13 czerwca 2016

Strażnicy Puszczy Białowieskiej - Polakpotrafi.pl

JAK DZIAŁAMY DLA PUSZCZY?
"Jesteśmy na miejscu i stale, od lutego 2016 roku monitorujemy las. Namierzamy wycinki drzew w strefach chronionych UNESCO i w cennych starodrzewiach. Sprawdzamy składnice ściętych drzew i dokumentujemy przypadki niszczenia siedlisk rzadkich gatunków roślin oraz zwierząt. Informujemy o aktualnej sytuacji w Puszczy Białowieskiej i ujawniamy przypadki nadużyć. Zebrane przez nas dane trafiają do raportów opracowywanych dla Komisji Europejskiej i UNESCO."

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.