22 września 2017

Jak Puszcza niszczy Hajnówkę

Polecamy uwadze czytelników arcyciekawy artykuł, jak to Puszcza Białowieska rzekomo degraduje Hajnówkę - zdaniem lokalnych władz. A jak jest naprawdę?
"Koncepcji nie ma, bo Hajnówka nie wie albo nie chce wiedzieć, że na całym świecie takie obiekty jak Puszcza Białowieska, chronione jako parki narodowe są motorami rozwoju dla społeczności lokalnych. I że zamiana jej na las gospodarczy przez niczym nieuzasadnione wyręby takie znaczenie przekreśla bezpowrotnie. Wszystkie starania o park narodowy na całym obszarze Puszczy takie jak:
– słynny „Kontrakt dla Puszczy Białowieskiej” z 1998 r. wypracowany przez obecnego wicepremiera Piotra Glińskiego;
– kilkuletnia praca na rzecz Puszczy i regionu terenowego biura WWF;
– finansowa i organizacyjna pomoc na rzecz rozwoju turystyki duńskiej fundacji „Dancee”;
– półroczna, społeczna praca zespołu ds. Puszczy Białowieskiej powołanego przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego nie spotkały się nigdy z pozytywnym odzewem miejscowych władz, a jedna z nich zakończyła się potężną awanturą. Za każdą z tych inicjatyw stały niemałe pieniądze do dyspozycji władz i mieszkańców regionu."
Cały tekst tu:
Puszcza Białowieska zdegradowała Hajnówkę?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.