18 kwietnia 2016

Związek Polskich Fotografów Przyrody apeluje o ochronę Puszczy Białowieskiej

“Puszcza Białowieska to niesamowite i unikalne miejsce, taki jedyny, prawdziwy las niczym z bajki, w którym można poczuć się jak przed wiekami, gdzie przyroda rządzi się własnymi prawami, a stare martwe drzewa dają początek życia dla niezliczonej ilości organizmów. Puszcza to z jednej strony olbrzymia bioróżnorodność, czyli obecnie największa wartość nowoczesnych europejskich społeczeństw, a z drugiej niezwykłe źródło inspiracji dla artystów, przyrodników i fotografów.
Puszcza Białowieska to nasze największe dziedzictwo przyrodnicze i symbol narodowy. Wszelkie próby przekształcenia tego terenu w kolejny las gospodarczy, bez względu na pretekst, można podsumować jednym słowem - to zwykłe barbarzyństwo.”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.