4 lipca 2016

Nad rzeką Orłówką

Rzeka Orłówka jest prawostronnym dopływem Narewki. Płynie przez środek Obszaru Ochrony Ścisłej BPN. Po obu jej stronach rosną lasy łęgowe olszowo- jesionowe.Tama bobrowa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.