22 maja 2015

Jak dziką przyrodę zamienić w hodowlę wybranych gatunków i na tym zarobić


Projekty Life od dawna budzą sprzeciw wielu przyrodników, ale przynoszą zwykle dużo pieniędzy a pieniądze są dla niektórych najważniejsze. W Puszczy Białowieskiej realizowany jest m.in. projekt Life + którego celem jest ochrona orlika krzykliwego. Zapomina się wówczas o tym, że Puszcza jest Dziedzictwem Ludzkości z powodu zachowania na jej obszarze wielu naturalnych procesów. Wręcz przeciwnie, projekt jest silną ingerencją w te procesy. W ramach orlikowego projektu Lasy Państwowe wygoliły kilkukilometrową ranę (do warstwy mineralnej) wzdłuż nieczynnej linii kolejowej, koparki wykopały na polanie przed BPN sztuczne oczka wodne a teraz leśnicy chcą rozwalać tamy bobrowe na rzeczce Łutowni i to w okresie wyjątkowej suszy! Niestety, dyrekcja „ochrony” środowiska wyraziła na to zgodę. 
Tak, dyrekcja ochrony środowiska wyraża zgodę na niszczenie środowiska 
- niszczenie postulowane przez Lasy Państwowe!

Wiele puszczańskich rzek i rzeczek przypomina kanały melioracyjne, bo przed laty, kiedy Puszczę traktowano jako magazyn drewna starano się nimi spławiać wycięte kłody, chciano też pozyskiwać łąki do celów gospodarczych. Krajobraz takich „kanałów” jest tragiczny.

17 maja 2015

Historia...

Dzisiaj o godzinie 16:22 w TVP Polonia będzie można zobaczyć odcinek programu "Czytanie Puszczy" zatytułowany "Szacunek do drzewa", którego bohaterem jest artysta z Hajnówki Wiktor Kabac (na zdjęciu z planu filmowego przy kapliczce poświęconej zesłanym na Sybir). W tym roku przypada też setna rocznica innej migracji a właściwie wypędzenia. Przed stu laty ludzi na tych terenach dotknęły okropności wojny - ludność prawosławna została zmuszona do ucieczki w głąb Rosji, tzw. "bieżeństwa", puszczę natomiast dotknęła największa hekatomba - zaczęło się jej przemysłowe wycinanie. Pierwsze zdarzenie doczekało się otwartej wczoraj wystawy w budynku BPN 

Aneta Prymaka-Oniszk na wystawie w BPN, zorganizowanej z okazji 100-lecia bieżeństwa, wspólnie z Ewą Moroz Keczyńską odkłamuje propagandę rosyjską o dobrowolnym „uchodźstwie”, mającą zdjąć odpowiedzialność z rosyjskiego wojska. Pisze: „Niektórych chłopów wypędza wojsko, inni sami w popłochu uciekają. [...] wybucha panika. Szerzą się, powtarzane także przez żołnierzy, plotki o poczynaniach Niemców na zajętych ziemiach: mają obcinać kobietom piersi, dzieci wrzucać do studni, a mężczyzn zabijać. [...] Najliczniej jadą mieszkańcy prawosławnych wsi, namawia do tego kler. Katolicy wyjeżdżają mniej masowo – księża każą zostawać [...] Wycofujące się wojska palą wsie i mosty.”
Taką Białowieżę sfotografowali Niemcy kiedy wkroczyli do niej w 1915 roku:
Polecamy tę wystawę

Może jesienią br. warto by zorganizować też inną rocznicową wystawę, pokazującą 100 lat wycinania Puszczy? Postaramy się w odpowiednim czasie umieścić poświęcony temu post - ku przestrodze!
Czerlonka przed 100 laty


15 maja 2015

Pytania do pretendentów na stanowisko Prezydenta RP

Obaj kandydaci na fotel Prezydenta RP otrzymali dzisiaj list koalicji 28 organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody i prawami zwierząt z sześcioma pytaniami. Wspieramy na tym blogu kampanię "Niech Żyją!" a jednym z naszych lokalnych postulatów jest likwidacja polowań w Puszczy Białowieskiej, by stała się obszarem innych, bezkrwawych hobby.

12 maja 2015

Czytanie Puszczy 10 !


 

Wczoraj i dzisiaj, w pięknych okolicznościach dzikiej przyrody, realizowane były zdjęcia do dziesiątego już odcinka programu telewizyjnego Beaty Hyży-Czołpińskiej "Czytanie Puszczy". Tym razem bohaterem jest fotograf, który nie jest fotografem. Puszcza jeszcze wiosenna, z jasną zielenią liści. Oto kilka zdjęć z Rezerwatu

11 maja 2015

Niecarska Białowieża

Staramy się na blogu pokazywać przyrodę puszczy i pisać o przyrodniczym aspekcie jedynego w Polsce przyrodniczego dziedzictwa ludzkości, ale tym razem o krajobrazie kulturowym. Dobiegają końca prace nad nową formą architektoniczną w miejscu dawnej carskiej rampy kolejowej. Rzadko w naszej przestrzeni architektonicznej pojawiają się nowe formy, które jej nie niszczą a wzbogacają. Tak właśnie dzieje się w Białowieży, dzięki prywatnej inwestycji właścicielki dworu „Wejmutka”. Powstała atrakcyjna forma nawiązująca do historii miejsca, ale – naszym zdaniem – ładniejsza od carskiego oryginału, ociekającego bizantyjskim przepychem. 
Gratulujemy Olimpii, której władze gminne a może i władze wojewódzkie powinny szczególnie podziękować za uatrakcyjnienie miejscowości i stworzenie pięknej bryły architektonicznej zagospodarowującej kluczową przestrzeń zamykającą historyczne założenie parkowe. Inwestorka realizuje swoją wizję, niejako wbrew klimatowi narzekania na ochronę przyrody (będąc zwolenniczką dużego parku narodowego nie odniosła sukcesu w lokalnych wyborach), a korzystamy z tego wszyscy, bo nowy obiekt podniósł ogromnie jakość przestrzeni społecznej! Czy starczy mądrości, żeby nie obudować okolicy jakimiś gargamelami?
Warto dodać, że Olimpia od pewnego czasu prowadzi w Wejmutce „Akademię bioróżnorodności”, uczącą o procesach naturalnych w puszczy a w otoczeniu historyzującej rampy będzie można nauczyć się tropów dzikich zwierząt żyjących w Puszczy Białowieskiej. Można więc prowadzić działalność odwołując się do tego co w puszczy najcenniejsze! 


9 maja 2015

Wczesna zieleń
Zaniedbywaliśmy ostatnio na blogu zdjęcia pokazujące jak puszcza wygląda, jak się zmienia każdego dnia. Dzisiaj więc aktualne zdjęcia, pokazujące obszar ochrony ścisłej - jak teraz, w świeżej zieleni dopiero co rozwiniętych liści - wygląda. Mamy teraz wczesny (bo jeszcze nie wszędzie w pełni rozwinięty) aspekt czosnkowy. Wszędzie tam, gdzie pojawia się lipa mamy łany czosnku niedźwiedziego, który zaczął intensywnie kwitnąć. Chłodne noce a może przede wszystkim susza (brakuje stojącej wody) są przyczyną nieobecności komarów, chociaż bywały lata, że 9 maja słychać już było ich unisono w całym lesie. Poniżej dzisiejsza seria zdjęć przyrody bez śladów człowieka - czyli pięknej pięknem naturalnym, pierwotnym!