27 lutego 2011

Platforma dialogu i współpracy ma powstać w Hajnówce

Jak pisaliśmy w jednym z wcześniejszych postów, Starostwo Hajnowskie, przy wsparciu ministerstwa, zamierza stworzyć platformę wymiany poglądów na temat tego, co jest potrzebne dla zachowania wartości przyrodniczych Puszczy Białowieskiej dla przyszłych pokoleń, przy jednoczesnym rozwoju regionu. Cel niewątpliwie szlachetny. Na ten projekt przeznaczono blisko 2 mln złotych.
Starostwo ma być wspierane opiniami Rady Programowej Platformy. Wśród 22 członków tego ciała są nadleśniczowie wszystkich nadleśnictw, inż A. Antczak z RDLP, starosta i wójtowie, przedstawiciel ministerstwa Z. Krzemiński, RDOŚ i dyrektor BPN oraz przedstawiciele kilku podmiotów lokalnych, takich jak Cech Rzemiosł.., stowarzyszenie agroturystyczne. Nie ma naukowców z dorobkiem wieloletnich badań obszaru Puszczy Białowieskiej, niezależnych ekspertów, specjalistów w dziedzinach ochrony przyrody, planowania i polityki społeczno-gospodarczej. Trzy organizacje ekologiczne, które dostały w piatek materiały nie odpowiedziały na zaproszenie. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu z Hajnówki postanowiło także zrezygnować z udziału jego przedstawiciela w spotkaniu, sugerując, że Rada programowa projektu, którego celem jest ochrona przyrody i rozwój regionu powinna składać się z niezależnych ekspertów znających problematykę przyrodniczą, planistyczną, społeczną, ekonomiczną i doskonale znających wartości, którym platforma ma służyć. W sytuacji głębokiego, długotrwałego konfliktu i różnic wartości, właściwy dobór zadań i kompetencji, których jedynym kryterium powinna być wiedza naukowa, powinien być tworzony już w fazie wspólnego przygotowania projektu statutu i doboru członków Rady.

28 komentarzy:

 1. kolejne wywalanie pieniędzy na buagonadjożne prajekty lesnikow i polityków zamiast rozmow z normalnymi ludźmi.

  OdpowiedzUsuń
 2. Dialog to leśnicy robią z reżimowym dziennikarzem białoruskim, którego widziałem w ich samochodzie w Hajnowce. Wkleję slowa, które ktoś napisał pod innym postem i mnie poruszyły:
  Myślę że ministra środowiska i generalnego dyrektora Lasów Państwowych na pewno zainteresuje fakt, że kolejny odcinek szkalującego Polskę filmu białoruskiej reżimowej telewizji powstaje przy aktywnym udziale pracowników nadleśnictw LKP Puszcza Białowieska. Np. wożąc białoruskiego operatora po puszczy samochodami straży leśnej.

  OdpowiedzUsuń
 3. Ten komentarz został usunięty przez administratora bloga.

  OdpowiedzUsuń
 4. Tutaj link do dialogu - minister Janusz Zaleski, główny konserwator przyrody i dyrektor Greenpeace Polska Robert Cyglicki, wczoraj w TOK FM:
  http://dlvr.it/HpmNZ

  OdpowiedzUsuń
 5. Oto fragmenty nadesłanego stanowiska organizacji pozarządowych zaproszonych do udziału w Radzie Programowej Platformy:
  [...] 1) Jednym z głównych i często wymienianych celów projektu [...] jest zachowanie wartości przyrodniczych Puszczy i zachowanie jej bioróżnorodności, w myśl V celu osi priorytetowej POiŚ, oraz przywoływanych dyrektyw i konwencji (pkt 5 projektu). Aktualnie największą przeszkodą w osiągnięciu tego celu jest planowa gospodarka leśna prowadzona m.in. w obszarach Puszczy o dużej wartości przyrodniczej. [...] zaplanowane w projekcie działania nie dotyczą najważniejszego naszym zdaniem zagadnienia i nie pozwalają tym samym na osiągnięcie wskazanego w projekcie celu, jakim jest skuteczna ochrona bioróżnorodności Puszczy i jej wartości przyrodniczych znajdujących się aktualnie pod presją gospodarki leśnej nie uwzględniającej konieczności ochrony najcenniejszych gatunków i siedlisk przyrodniczych. 2) Skład Rady Programowej został skompletowany niezgodnie z wytycznymi CKPŚ (pismo ZV/wp/3652-127/11). Bardzo marginalnie potraktowano w niej przedstawicieli instytucji naukowych prowadzących działania na terenie Puszczy. Pomimo wyraźnych zaleceń CKPŚ brakuje w niej przedstawiciela [...] Greenpeace Polska. Skład Rady zdominowany jest natomiast przez przedstawicieli Lasów Państwowych (aż 4 osoby), oraz samorządów. [...] taki skład grupy, bez profesjonalnego moderatora, oraz niezależnych ekspertów, [...] nie umożliwia rzeczowej dyskusji i rozstrzygania sporów, a tym bardziej jednogłośnego podejmowania decyzji przez Radę Programową Platformy, o czym mowa w § 5, punkt 1 projektu statutu. 3) [...] Warunkiem rzetelnego programu edukacyjnego jest zaangażowanie do projektu przedstawicieli instytucji naukowych, prowadzących badania na terenie Puszczy. Pomimo wytycznych CKPŚ ujętych w piśmie ZV/wp/3652-127/11 zostali oni bardzo marginalnie potraktowani w Radzie Programowej. [...]natomiast duży nacisk położono na współpracę z (licznie reprezentowaną w Radzie Programowej) instytucją Lasów Państwowych, [...] Prowadzona w takim duchu edukacja społeczności lokalnej przyczyni się jedynie do dalszej dezinformacji, pogłębiania stereotypów w społeczeństwie i braku zrozumienia postulatów zachowania naturalnego charakteru Puszczy. 4)Projekt zawiera nieprawdziwe informacje, które mogą mieć duży wpływ na ocenę wniosku i przyznanie dotacji. W punkcie 3.1 projektu czytamy, że przedsięwzięcie o podobnym temacie nie było dotychczas realizowane na obszarze objętym projektem. W rzeczywistości dotychczas realizowane były i są bardzo podobne projekty, np.: [...]projekt "Puszcza bez granic", Podlaskie Regionalne Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku PREFEKT [...], Projekt "Kraina Żubra – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w Regionie Puszczy Białowieskiej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe" [...] Realizacja kolejnego, bardzo podobnego w swoich założeniach projektu pt. „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej” na tym samym obszarze będzie jedynie dublowaniem przeprowadzonych, bądź prowadzonych właśnie przez inne instytucje działań, a tym samym marnotrawstwem środków publicznych. 5) Zgodnie z § 2 projektu statutu Rady Programowej, Rada ma pełnić jedynie funkcję opiniodawczo-doradczą. Stanowiska Rady nie będą wiążące dla beneficjenta [...] a obecność reprezentantów organizacji pozarządowych będzie miała charakter fasadowy.

  Ze względu na w/w powody rezygnujemy z udziału w Radzie Platformy.

  Z wyrazami szacunku,
  [ Pod pismem podpisali się przedstawiciele: Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, Towarzystwa Ochrony Krajobrazu i WWF Polska ]

  OdpowiedzUsuń
 6. To starosta wcisnął we wniosku kit, ze do tej pory podobnych projektów w regionie nie było?
  Jaki typ....
  Ja bym się wkurzył na miejscu CKPŚ na takiego wnioskodawcę

  OdpowiedzUsuń
 7. W tej radzie prawie sami leśnicy, myśliwi, ubecy i w najlepszym wypadku samorządowcy. Kwiat ziemi hajnowskiej... Nie dziwię się organizacjom, że podziękowały za takie towarzystwo.

  OdpowiedzUsuń
 8. Z ostatniej chwili!
  PUSZCZA JEST CHRONIONA ...wg GP, od 1 marca w związku z okresem lęgowym ptaków leśnicy mają wstrzymać wszelkie prace.!
  Na zaklęcia GP, PNRWI, WWF i OTOP- zleciały się chmary gat. chronionych, zaczęły sie migdalić wić gniazdka i znosić jaja.
  Co im tam 20 stopniowe mrozy lód i śnieg!

  OdpowiedzUsuń
 9. Twój sarkazm jest nie na miejscu. Tak stanowi prawo i jeśli masz chociaż odrobinę pojęcia o czym piszesz, to dobrze wiesz że nie bez podstaw. A poza tym - czy prawo, które nie pozwala mi zabrać twojego portfela też uważasz za głupie?

  OdpowiedzUsuń
 10. tu jest pdf ze stanowiskiem organizacji ws platformy


  http://pracownia.org.pl/pliki/2011-02_puszcza-stanowisko-ngos-ws-rady-platformy-28-02-2011.pdf

  OdpowiedzUsuń
 11. Po raz który z rzędu trzeba na nowo odkrywać koło?

  http://www.mos.gov.pl/artykul/7_aktualnosci/14572_ministerstwo_srodowiska_na_rzecz_ochrony_puszczy_bialowieskiej_br_zielone_porozumienie_dla_puszczy_bialowieskiej.html

  Minister zamiast wdrożyć zasady gospodarki leśnej proponowane przez naukowców, wodzi opinię publiczną deklaracjami o ,,zielonym porozumieniu"? Czyżby mało już było podobnych prób wcześniej?........................
  Szkoda pieniędzy na takie spotkania, bo czy wyniknie z nich jakiś pożytek?
  eko

  OdpowiedzUsuń
 12. Czy z ,,zielonym porozumieniem" to nie jest tak, że chodzi tutaj o opracowanie planu zadań ochronnych dla SOO i OSO Puszcza Białowieska? A ten zielony tytuł tą procedurę ma medialnie ubarwić?
  eko

  OdpowiedzUsuń
 13. Znalazłem ciekawe ogłoszenie:

  Instytut Badawczy Leśnictwa zaprasza na seminarium dotyczące historii pożarów w Puszczy Białowieskiej. Spotkanie, podczas którego referat zaprezentuje mgr inż. Ewa Zin z Europejskiego Centrum Lasów Naturalnych IBL, odbędzie się 3 marca w siedzibie IBL w Sękocinie Starym.

  http://ekologia.re.pl/artykul/24705.html

  Tematyka ciekawa. Czy ktoś wybiera się na to spotkanie?
  eko

  OdpowiedzUsuń
 14. Tak, to "zielone porozumienie" to taki okrągły stół dla Rospudy. Żeby minister mógł dostać poklask za swoja kreatywność i pomysłowość. Właściwie to taka platforma współpracy o której powyżej, tylko pod inną nazwą.

  OdpowiedzUsuń
 15. Do Anonima od tekstu poniżej.
  Wpierw sprawdź, a potem pisz takie oszczerstwa i kłamstwa. A jeśli masz dowody to napisz do tego Ministra i niech faktycznie zajmie się tą sprawą. Mi przyjaciele donieśli, że ..., ale ponieważ nie mogłem sprawdzić ich doniesienia, to nie będę plotkami się zajmował. Choć wydawały się wielce prawdopodobne.

  A tak na marginesie, to może ktoś wie coś więcej o tym jak działacze Greenpeace'u uciekali przed tymi reżimowymi dziennikarzami (nawet po rowach i polach, którzy ich dopadli w końcu przy stacji Orlenu w Hajnówce i ucięli sobie kilkudziesięciominutową pogawędkę.
  Miejscowi opowiadają o tym i tarzają się ze śmiechu.

  GRATULUJĘ ADMINOWI TAKICH "KORESPONDENTÓW".

  >>Anonimowy pisze...
  Dialog to leśnicy robią z reżimowym dziennikarzem białoruskim, którego widziałem w ich samochodzie w Hajnowce. Wkleję slowa, które ktoś napisał pod innym postem i mnie poruszyły:
  Myślę że ministra środowiska i generalnego dyrektora Lasów Państwowych na pewno zainteresuje fakt, że kolejny odcinek szkalującego Polskę filmu białoruskiej reżimowej telewizji powstaje przy aktywnym udziale pracowników nadleśnictw LKP Puszcza Białowieska. Np. wożąc białoruskiego operatora po puszczy samochodami straży leśnej.
  28 lutego 2011 15:22<<

  OdpowiedzUsuń
 16. ...,,Minister zamiast wdrożyć zasady gospodarki leśnej proponowane przez naukowców, wodzi opinię publiczną deklaracjami''...

  Zadajmy sobie pytanie:
  1.Naukowców – jakich specjalności jak liczna jest to grupa .( czwórka?) –jaka jest reprezentatywność w skali kraju opinii o gospodarowaniu w lasach?
  2.Projekt zasad napisanych na kolanie na kilku stronach jest opracowaniem naukowym?
  3.Jeśli tak, to gdzie te badania zostały opublikowane i kto je recenzował?
  4.Gdzie jest dyskusja, przedstawienie odrębnego zdania, kontrargumenty ?
  5.Czy otwarcie głoszona sympatia ze strony twórców ,,zasad’ ’dla działań prezentujących ekstremalne poglądy (głęboka ekologia) organizacji, gwarantuje obiektywizm?
  6.Gdzie jest ekspertyza oddziaływania na środowisko i gospodarkę w regionie-
  Tegoż właśnie projektu zasad?
  7.Ile to będzie kosztowało – skarb państwa, samorządy, obywateli ?

  Dziwię się ministrowi środowiska że tak łatwo wchodzi w buty GP, PNRWI, OTOP, WWF?

  OdpowiedzUsuń
 17. No..., na to co wyżej bym nie wpadł:)

  OdpowiedzUsuń
 18. Nie ja to będę sprawdzał a ministerstwo. I mam nadzieję, że tym razem paru warchołów szargających zielony mundur pójdzie na zieloną trawkę. Skąd inąd twój wpis udowadnia, że było dokładnie tak jak napisałem. Bo i skąd w przeciwnym wypadku u ciebie taka wiedza na ten temat. Pewnie brałeś udział w tym ganianiu

  OdpowiedzUsuń
 19. Spokojnie, szczury czują że okręt tonie. Nie mogą zrozumieć, że skończył się czas niczym nieskrępowanych rządów "książąt z choinkami na wyłogach". To boli, to i piszą takie bzdury.
  Już zresztą w pierwszym punkcie nasz agitator Lasów Państowych odsłania swoje intencje:
  GOSPODAROWANIU W LASACH.
  I to kończy dyskusję. W Puszczy Białowieskiej nie ma bowiem miejsca na gospodarowanie. Co najwyżej na renaturalizację w obszarach najbardziej zdewastowanych właśnie przez GOSPODAROWANIE. Na gospodarowanie kochani, to macie lasy porastające 25 procent powierzchni kraju.
  Pytasz propagandzisto ile to będzie kosztowało? Mniej niż w tej chwili, a teraz to kosztuje ładnych parę milionów rocznie. Utrzymanie tych darmozjadów, te cięcia tylko po to, żeby paru cwaniaków nabiło sobie kabzę. Jak nie bedziecie tam gospodarować, to i na gospodarowanie nie trzeba będzie pieniędzy.
  Samorządy? To nie jest ich problem - teren należy do skarbu państwa, samorządy nie mają tu nic do rzeczy. Obywateli - a co teraz z tego mają obywatele? LKP straty przynosi. A nawet jakby przynosiło straty, to i tak cały zysk lądowałby w kasie Lasów Państwowych. W takim to chorym państwie żyjemy.

  OdpowiedzUsuń
 20. Anonimowy napisał:
  "Pewnie brałeś udział w tym ganianiu"

  Kulą w płot. A widziałem i nie wiedziałem o co chodzi. Dopiero, gdy mi powiedziano co to było to się dowiedziałem.

  A leśnicy mnie ani ziębią, ani grzeją. Mam jednak inne zdanie niż obecni tutaj nie leśnicy. Nie wolno? Czy musisz mi i leśnikom, i mnie ubliżać. Co, nie wolno mieć w tym POlandzie i Greenlandzie własnego zdania.
  W najbliższych wyborach z pewnością na żadne zielone partie nie oddam głosu - toś załatwił bankowo.

  OdpowiedzUsuń
 21. Wielka mi strata. Taki to greenland, że w puszczy jak rznęli tak i dalej rżną.

  OdpowiedzUsuń
 22. Czytaj ze zrozumieniem...
  GOSPODAROWANIE W LASACH - WIEDZA I NAUKA LEŚNA
  OPARTANA NA NAUKOWYCH PODSTAWACH...
  reprezantatywność - czterech peryferyjnych ,,ekspertów''(aktywistów) - i grono naukowców zajmujące się lasami o niepodważalnym dorobku.

  OdpowiedzUsuń
 23. Wiedza i nauka leśna? A kim ty jesteś, żeby oceniać że ci eskperci są "peryferyjni". A może to ty jesteś peryferyjny?
  Zresztą, co do ekspertów - lepsi eksperci peryferyjni, niż obecny zarządca, który sam przyznaje, że nie jest w stanie chronić tego kompleksu zgodnie z prawem, bo nie ma ku temu kompetencji (przypadki niszczenia siedlisk z powodu ich niewiedzy)

  OdpowiedzUsuń
 24. wymień tych naukowców o niepodważalnym dorobku? Dr Poskorobko - technolog drewna? A może prof. Sokołowski, prowadzący onegdaj w Puszczy Knyszyńskiej nielegalne badania, podczas których, w celach oczywiście badawczych, pozyskano kilkaset debów z rezerwatu. Przypomina ci to coś? Bo mi japońskich wielorybników.
  Przypominam ci też o postawie lokalnych samorządów, których znaczącą część stanowią pracownicy Lasów Państwowych. Lokalni samorządowych mają w stosunku do puszczy tylko jeden cel - przerobić wszystko co jest w niej wartościowe na deski i klepki. Przesadzam? To odsyłam do listu do wicepremiera Pawlaka podpisanego przez m.in. przez wójt Hajnówki Olge Rygorowicz w którym jest mowa o zniesieniu moratorium na wycinkę drzew ponad stuletnich. Odsłyłam też do licznych wypowiedzi ww. wójt i wójta gminy Białowieża Alberta Litwinowicza w Naszym Dzienniku, w ocenie których (a są to dyplomowany rolnik i dyplomowany ekonomista) lat gospodarczy jest zdrowszy i wygląda znacznie lepiej od lasu naturalnego. Do tego dochodzą publikowane w wielu miejscach wypowiedzi panów Poskrobki i Sawickiego (technolog drewna, własciciel tartaku), popierane przez samorządowców, ze park narodowy trzeba zlikwidować w ogóle.

  OdpowiedzUsuń
 25. Na stronie powiatu można zobaczyc galerię fotografii z tego spotkania inauguracyjnego:
  http://www.powiat.hajnowka.pl/node/3280

  OdpowiedzUsuń
 26. Tak, z ciekawością patrzyłem na te zdjęcia. Ciekawe jak taki dialog i współpracę wyobrażają sobie wymienieni w tej dyskusji wyżej wójtowie z Białowieży i Hajnówki?
  CKPŚ będzie teraz pewnie w ramach platformy sposnsorował zlecane przez nich badania naukowe udowadniające wyższość monokultury sosnowej nad lasem o cechach lasu naturalnego. Wybitni specjaliści, dyspozycyjni jak zawsze, chętnie takie badania przeprowadzą. Fundusz za to zapłaci a minister będzie miał podkładkę, żeby nic nie robić.
  A tak swoją drogą to po co do takiej platformy zaprasza się osoby neguujące potrzebę ochrony Puszczy Białowieskiej w ogóle. Jak właśnie chociażby wymienieni wójtowie.

  OdpowiedzUsuń
 27. Jak czytam w poście powyżej, spotkanie już służy za "dowód", że ekolodzy nie chcą rozmawiać. To jest odpowiedź na Twoje pytanie, po co i kogo zaprasza się do takiej platformy.

  OdpowiedzUsuń
 28. Współczesna o platformie:
  http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110302/REG02/7157489

  OdpowiedzUsuń

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.