12 lutego 2019

Konferencja "Forests at risk: Białowieża and beyond"

Dziś rozpoczyna się międzynarodowa konferencja naukowa - Forests at risk: Białowieża and beyond. Udział w konferencji zadeklarowało blisko 150 naukowców, w tym prof. Robin Chazdon (University of the Sunshine Coast, Queensland, Australia), prof. Malcolm Hunter (University of Maine, Orono, USA), prof. David Lindenmayer (The Australian National University’s Fenner School of Environment and Society, Canberra, Australia) oraz prof. William Sutherland (St Catharine’s College, Cambridge, Wielka Brytania).

„Uniwersytet Warszawski i the European Section of the Society for Conservation Biology to główni organizatorzy międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej zagrożeniom środowiska leśnego. Jej uczestnicy będą zmierzali do podkreślenia pilnej potrzeby ochrony Puszczy Białowieskiej i innych lasów naturalnych. Wydarzenie odbędzie się w dniach 12-13 lutego. Podejmowanie dyskusji na temat ochrony lasów przed szkodliwym działaniem człowieka oraz nieodpowiednio prowadzoną gospodarką leśną jest ważne przede wszystkim z uwagi na specyfikę tych terenów. Stanowią one ekosystemy o wysokiej bioróżnorodności. Zachowywanie ich naturalnej formy jest niezbędne zarówno dla przetrwania zamieszkujących je gatunków roślin i zwierząt, jak również utrzymania prawidłowych warunków życia na Ziemi.
Tymczasem niszczenie lasów poprzez wypalanie, wycinkę drzew czy niewłaściwe wykorzystywanie ich przestrzeni poddawanej komercyjnej gospodarce leśnej jest procesem, który postępuje na całym świecie. Sposoby przeciwdziałania temu zjawisku będą jednym z tematów debaty podczas międzynarodowej konferencji pt. Forests at risk: Białowieża and beyond.”
Link do całego komunikatu prasowego

PS
"Naukowcy podkreślali, że niewielka jest świadomość społeczna w kwestii tego, czym różnią się lasy gospodarcze od naturalnych. "Te pierwsze to po prostu +farmy drzew+, których głównym celem jest bycie źródłem drewna. Te drugie funkcjonują z zupełnie innych powodów: są m.in. źródłem wody, oczyszczają powietrze. Ich rola jest zupełnie inna" - tłumaczył prof. Malcolm Hunter z Uniwersytetu w Maine (USA)."
Badacze: musimy dostrzec różnicę między lasami naturalnymi i gospodarczymi

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.