13 stycznia 2017

Naukowcy dla Puszczy

„Nauka dla Przyrody” krytykuje plany Ministerstwa Środowiska dotyczące zarządzania Puszczą Białowieską
"Przypominamy, iż Puszcza Białowieska została uznana za Obiekt UNESCO, ponieważ
– stanowi wyjątkowy i reprezentatywny przykład trwających procesów biologicznych o istotnym znaczeniu dla ewolucji i rozwoju ekosystemów, oraz
– obejmuje siedliska naturalne szczególnie reprezentatywne i ważne z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej, w tym – siedliska zagrożonych gatunków o wyjątkowej wartości z punktu widzenia nauki i ochrony przyrody (kryteria IX i X wpisu dóbr przyrodniczych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO).

12 stycznia 2017

Na początku był... Janusz Korbel

Kilka dni temu członkowie i sympatycy nieformalnej grupy „Lokalsi przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej” świętowali pierwszą rocznicę powstania grupy. Są w niej zwolennicy prawdziwej ochrony puszczy – sprzeciwiający się jej wycince, proponowanej przez Ministerstwo Środowiska. Mieszkańcy regionu świadomi tego, że tym, co przyciąga tutaj turystów nie jest las gospodarczy, podobny do tego, który rośnie na większości obszaru Polski i Europy, ale właśnie dzika puszcza, gdzie rządzi przyroda, a nie człowiek.

11 stycznia 2017

Uwagi do projektu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska

Uwagi do projektu założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska

Przedstawiając poniżej szczegółowe uwagi do “Projektu Założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska”, w nawiązaniu do ogłoszonych, w dniu 3 stycznia 2017 r., konsultacji społecznych , zwracamy szczególną uwagę na dwie zasadnicze kwestie:

6 stycznia 2017

Kontrowersyjne badania na stałych powierzchniach w BPN

Koronnym argumentem leśników i ministra dowodzącym zmniejszania się bioróżnorodności w Białowieskim Parku Narodowym są badania prowadzone przez prof. Brzezieckiego z Katedry Hodowli Lasu SGGW.
Brzeziecki na łamach m.in. „Naszego Dziennika” dowodzi katastrofy ekologicznej, jaka dokonuje się w BPN, gdzie leśnik nie pomaga Puszczy.