13 lipca 2020

Ostatnie pożegnanie profesora Ludwika Tomiałojcia


"26 czerwca 2020 r. w wieku 81 lat zmarł Profesor zw. dr hab. Ludwik Tomiałojć, biolog, ornitolog, ekolog, publicysta, autor wielu książek, badacz Puszczy Białowieskiej oraz obrońca przyrody, który wielokrotnie wspierał działania ekologicznych organizacji pozarządowych."
Więcej >>
O przyrodzie zawsze mawiał: Wolę chronić niż badać. Rozmowa z prof. Ludwikiem Tomiałojciem
Jego słowa, które publikowaliśmy ponad 10 lat temu, brzmią dzisiaj jakby były napisane wczoraj:

"Nastąpiło całkowite odwrócenie się decydentów od ekologizmu i od zapisanego w Konstytucji gospodarowania zrównoważonego. Z najwyższych stanowisk władzy padały już bezpodstawne zarzuty pod adresem ochrony przyrody, nagłaśniane przez usłużne media. Otwarcie lekceważy się odpowiedzialność za nasze dziedzictwo przyrodnicze: nawet trzej byli ministrowie środowiska powtarzali wbrew faktom zarzuty, jakobyśmy mieli „ zbyt wiele ochrony przyrody”, choć mamy jej mniej niż średnio w Unii Europejskiej. Ta postawa władz i biznesu nie wynika już z ignorancji przyrodniczej, lecz z odrzucenia wiedzy dla nich niewygodnej. Zamiast realizacji I i II „Polityki ekologicznej Państwa” przystąpiono do jej podważania. Sytuacja w ochronie przyrody jest daleka od zadawalającej, a w pewnych sektorach jest osuwaniem się niweczącym osiągnięcia czterech pokoleń."
Więcej >>

Nie napawa to niestety optymizmem :(Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.