26 czerwca 2012

Jest stanowisko rządu w sprawie projektu obywatelskiego


Dnia 26 czerwca br. minister przedstawił stanowisko wobec obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody (druk nr 23)
Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody dotyczy nowego sposobu podejmowania decyzji w sprawie utworzenia parku narodowego, zmiany jego granic lub likwidacji. Dotychczas obowiązujący wymóg uzgodnienia projektów dotyczących parków narodowych proponuje się zastąpić koniecznością uzyskania opinii właściwych miejscowo organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego, Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz organizacji pozarządowych.
Zdaniem rządu, propozycja zawarta w obywatelskim projekcie nowelizacji ustawy jest zasadna. Decyzje o określeniu lub zmianie granic parku narodowego powinny uwzględniać zarówno potrzeby ochrony przyrody, jak i potrzeby lokalnych społeczności. Oznacza to, że mieszkańcy powinni mieć wpływ na decyzje, które ich dotyczą.

W związku z proponowanym w projekcie terminem złożenia opinii (30 dni) rząd proponuje, by termin ten był liczony od dnia przedłożenia organom opiniującym proponowanych zmian.

W obywatelskim projekcie przewidziano ponadto zmiany dotyczące sposobu odwoływania dyrektorów parków narodowych. W tej kwestii rząd stoi na stanowisku zachowania dotychczas obowiązującego prawa i nie wyraża zgody na propozycje zawarte w druku sejmowym nr 23.Biuro Analiz Sejmowych odpowiedziało też posłowi Czykwinowi na pytanie, czy proponowana przez nas zmiana w Ustawie o ochronie przyrody nie narusza postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych oraz ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w zakresie, w jakim proponowane w niej zmiany mogą prowadzić do zmiany proporcji ludnościowej na terenie objętym granicami parku narodowego.
W opinii czytamy m.in.:

„Nie sposób rozpatrywać projektu zawartego w druku nr 23 w kontekście problematyki mniejszości narodowych, bowiem w żaden sposób nie odnosi się on do tych kwestii. Proponowana nowelizacja dotyczy jedynie aspektu technicznego związanego z wydaniem rozporządzenia o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Nowelizacja sama w sobie nie doprowadzi do zmiany proporcji ludnościowej na terenie objętym granicami parku narodowego, bo też nie ustala ona żadnych granic. [...]Projektowana nowelizacja nie narusza postanowień Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych oraz ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w zakresie, w jakim proponowane w niej zmiany mogą prowadzić do zmiany proporcji ludnościowej na terenie objętym granicami parku narodowego”.10 komentarzy:

 1. I co na to pan poseł Czykwin?...

  OdpowiedzUsuń
 2. przecież każdy wie, że parki narodowe niszczą języki regionalne a ludność zamykają w skansenach! :) czy Biuro analiz sejmowych nie ma się już czym zajmować?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Hmmm, a w jaki to sposób parki narodowe "niszczą języki regionalne"? Nijak pojąć nie mogę. Może autor powyższego wpisu zechce wyjaśnić?...

   Usuń
  2. To cytat z posła Czykwina , to jego genialna myśl, nie jedna z resztą .

   Usuń
 3. W tym drugim to chodzi o to, że lokalne grupy interesu powiązane z eksploatacją lasu używają argumentów narodowościowych przeciw ochronie przyrody. Nie jest to mądre, ale nie jest mądre angażowanie się w te sprawy Kościoła i Cerkwi a widać, że i "naród" i "Bóg" są nadużywane kiedy spór jest o przyrodę.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. No właśnie! Zamiast oddać Puszczę pod opiekę świętemu Franciszkowi, to szczują ludzi przeciwko sobie.

   Usuń
 4. "Puszcza Białowieska Park Narodowy im. JP II" - i nikt nie zaprotestuje!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oj, mylisz się i to bardzo! Wielu by zaraz zaczęło protestować.
   Nie wiem, czy udałoby się znaleźć takiego patrona, który by wszystkim pasował... Może tak: "Puszcza Białowieska - Park Narodowy im. Żwirka i Muchomorka"?

   Usuń
 5. Lewactwo zaprotestuje

  OdpowiedzUsuń
 6. Minister Marcin Korolec komentując poparcie Rady Ministrów mówił m.in.:
  - Rząd poparł łatwiejsze tworzenie parków narodowych. Cieszę się, że przygotowane przez nas stanowisko zyskało zgodę rady ministrów. Jestem pewien, że przyczyni się do skutecznych prac nad tym projektem w sejmie. Pod projektem podpisały się tysiące ludzi, którzy mieli zapał i przekonanie, że warto zorganizować się wokół sprawy, która jest dla nich ważna. Ten projekt jest dla ministra środowiska ważny także dlatego, że cały czas działamy na rzecz parków narodowych: poprawy warunków ich działania, uatrakcyjnienia ich „oferty” dla ludzi i tworzenia nowych parków. Przykładem tego jest nasza inicjatywa dla rozwoju i lepszej ochrony Puszczy Białowieskiej: Trzymaj z Puszczą! Jednocześnie podkreślam, że tylko tam można skutecznie chronić przyrodę, gdzie żyją zadowoleni ludzie i tylko w zgodzie z mieszańcami można podejmować takie kroki jak tworzenie miejsc szczególnej ochrony przyrody.

  OdpowiedzUsuń

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.