - Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. A. Czudka
12. Harembski Marcin, Małgorzata Wyrża – Inicjatywa Antynuklearna
13. Łukasz Balcer - Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce
14. Magdalena Kokora, Anna Falkiewicz - Stowarzyszenie Serfenta
15. Adam K. Podgorski - Rudzkie Towarzystwo Przyjaciól Drzew
16. Barbara Podgorska - Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestepstw
17. Dariusz Patoleta - Fundacja Kaszubskie Słoneczniki
18. Joanna Cioban - Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
19. Małgorzata Szepielow - Stowarzyszenie Wszechstronnego Rozwoju "Puenta"
20. Piotr Wielgus - Pracownia Zrównoważonego Rozwoju
21. Tadeusz Sudak – Stowarzyszenie Ekologiczne „Piękne Dąbrowy“
22. Monika Deja - Fundacja „Wieś Ekologiczna” im.Św.Franciszka z Asyżu
23. Magdalena Płonka - Magazyn E!Stilo
24. Mira Stanisławska-Meysztowicz - Fundacja Nasza Ziemia
25. Franciszek Jackl - Instytut na rzecz Ekorozwoju
26. Anna Przedborska – Instytut Spraw Obywatelskich
27. Teresa Adamska, Maja Osińska - Centrum Zrównoważonego Rozwoju
28. Marek Kryda - Fundacja Pomarańczowa Alternatywa
29. Inga Szwedler - Fundacja Kocham Polską Przyrodę
30. Dariusz Morsztyn Wódz – Harcerski Ruch Ochrony Środowiska
31. Dawid Karaś - Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż
32. Dominika Sokulska - Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
33. Edward Dunaj - Stowarzyszenie Ochrony Środowiska Naturalnego Przyjezierze
34. Jerzy Niczyporuk - Fundacja Eko-rozwoju FER
35. Agnieszka Olędzka – Fundacja Zdrowa Polska
36. Bogna Stawicka, Magdalena Bentkiewicz - Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl
37. Beata Cymerman, Iwona Doniec - Fundacja Pomocy Dzieciom GAJA
38. Krystyna Dul-Kastura - Fundacja Czysta Ziemia  

2 komentarze:

  1. A czy inne osoby oraz organizacje mogą się oficjalnie podpisać pod tym apelem? Bo ja chciałbym i to bardzo!!!!
    ekopl

    OdpowiedzUsuń
  2. Mariusz Duchewicz (www.wildpoland.org)mariusz@wildpoland.org jest koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia uczestników Ekolumny. Najlepiej kontaktować się z nim, tym bardziej, że inicjatywa ma charakter otwarty!

    OdpowiedzUsuń

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.