10 listopada 2020

Profesor Wiesław Walankiewicz nie żyje

 

Profesor dr hab. Wiesław Walankiewicz był ornitologiem, pracownikiem Instytutu Biologii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach i gorącym obrońcą Puszczy Białowieskiej. Badał jej awifaunę od 1975 r., przynajmniej przez trzy miesiące każdego roku. Prowadził też badania w lasach pierwotnych w wielu krajach i na różnych kontynentach, m.in. w Nepalu. 

W latach 2016-2018 włączał się czynnie w obronę Puszczy Białowieskiej przed wycinkami. Apelował o objęcie całej puszczy parkiem narodowym, co przyniosłoby korzyści zarówno przyrodnicze, społeczne, jak i ekonomiczne.

Ważnym argumentem za powiększeniem Białowieskiego Parku Narodowego jest to, że stworzyłoby to perspektywę rozwoju turystyki na obrzeżu puszczy – mówił w grudniu 2017 r. w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. – Parki narodowe tworzy się przede wszystkim dla ludzi, a później korzysta na tym nauka i ochrona przyrody. Po powiększeniu BPN na całą puszczę w krótkim czasie powstałyby nowe kwatery prywatne, punkty gastronomiczne, sklepy itd. Zatrzymałoby to odpływ młodych ludzi z obszaru puszczy.

Na wycince tracą finansowo wszyscy. Całe polskie społeczeństwo do którego należy Puszcza Białowieska ponieważ zniszczeniu ulega to co najcenniejsze w Puszczy czyli stare drzewostany i związane z nimi gatunki. Takie miejsca jak Puszcza Białowieska czy np. Park Narodowy Yellowstone mają ogromną wartość przyrodniczą ale także policzalną wartość ekonomiczną właśnie dlatego, że są pozostawione siłom przyrody a lasy nie są wycinane.

Profesor zmarł 29 października 2020 r. Przyjacielu Puszczy- żegnamy Cię z wielkim żalem.


Cały artykuł: 

https://pracownia.org.pl/pracownia-aktualnosci/510-profesor-wieslaw-walankiewicz-nie-zyje

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.