23 kwietnia 2009

Dostaliśmy list od Marszałka - nie wierzymy w cuda!

Szanowni Państwo
Szwajcarska fundacja "New7Wonders", która organizowała spektakularną akcję stworzenia listy siedmiu architektonicznych cudów świata rozpoczęła kolejny plebiscyt. Tym razem wybierane są nowe CUDA NATURY. W konkursie biorą udział tylko 2 kandydatury z Polski, Puszcza Białowieska w kategorii „LASY” oraz Wielkie Jeziora Mazurskie w kategorii „PEJZAŻE I FORMY POLODOWCOWE”. W poprzedniej edycji zagłosowało ok. 100 milionów osób. Bez wsparcia internautów maleją szanse na zakwalifikowanie się do finałowej „JEDENASTKI”, którą poznamy już 7 lipca br.Zwracam się z prośbą o umieszczenie na Państwa stronie internetowej banneru
(z załącznika) umożliwiającego wejście na stronę
www.BialowiezaForest.eu zawierającą informacje o Puszczy Białowieskiej oraz wskazówki odnośnie sposobu głosowania. Jednocześnie proszę o włączenie się do akcji promocyjnej poprzez jak najszersze upowszechnienie informacji o konkursie wśród osób i instytucji współpracujących z Państwem.Udział Puszczy Białowieskiej w plebiscycie stwarza, jedyną w swoim rodzaju, szansę na promocję unikalnych w skali świata walorów przyrodniczych, które w nienaruszonym stanie zachowały się w tej części Europy oraz buduje jednocześnie pozytywny wizerunek Polski, jako kraju dbającego o ochronę światowego dziedzictwa przyrodniczego.
Zajęcie czołowego miejsca w rankingu wpłynie na wzrost zainteresowania internautów i turystów naszym krajem oraz regionem. Wierzę, że Państwa wsparcie może przybliżyć do zwycięstwa Puszczę Białowieską, unikalny prastary kompleks leśny z siedliskami żubrów, zasługujący ze wszech miar na uznanie jego przyrodniczych walorów na forum światowym.
Łączę wyrazy szacunku.
Marszałek Województwa Podlaskiego
Jarosław Zygmunt Dworzański

A my na to:
Marna ochrona Puszczy Białowieskiej jest jednym z większych skandali europejskich, bo zaledwie 16% jej obszaru jest chronione po stronie polskiej jako park narodowy. Od wielu lat środowiska krajowe i międzynarodowe domagają się powiększenia parku narodowego - bezskutecznie. Ostatnio nawet radni gminy Białowieża przegłosowali na sesji chęć wyłączenia jej obszarów z sieci Natura 2000. Nic dziwnego, że zarówno międzynarodowa koalicja BISON jak i Greenpeace i inne organizacje szykują się do kolejnych akcji międzynarodowych skierowanych przeciwko polityce Polski w dziedzinie ochrony przyrody i przeciwko stanowiskom lokalnych władz, kierujących się wyłącznie wąsko pojętym interesem finansowym. Za inicjatywą uznania Puszczy Białowieskiej za cud natury stoją te same władze, które są przeciwne objęciu całej Puszczy parkiem narodowym. Czyżby więc jeden z 7 przyrodniczych cudów świata nie zasługiwał w swoim macierzystym kraju nawet na miano parku narodowego? Jeśli tak, to nie ma na co głosować - my na pewno nie będziemy.
Naszym zdaniem ewentualne poparcie tej inicjatywy należy uzależnić od deklaracji władz lokalnych gotowości objęcia całej Puszczy parkiem narodowym. W przeciwnym razie będzie to kolejny wyraz hipokryzji władz. Jak można przypuszczać, chodzi tylko o podniesienie - w wyniku uzyskania marki "cudu przyrody" - ceny za metr kwadratowy ziemi, którą już dzisiaj wyprzedaje się na obszarach "naturowych" Puszczy zamieniając je na tereny budowlane, co w przyspieszonym tempie prowadzi do degradacji tego ciągle jeszcze bezcennego przyrodniczo obszaru.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Komentarze są moderowane, pojawią się za jakiś czas – po akceptacji.