15 lutego 2011

List ministra środowiska prof. Andrzeja Kraszewskiego o ochronie Puszczy

Dnia 15 lutego br. minister Kraszewski wysłał pismo do organizacji pozarządowych, informując o polityce ochrony Puszczy Białowieskiej:

Ochrona Puszczy Białowieskiej jest wzmocniona i zagwarantowana, m.in. dzięki podjętym przeze mnie w październiku 2010 r. decyzjom o bezprecedensowym, dwukrotnym zmniejszeniu pozyskania drewna z Puszczy, zakazie polowań
w otulinie Parku Narodowego oraz dofinansowaniu inwestycji ekologicznych w gminach puszczańskich. Wszystkie te decyzje są obecnie wdrażane.
Ministerstwo Środowiska od ponad trzech lat podejmowało starania o wdrożenie nowatorskiego z punktu widzenia ochrony Puszczy Białowieskiej i rozwoju regionu projektu: Białowieskiego Programu Rozwoju. Najskuteczniejszą ochroną dla przyrody Puszczy jest objęcie jej terenu ochroną w postaci parku narodowego. Wobec braku zgody samorządów gmin puszczańskich na poszerzenie parku narodowego, program ten nie został wdrożony.

Ochrona Puszczy Białowieskiej jest jednym z moich priorytetów, dlatego w październiku 2010 r. zadecydowałem o dwukrotnym zmniejszeniu pozyskania drewna na terenie Puszczy Białowieskiej na rok 2011 (do 48,5 tys. m3 rocznie, z czego 60% to cięcia sanitarne). Warto zauważyć, że przeliczając na powierzchnie 3 nadleśnictw w ramach cięć sanitarnych pozyskiwane jest tylko 0,6 m3 drewna/ha, czyli średnio jedno drzewo z powierzchni 10 000 m2.

Ponadto pismem z 12 X 2010 r. Ministerstwo Środowiska przekazało Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wytyczne dotyczące zasad ograniczenia gospodarki leśnej na terenie 3 nadleśnictw Puszczy Białowieskiej. Przede wszystkim zakazano cięć drzewostanów ponad 100 letnich oraz wyłączono z pozyskania cenne typy siedliskowe lasu oraz obszary zidentyfikowane jako miejsca występowania chrząszczy saproksylicznych. Ponadto już wcześniej leśników obowiązywał zakaz usuwania drzew martwych i dziuplastych. Jeżeli analiza przeprowadzona przez organizacje pozarządowe dowodzi, że wyżej wymienione zasady są łamane, m.in. w planie cięć na rok 2011, to wskazane naruszenia zostaną w trybie pilnym skorygowane.

Dalsze systemowe podejście do ochrony Puszczy Białowieskiej zostanie ściśle określone w planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Puszcza Białowieska” oraz w Planie Urządzenia Lasu, który dokładnie określi wielkość pozyskania, przewidziane zabiegi i ich lokalizację na kolejne 10 lat. Podczas prac nad tymi dokumentami uwzględnione będą wszelkie dostępne i zweryfikowane publikacje dotyczące inwentaryzacji, m.in. dzięciołów a także chrząszczy saproksylicznych.

Aby wspólnie osiągnąć cel, jakim jest skuteczna Ochrona przyrody Puszczy Białowieskiej, musimy współpracować – pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego, leśnicy, przyrodnicy, naukowcy i strona społeczna – wszyscy muszą zaangażować się w ten proces, którego moderatorem jest i będzie minister środowiska.

Z poważaniem

Andrzej Kraszewski

13 komentarzy:

 1. Nadesłane przez PNRWI15 lutego 2011 15:33

  ORGANIZACJE POZARZADOWE NIE USATYSFAKCJONOWANE ODPOWIEDZIĄ MINISTRA W SPRAWIE PUSZCZY
  15 lutego br Minister Środowiska odpowiedział na apel organizacji pozarządowych (Greenpeace, PnrWI, OTOP i WWF) , oraz prof. Wesołowskiego i prof. Walankiewicza, którzy zaapelowali o dotrzymanie obietnic złożonych na konferencji prasowej Ministra Środowiska dn 23.10.2010 i rezygnację z pozyskania drewna na cennych przyrodniczo powierzchniach Puszczy Białowieskiej.
  Minister w swojej odpowiedzi oznajmił, że nie zrezygnuje z prowadzenia tzw. cięć sanitarnych czyli usuwania zamierających świerków. Jak poinformowali na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi 03 lutego 2011 r. w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przedstawiciele Lasów Państwowych – cięcia sanitarne mają być prowadzone na obszarze całej Puszczy Białowieskiej - poza parkiem narodowym i rezerwatami przyrody. Pozyskanie drewna przewidziano również na wielu cennych obszarach zaklasyfikowanych przez Zespół prof. Wesołowskiego jako wartościowe – t.j. cenne siedliska przyrodnicze, starodrzewia.
  Nie mogą tego zaakceptować organizacje pozarządowe zaangażowane w negocjacie z Ministerstwem Środowiska. Zamierajace świerki pełnią kluczową funkcję w utrzymaniu ciągłości procesów ekologicznych, oraz ochronie priorytetowych gatunków Puszczy Białowieskiej. Jak wykazuje w swoich najnowszych badaniach dr Andrzej Bobiec – obecność martwych świerków warunkuje proces naturalnego odnawiania się dębu w Puszczy Białowieskiej. Martwe świerki stanowią w Puszczy mikrosiedlisko przynajmniej 4 gatunków chrząszczy saproksylicznych chronionych Dyrektywą Siedliskową (zgniotek cynobrowy, ponurek Schneidera, zagłebek bruzdkowany, konarek tajgowy) zasiedlających starodrzewia Puszczy, oraz warunkują bazę żerową dzięcioła trójpalczastego, który odżywia się kornikami. Dla tych gatunków Puszcza stanowi najważniejszą, krajową ostoję.
  W ostatnich latach Pracownia na rzecz Wszystkich Istot informowała organy odpowiedzialne za ochronę przyrody o wielu przypadkach niszczenia stanowisk cennych gatunków w trakcie pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej. Minister w swoim liście do organizacji pozarządowych stwierdził, że zakazano cięć drzewostanów zidentyfikowanych jako miejsca występowania chrząszczy saproksyllicznych. Jednak deklaracja ministra o zamiarze wyrębu martwych świerków wskazuje na rażącą niekonsekwencję, ponieważ eliminacja martwych świerków stanowiących miejsce życia cennych gatunków przyczyni się do dalszego zabijania chronionych chrząszczy saproksylicznych i pogarszania stanu siedlisk dzięcioła trójpalczastego.
  W związku z powyższym organizacje pozarządowe nadal podtrzymują konieczność ograniczenia miejsc pozyskania drewna w Puszczy Białowieskiej jedynie do powierzchni wyznaczonych przez Zespól prof. Wesołowskiego, oraz zaniechanie pozyskania zamierających świerków z miejsc wyłączonych z pozyskania.

  OdpowiedzUsuń
 2. Warto przeczytać argumenty w artykule Adama Wajraka:
  http://wyborcza.pl/1,75248,9110899,Puszcza_Bialowieska_nadal_cieta_.html

  OdpowiedzUsuń
 3. W RDLP Białystok podjęto nadzwyczaje kroki na wieść o Greenpeace w Puszczy Białowieskiej. Służby leśne mają sprawdzać, kontrolować, legitymować, słowem pilnować lasu przed niepowołanymi osobnikami :)

  OdpowiedzUsuń
 4. hahaha no to znów mnie złapią ;)

  OdpowiedzUsuń
 5. Służby leśne mają zabronić w wejściu do lasu tym, którzy mają kontrolować jak wykonywane są polecenia ministra środowiska? Gdyby to był normalny kraj ten co wydał takie zarządzenie już szukałby sobie roboty. To test dla ministra środowiska.

  OdpowiedzUsuń
 6. Ktoś pytał o mapęobszarów cennych przyrodnicZo i planowanych cięć - proszę bardzo (więcej mozna poczytać na stronie Greenpeace):
  http://www.greenpeace.org/raw/content/poland/press-centre/dokumenty-i-raporty/analiza-ciec-prof-wesolowskiego.pdf

  OdpowiedzUsuń
 7. W GW Białystok Jakub Medek pisze:
  Gdy w ubiegłym roku rząd przymierzał się do przeniesienia Lasów Państwowych - firmy czerpiącej zyski z zarządzania gigantycznym państwowym majątkiem - do sektora finansów publicznych, leśnicy grzecznie i pokornie wykonywali polecenia ministerstwa, podkreślając na każdym kroku że ochrona Puszczy Białowieskiej to dla nich priorytet. Więcej - właśnie przykładem Puszczy Białowieskiej, w której gospodarka od lat przynosi straty, leśnicy posługiwali się chętnie walcząc o to, by pozostać na własnym rozrachunku. Gdy w wyniku mętnych koalicyjnych układów z planów uporządkowania finansów Lasów Państwowych zrezygnowano, instytucja ta wróciła do starych praktyk. Totalnego lekceważenia wszystkich i wszystkiego.

  Więcej... http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,9110937,Greenpeace_przypilnuje_Puszczy_Bialowieskiej.html#ixzz1E6tO4aBi

  OdpowiedzUsuń
 8. Czy myślicie, że ekolodzy mają jakiekolwiek szanse w starciu z prawami rynku? Lasy Państwowe to część rynku i tyle.

  OdpowiedzUsuń
 9. Nie prawa rynku rządzą światem. Są sprawy znacznie ważniejsze.

  OdpowiedzUsuń
 10. Podziwiam ludzi z Greenpeacu! Brawo! Ten blog jest moją lekturą każdego dnia!

  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 11. Moją też jak jest niskie ciśnienie i nie mam kawy

  OdpowiedzUsuń
 12. czy jakiś psycholog zajął się zbadaniem typologii leśnika?

  OdpowiedzUsuń
 13. wasza działania w puszcy doprowadzaja ludzi do ruiny. ile miejsc pracy zniknie przez was, kilku oszołomów biegających po lesie.

  OdpowiedzUsuń

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.