28 kwietnia 2016

Monitoring dziupli

Naukowcy z Pracowni Biologii Lasu Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęli swoje coroczne badania naukowe w Rezerwacie Ścisłym BPN. Są one kontynuowane od ponad 30 lat.
Te prowadzone były w łęgu na skraju Puszczy Białowieskiej.

27 kwietnia 2016

Lasy naturalne - sprawny moderator klimatu

Kolejne badania wskazują na dobroczynną dla ziemskiego klimatu rolę lasów naturalnych, czego nie chce dostrzec minister Szyszko lansując uporczywie pomysł walki z globalnym ociepleniem przez wycinanie lasów, sadzenie plantacji lasopodobnych i spalanie węgla. To z resztą stanowisko całego polskiego rządu, które na tle tego co dziś wiemy o ziemskim klimacie jest anachroniczne i wręcz kuriozalne.
Aby się o tym przekonać warto systematycznie zaglądać na:
http://ziemianarozdrozu.pl/ oraz http://naukaoklimacie.pl/
Wracając do lasów:
"Na temperaturę mają wpływ takie czynniki jak wysokość nad poziomem morza czy ukształtowanie terenu i, rzecz jasna, na odległościach rzędu kilkudziesięciu metrów na różnice temperatur miały znaczący wpływ. Jednak w większej skali ważniejszy okazał się typ lasu, czyli to, czy był naturalny, czy uprawiany. Okazało się, że lasy pozostawiane same sobie redukują maksymalne temperatury wiosną i latem znacznie skuteczniej niż te, w których prowadzi się wycinki i nasadzania. Różnica sięgała aż 2,5 stopnia Celsjusza na korzyść lasów naturalnych!"
Cały tekst>>

21 kwietnia 2016

PROP o najważniejszych wyzwaniach ochrony przyrody w Polsce


"Państwowa Rada Ochrony Przyrody przedstawiła listę 10 najpilniejszych wyzwań, przed którymi stoi polska ochrona przyrody wiosną 2016 roku – wymagających szczególnej uwagi oraz pilnego skoncentrowania sił i środków, aby uniknąć lub ograniczyć bardzo poważne straty przyrodnicze, które mogą z nich wyniknąć. Wśród nich jest potrzeba zmian przepisów, blokujących tworzenie parków narodowych.

19 kwietnia 2016

Seminarium - po co nam sędziwe drzewa i pierwotne lasy?

Fundacja EkoRozwoju we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym zaprasza na seminarium poświęcone wymianie najnowszej wiedzy i doświadczeń dotyczącej sędziwych drzew i lasów pierwotnych. Seminarium odbędzie się 20 kwietnia, o godzinie 16:00. Prelegentami będą wybitni specjaliści z Francji i Wielkiej Brytanii.
https://www.facebook.com/events/608394299318358/

18 kwietnia 2016

Związek Polskich Fotografów Przyrody apeluje o ochronę Puszczy Białowieskiej

“Puszcza Białowieska to niesamowite i unikalne miejsce, taki jedyny, prawdziwy las niczym z bajki, w którym można poczuć się jak przed wiekami, gdzie przyroda rządzi się własnymi prawami, a stare martwe drzewa dają początek życia dla niezliczonej ilości organizmów. Puszcza to z jednej strony olbrzymia bioróżnorodność, czyli obecnie największa wartość nowoczesnych europejskich społeczeństw, a z drugiej niezwykłe źródło inspiracji dla artystów, przyrodników i fotografów.
Puszcza Białowieska to nasze największe dziedzictwo przyrodnicze i symbol narodowy. Wszelkie próby przekształcenia tego terenu w kolejny las gospodarczy, bez względu na pretekst, można podsumować jednym słowem - to zwykłe barbarzyństwo.”