25 kwietnia 2019

Znów rżnięcie Puszczy

Dobre propozycje dla Nadleśnictw z terenów Puszczy Białowieskiej czyli kolejne 155 tys. m3 do wycięcia.
"W środę 24 kwietnia 2019 roku minister środowiska Henryk Kowalczyk i wiceminister Małgorzata Golińska przedstawili na konferencji prasowej – jak czytamy na stronie resortu – „dobre propozycje” zmian aneksów do planów urządzenia lasu dla trzech puszczańskich nadleśnictwo – Browsk, Hajnówka i Białowieża. „Dobre propozycje” umożliwią kolejne wycinki w Puszczy Białowieskiej. Jak mówili przedstawiciele resortu, do „podjęcia niezbędnych działań” zmuszają leśników „narastające zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz turystów, wysoki poziom zagrożenia pożarowego oraz konieczność aktywnej ochrony cennych siedlisk i gatunków”."
Puszcza Białowieska: następne 155 tys. m3 do wycięcia. „To leczenie ślepoty przez amputację”

"Stało się to, do czego przygotowywały nas Lasy Państwowe, prowadząc swoją kampanię strachu na temat zagrożeń na obszarze Puszczy Białowieskiej – minister środowiska przedstawił w środę dokumenty, które mają umożliwić powrót do wycinki. Henryk Kowalczyk nie przyjmuje do wiadomości, że to nie drzewa są zagrożeniem w Puszczy, tylko dewastacyjna gospodarka leśna. Lekceważy wiedzę naukową i rekomendacje UNESCO, a swoje decyzje podejmuje pod dyktando leśników."
Zamiast prawdziwej ochrony – powrót do wycinek. Plany Ministerstwa i Lasów Państwowych rażąco sprzeczne z rekomendacjami UNESCO.

Jednym słowem - Szyszko-bis :(

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.