7 lipca 2014

NIK o Puszczy Białowieskiej


 W dzisiejszej Gazecie Wyborczej można przeczytać artykuł Jakuba Medka o wynikach kontroli NIK przeprowadzonej w Puszczy Białowieskiej. Gazeta pisze: „Plany urządzeniowe dla Puszczy Białowieskiej wciąż umożliwiają wycinanie najstarszych i najcenniejszych przyrodniczo fragmentów tego lasu, który kilkanaście dni temu został wpisany przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa. Trzeba to zmienić – uważa Najwyższa Izba Kontroli” a dalej: „15 procent drzewostanów ponadstuletnich i ponad połowa lasów na terenach podmokłych Puszczy Białowieskiej, nie ma zagwarantowanej należytej ochrony. Plan bowiem w ich wypadku nie reguluje precyzyjnie zasad prowadzenia zabiegów gospodarczych i wycinek”. NIK winą obciąża zarówno Ministerstwo Środowiska jak i Lasy Państwowe. Krytycznie oceniono też brak konsultacji społecznych, jak i to, że mimo licznych apeli ze strony środowisk lokalnych i organizacji ekologicznych nic nie zrobiono, by drewno naprawdę trafiało na rynek lokalny, co powoduje braki drewna na opał. Izba ocenia natomiast pozytywnie „nadanie przez ministra środowiska wyjątkowej wagi sprawom Puszczy Białowieskiej, jako jednego z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce”. Jak informuje Adam Bohdan z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, podczas kontroli NIK Izba współpracowała także z Pracownią. Cały artykuł dostępny jest tutaj

Na stronie NIK możemy przeczytać: "W blisko 700 ponadstuletnich drzewostanach Puszczy Białowieskiej zaplanowano w latach 2012-2021 wycinkę drzew w celach gospodarczych, co wskazuje na niewystarczającą ochronę puszczańskich zasobów. NIK odnotowuje jednak, że Minister Środowiska o 2/3 zmniejszył ilość drewna pozyskiwanego od 2011 roku przez Nadleśnictwa Białowieża, Browsk i Hajnówka, a od października 2012 roku wyłączył z użytkowania część drzewostanów w tych nadleśnictwach". Cały komunikat tutaj

PS: A wczoraj w klimatycznej białowieskiej klubokawiarni "Walizka" miał miejsce towarzyski, kameralny pokaz filmu Beaty Hyży-Czołpińskiej "Miejsce w Raju" połączony ze spotkaniem z Joanną Kossak i Lechem Wilczkiem. Warto odwiedzać to miejsce w Białowieży!
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.