14 grudnia 2019

Zwolnij na drodze!


Od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. czwórka wolontariuszy: Agnieszka Aleksiejczuk, Tomek Niechoda, Sławek Niedźwiecki i Sylwek Solaniuk prowadziła badania śmiertelności zwierząt, w wyniku kolizji z samochodami, na drodze Hajnówka – Białowieża. 


17 kilometrową drogę wolontariusze podzielili na dwa odcinki: 10-kilometrowy z Hajnówki do Zwierzyńca i 7-kilometrowy ze Zwierzyńca do Białowieży. Odcinek pierwszy zbadali 34 razy, drugi zaś 10 razy. Podczas badań znaleźli 132 martwe ptaki, 19 ssaków, 13 płazów i 9 gadów. Wśród przedstawicieli awifauny odnotowali 4 gatunki z I załącznika Dyrektywy Ptasiej: dzięcioły średnie, muchołówki białoszyje, muchołówkę małą i lelka. 

Dzięcioł średni
Muchołówka mała
                                                        Muchołówka białoszyja
                                                                 Lelek
Wśród ssaków obok m.in. lisów, kun i wiewiórek znaleźli zabitą popielicę – gatunek, który znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Stwierdzili 13 płazów,  reprezentowanych przez ropuchy szare i żaby moczarowe/brunatne a wśród gadów zanotowali 9 zaskrońców.

                                                             Popielica
Trzeba pamiętać o tym, że zwierząt ginie dużo więcej. Dużą część z nich zabierają padlinożercy, kolekcjonerzy piór, naukowcy, myśliwi i fotograficy. Nie wszystkie zwierzęta giną na miejscu ale odchodzą/odlatują od drogi w głąb Puszczy i tam umierają albo padają ofiarą drapieżników. Wiedza wolontariuszy o martwych zwierzętach uzupełniana jest o informacje od znajomych i kilku innych użytkowników tej drogi, za co z wdzięcznością  dziękują.

                                                               Puszczyk
Myszołów
Jeleń
Jenot
Kowalik
Krogulec
Podczas kontroli wolontariusze sprzątają też pobocze drogi. Zebrali kilkadziesiąt reklamówek puszek, butelek, opakowań po papierosach, papierów oraz części samochodów. Niestety nadal pojawiają się nowe.


Na drodze Hajnówka – Białowieża jest ograniczenie prędkości do 80 km/h a przy niektórych zakrętach do 60 km/h. Niestety, niewielu kierowców respektuje te zakazy, popisując się brawurową, niebezpieczną jazdą. Jedynym rozwiązaniem są słone mandaty oraz edukacja kierowców. Wolontariusze próbują dotrzeć do mieszkańców i turystów, poruszających się po Puszczy Białowieskiej, poprzez posty na portalu społecznościowym oraz wywieszane na tablicach ogłoszeń plakaty. Pragną w ten sposób zwrócić ich uwagę na problem prędkości aut oraz zaśmiecanie Puszczy.


Swoje badania wolontariusze będą kontynuować, a wiosną planują Happening z prelekcją oraz wystawą piór ptaków, które zginęły w wyniku kolizji z samochodami.

Jeśli zobaczycie martwe zwierzę na drodze Hajnówka - Białowieża prosimy o informację na mail: shincha@o2.pl. Jeśli możecie zróbcie zdjęcie, podajcie datę obserwacji i lokalizację, choćby numer najbliższego słupka drogowego. Dziękujemy i zwolnijcie – jadąc wolniej chronimy życie swoje i innych użytkowników dróg.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.