21 czerwca 2017

Zakazana Puszcza?

W okolicach Hajnówki pojawiły się tajemnicze plakaty informujące o zakazie wstępu, natychmiast ukazał się komentarz na stronach LP:
Oświadczenie w sprawie wprowadzających w błąd obwieszczeń.
Można w nim przeczytać m.in.: „Z każdym dniem przybywa otwartych powierzchni na terenie Puszczy Białowieskiej.”

20 czerwca 2017

Koncert w obronie Puszczy

"20 czerwca, we wtorek, o godz. 18 na Placu Zabaw nad Wisłą w obronie Puszczy Białowieskiej na jednej scenie wystąpią artyści, muzycy i naukowcy. Swoją obecność zapowiedzieli m.in.: Kayah, Stanisław Soyka, Kuba Sienkiewicz, Jacek Kleyff, Piotr Bukartyk, Warsaw Village Band / Kapela ze Wsi Warszawa, Karolina Cicha, Vienio, Pożar w Burdelu i Janusz Prusinowski Kompania.
Podczas koncertu o puszczy opowiedzą również aktywiści, którzy od kilku tygodni bronią lasu przed wycinką. A Warszawskie Bractwo Bartne zaprosi najmłodszych widzów do warsztatów, podczas których każdy będzie mógł zbudować hotel dla dzikich zapylaczy."

7 czerwca 2017

3 czerwca 2017

Czy Puszcza trafi na Listę Zagrożonego Dziedzictwa Ludzkości?

„Do Białowieży powinna zostać wysłana powtórna misja ekspertów. Sprawdzą, czy Puszczy Białowieskiej nie należy wpisać na Listę Dziedzictwa Zagrożonego - taki jest oficjalny projekt decyzji, która ma zapaść na lipcowej sesji UNESCO w Krakowie. Jest też wezwanie, by natychmiast przerwać wycinkę drzew.
Rekomendację decyzji przygotowywano przez wiele miesięcy. To bardzo ważny dokument, bo podczas sesji UNESCO nie ma czasu na dyskusje (w jeden dzień procedowanych jest kilkadziesiąt spraw), więc uczestnicy mają przed sobą gotowe propozycje decyzji.”
UNESCO grozi wpisaniem Puszczy Białowieskiej na Listę Dziedzictwa Zagrożonego

27 maja 2017

Tak było

Spacer wolności w Puszczy Białowieskiej
Chcemy Puszczy Białowieskiej otwartej i dzikiej. Nie zgadzamy się na jej zamykanie.
"27 maja br. na terenie Nadleśnictwa Hajnówka odbył się obywatelski spacer dla Puszczy Białowieskiej. Spacerowicze i miłośnicy przyrody maszerowali pod hasłem „Chcemy Puszczy Białowieskiej otwartej i dzikiej". To wyraz sprzeciwu wobec dewastacji tego unikatowego lasu przez ministra Szyszko oraz zamykania go przed społeczeństwem. Data spaceru nie jest przypadkowa - tylko do dzisiaj polski rząd ma czas na wycofanie się z wielkoskalowej wycinki Puszczy Białowieskiej."
Tu album z mnóstwem zdjęć:

23 maja 2017

Puszcza Białowieska - Rospuda 2.0


Wycinka w Puszczy Białowieskiej weszła w decydującą fazę i objęła stare, najcenniejsze przyrodniczo fragmenty tego wyjątkowego lasu. Minister Szyszko przekroczył czerwoną linię: świadomie zignorował przepisy krajowe i unijne oraz zobowiązania wobec UNESCO. W tej sytuacji organizacje pozarządowe – Dzika Polska, Greenmind, Greenpeace Polska, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i WWF Polska – rozpoczynają kolejny etap obrony Puszczy. Działania mogą przyjąć formę protestów znanych z Rospudy.

16 maja 2017

Ludzie sztuki przeciwko dewastacji Puszczy Białowieskiej


Hajnówka, 14.05.2017

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda Pani Prezes Rady Ministrów Beata Szydło
Na obszarze Puszczy Białowieskiej, obiektu z Listy Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO, coraz częściej dochodzi do wycinki stuletnich drzewostanów. Dotychczas obowiązywało moratorium na puszczańskie starodrzewy, jednak Lasy Państwowe podważyły je w niejasnych okolicznościach prawnych. Naukowców, przyrodników i ludzi kultury niepokoi fakt niszczenia Najstarszego Lasu, ale też tworzenie doraźnego prawa, które pozornie tylko uzasadnia jego dewastację. Tekst specjalnej decyzji o cięciu jest pilnie strzeżoną tajemnicą, podobnie jak sama wycinka: żeby ustrzec się świadków, zamknięto wstęp na szlaki leśne w nadleśnictwach Białowieża i Hajnówka.
Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO wyróżnił Puszczę ze względu na uniwersalne wartości, które lasy Ziemi już utraciły. Widzieć w niej źródło surowca drzewnego, to jak dostrzegać tylko deski w starym ikonostasie albo Ołtarzu Wita Stwosza.

8 maja 2017

Rzecznik Praw Obywatelskich nadal walczy o Puszczę

"Postanowieniem z 14 marca 2017 r. (sygn. akt IV SA/Wa 2787/16) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Rzecznika na decyzję Ministra Środowiska w sprawie zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, na mocy której możliwe stało się znaczne powiększenie przeprowadzanej w Puszczy wycinki drzew.
Zdaniem Sądu, zaskarżona przez Rzecznika decyzja nie należy aktów podlegających sądowoadministracyjnej kontroli, albowiem dotyczy wykonywania przez Lasy Państwowe uprawnień właścicielskich do lasów.
We wniesionej skardze kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rzecznik zakwestionował to stanowisko, zarzucając sądowi I instancji wadliwe przyjęcie, że sprawa dotycząca zatwierdzenia aneksu do planu urządzenia lasu nie należy do właściwości sądów administracyjnych.
Zdaniem Rzecznika, błąd jaki popełnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wynika w szczególności z pominięcia przedmiotowej sprawie norm prawa międzynarodowego (Konwencja z Aarhus) i unijnego (dyrektywa 2011/92/UE), z których wynika, że akty tego rodzaju powinny podlegać kontroli sądu.

28 kwietnia 2017

Komisja Europejska odrzuca argumenty ministra Szyszko w sprawie Puszczy

FUNDACJA DZIKA POLSKA·27 KWIETNIA 2017
Dziś Komisja Europejska rozpoczęła ostatni etap procedury przeciwko polskiemu rządowi w związku z Puszczą Białowieską. Oznacza to, że uznała argumenty ministra Szyszko za niezasadne i podtrzymuje opinię, że zwiększona wycinka w Puszczy łamie unijne prawo. Jeśli minister Szyszko w ciągu miesiąca nie cofnie decyzji o wycince Puszczy, to Komisja skieruje sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

27 kwietnia 2017

Puszcza Białowieska nadal „zamknięta”, turyści rezygnują z przyjazdów, branża turystyczna żąda wsparcia od rządu

Turyści rezygnują z wczasów w Puszczy. Branża turystyczna nie kryje irytacji z determinacją domaga się cofnięcia zakazu wstępu.
Od początku kwietnia na dużych obszarach Nadleśnictw Białowieża i Hajnówka obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Oficjalnym powodem jest zagrożenie bezpieczeństwa wynikające z obecności martwych drzew, zaatakowanych przez kornika. Zakazem objęte są jednak również rozległe rozległe kompleksy lasów liściastych, całkowicie pozbawione osławionych drzew „kornikowych”, co nadaje zarządzeniu groteskowe zabarwienie i czyni absolutnie niewiarygodnym jego oficjalne uzasadnienie. Otwiera to pole do spekulacji, czemu ma ono właściwie służyć, co Minister Środowiska i Lasy Państwowe chcą ukryć przed mieszkańcami i turystami. Absurd całej tej sytuacji podkreśla fakt, iż Lasy Państwowe straszyły w przeszłości lokalną społeczność wizją całkowitego zakazu wejścia do lasu w przypadku poszerzenia Parku Narodowego. Dziś przy każdej drodze leśnej, co kilometr ustawione są tablice zakazujące wstępu do Puszczy, stwarzając silne wrażenie getta leśnego. Wejście na ten teren stanowi wykroczenie wskazane przez art. 151 par 1 Kodeksu Wykroczeń

26 kwietnia 2017

Razem dla przyrody z okazji Dnia Ziemi

Lokalsi przeciwko wycince Puszczy postanowili uczcić Dzień Ziemi, zapraszając wszystkich chętnych do aktywnego działania na rzecz przyrody. 22 kwietnia zorganizowali więc wspólny spacer trasami wokół Białowieży połączony ze zbieraniem śmieci, na który przyszło kilkadziesiąt osób – mieszkańców Hajnówki, Białowieży i okolic.

23 kwietnia 2017

Resort ministra Szyszki uroczyście zmienia starodrzew Puszczy Białowieskiej w plantację

W Puszczy Białowieskiej odbyło się dziś uroczyste sadzenie drzew w miejscu, gdzie jeszcze dwa miesiące temu rosły stare świerki i dęby. Spektakl ministra Szyszki stanowi preludium do zapowiadanej wycinki na 2/3 powierzchni ostatniego naturalnego lasu nizinnego Europy. W proteście przeciwko niszczeniu Puszczy aktywiści Greenpeace i Dzikiej Polski rozsypali na terenie wycinki wióry ściętych drzew i umieścili napis „Puszcza to nie plantacja!”

21 kwietnia 2017

Martwe drzewa

Fascynują mnie stojące martwe drzewa w Puszczy Białowieskiej. Są jak dostojni starcy, pomiędzy tym a tamtym czasem. Dęby mogą tak stać 40-50 lat, świerki do 10-ciu, a najdłużej sosny. Tomek Niechoda, ponad 30 lat mierzący najwyższe i najgrubsze drzewa w Puszczy twierdzi, że nawet 150 lat! Potwierdzają to opisy prof. J. Karpińskiego sprzed 80 lat. Już wtedy sosny bartne, które badał, były martwe, a stoją w Puszczy do dziś...

19 kwietnia 2017

Ukwiecona Puszcza

Miodunka ćma - Pulmonaria obscura
Pomimo chłodnych dni i nocy wiosnę czuć w Puszczy wszystkimi zmysłami.
Zieleń dna lasu zachwyca świeżością. Kwiatami obsypane są zawilce gajowe i żółte, miodunki ćmawe, śledziennice skrętolistne, piżmaczki wiosenne, kaczeńce (knieć błotna). Jaskry, szczyr i kukliki z kwiatami jeszcze ukrytymi w pączkach czekają na ciepłe promienie słońca, przy których pokażą całą swą krasę. Kwitną klony, rozwijają się liście grabów, czeremchy, kruszyny, porzeczek.
Łany czosnku niedźwiedziego okrywające dno lasu rozsiewają delikatny czosnkowy zapach.

17 kwietnia 2017

Wielkanoc w świątyni przyrody

W przerwie pomiędzy kolejnymi deszczami zapraszamy na wielkanocny spacer po rezerwacie ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. Ministra Środowiska oburza taka wizja lasu. Chciałby sadzonej rzędami plantacji drzew w jednym wieku. Nie rozumie (albo udaje?), że to właśnie taki nieporządny, dziki las przyciąga do Białowieży turystów z całego świata.
Plantacji mają dosyć u siebie, a prastara, dostojna i dumna Puszcza jest tylko jedna!

13 kwietnia 2017

Okolice Topiła

Tak wygląda Puszcza Białowieska, lasy zarządzane przez Nadleśnictwo Hajnówka, a dokładnie okolice Topiła. Tereny te są położone w mniej uczęszczanych turystycznie fragmentach Puszczy.

7 kwietnia 2017

Puszcza zamknięta i co dalej?

Decyzja o zamknięciu Puszczy zbulwersowała opinię publiczną, z kronikarskiego obowiązku zamieszczamy linki do co ważniejszych opinii w tej sprawie:

6 kwietnia 2017

"Dziki" czosnek

W dzikiej Puszczy Białowieskiej pojawiły się całe łany czosnku niedźwiedziego (Allium ursinum), zwanego potocznie dzikim. Kiedyś był z powodzeniem stosowany w medycynie ludowej, a jego właściwości jako uniwersalnego leku odkryli już starożytni Germanie. Legenda głosi, że był on pierwszym posiłkiem niedźwiedzi po przebudzeniu się z snu zimowego.

5 kwietnia 2017

List w sprawie zamknięcia Puszczy Białowieskiej

Zakazując wejścia do Puszczy leśnicy uderzają w społeczność lokalną i branżę
turystyczną.

W dniu 27 marca Nadleśnictwo Białowieża wprowadziło zakaz wejścia do Puszczy na niemal całym swoim obszarze, tablice zakazujące wejścia stanęły również na wielu drogach w Nadleśnictwie Hajnówka. Obecnie w Puszczy rozpoczyna się wiosenny sezon turystyczny. Ludność miejscowa, zwłaszcza podmioty utrzymujące się z turystyki z zaniepokojeniem zareagowały na decyzję, obawiając się, że zamknięcie znacznego fragmentu Puszczy może odstraszyć turystów od przyjazdu do ostatniego naturalnego lasu w Europie. Zeszły rok w Puszczy był rekordowy pod względem frekwencji, natomiast tego typu posunięcie niweczy dotychczasowe osiągnięcia. Turyści zaledwie kilka dni po wprowadzeniu zakazu kierują pytania do firm przewodnickich czy przyjazd do Puszczy w takiej sytuacji ma sens.   Osoby związane z branżą turystyczną zarządzenie nadleśniczego traktują jako działanie wymierzone przeciwko społeczności lokalnej.

4 kwietnia 2017

Warto wiedzieć

W sieci pojawiły się ciekawe materiały związane z Puszczą, naprawdę warto przeczytać i posłuchać:

6 milionów złotych na środowisko Szyszki
"Ministerstwo Środowiska zatwierdziło przyznanie 6 mln złotych dla fundacji Tomasza Sakiewicza na portal o Puszczy Białowieskiej. Jak ustaliło OKO.press, ekspertką w projekcie będzie córka ministra Szyszki. Celem projektu jest stworzenie prawicowej organizacji ekologicznej. A znaczna część pieniędzy z dofinansowania trafi do mediów związanych z Sakiewiczem."

2 kwietnia 2017

Zielono w Puszczy

Puszcza jest już prawdziwie wiosenna. Dno lasu staje się coraz bardziej zielone i ...niebieskie od przylaszczek, których jest bardzo dużo. Wody ubyło, kwitnie wawrzynek wilczełyko, a czarki szkarłatne "otwierają się" do słońca. Wawrzynek jest rośliną rzadką, choć występuje w całej Polsce. Od 2014 roku podlega ochronie częściowej. Dużym zagrożeniem dla niego jest kurczenie się powierzchni lasów liściastych w wyniku działalności człowieka.

22 marca 2017

Mowa las

Kiedyś bredzenie, zwłaszcza urzędnicze, tudzież obiecanki władzy bez pokrycia nazywano „mowa trawa”, teraz dzięki Klubowi Kniejołaza udało się zdekodować nowy rodzaj „pjarowego” bełkotu uprawianego przez LP, zwłaszcza na konferencjach prasowych. Chyba należy go nazwać „mowa las”? :)

20 marca 2017

Ryś

video
W dniu 1 marca 2017 r. Paweł Białomyzy wybrał się na poszukiwanie sóweczki do lasu na południowo-zachodnim skraju Puszczy Białowieskiej (okolice Wiluk). Zmierzchało już, kiedy na leśnej drodze dostrzegł wchodzącego w las rysia. Paweł zbliżył się do niego, pozostając jednak w odległości nie mniejszej niż 20 m. Ryś bagatelizował obecność człowieka – widział go, ale nie wykazywał niepokoju. Ryś przemieszczał się, aż doszedł w miejsce, gdzie znajdowały się pozostałości jakiejś ofiary. Powęszył tam, a następnie siedząc zapadł w drzemkę. Po 10 minutach ryś  chwilę potarzał się w mchu i odszedł głębiej w las, znacząc po drodze teren.
Cała obserwacja trwała 16 minut.
Ponieważ nie każdy ma lub chce instalować wtyczkę Flash, poniżej bezpośredni link do filmiku z rysiem:
Ryś w Puszczy

19 marca 2017

„Potrzeby natury – czy Puszcza Białowieska wymaga ingerencji człowieka?”

21 marca 2017 r. o godz. 11.30 rozpocznie się w Sejmie RP konferencja pt. „Potrzeby natury – czy Puszcza Białowieska wymaga ingerencji człowieka?”. Wydarzenie objął swym patronatem Wicemarszałek Sejmu dr Stanisław Tyszka.

16 marca 2017

Woda w Puszczy

W Puszczy woda wypełnia jeszcze wszystkie zagłębienia, ale pomału zaczyna jej ubywać.
Dlatego ten puszczański spacer poświęcony był właśnie jej — wodzie.

15 marca 2017

Komisja Europejska wzywa do wstrzymania wycinek w Puszczy Białowieskiej

Komisja Europejska wzywa do wstrzymania wycinek w Puszczy Białowieskiej. Krok drugi to pozew
"Podczas ostatniego posiedzenia komisji środowiska Parlamentu Europejskiego komisarz ds. środowiska Karmenu Vella poinformował, że właśnie zwrócił się do ministra Szyszko z wnioskiem  w sprawie dochodzenia Komisji.
- Wysłałem pismo do ministra z prośbą o natychmiastowe wstrzymanie wszelkiej wycinki.

Dzieje się wokół Puszczy

Pilarz w Puszczy Białowieskiej zginął przez "klęskę kornika". Lasy Państwowe wydały oświadczenie
"Zaraz po oświadczeniu Lasów Państwowych Greenpeace i fundacja Dzika Polska uznały za haniebne wiązanie śmierci pracownika Zakładu Usług Leśnych z konfliktem dotyczącym kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej.
Greenpeace stwierdza: „W dniu, w którym doszło do wypadku, przez rejon Puszczy Białowieskiej przechodziła wichura, z powodu której wstęp do lasu, w tym szczególnie prowadzenie jakichkolwiek prac leśnych, powinny być zabronione."

6 marca 2017

Za wielką wodą

Jeszcze miesiąc temu doliną Narewki można było jeździć na nartach. Teraz Rezerwat Ścisły znalazł się za wielką wodą.

4 marca 2017

Masowa wycinka dębów w Puszczy Białowieskiej


Po wycince drzew w miastach i komercyjnym odstrzale symbolu polskiej przyrody - żubra Minister Szyszko wyciąga ręce po dęby z Puszczy Białowieskiej - jej najbardziej rozpoznawalny (obok żubra) symbol. Oficjalnie w Puszczy trwa odbudowa siedlisk i walka z kornikiem. W rzeczywistości w jednym miejscu, w krótkim czasie leśnicy wycięli 100 dorodnych dębów. Wiek niektórych z nich przekracza 90 lat. Minister po raz kolejny mija się z prawdą.

26 lutego 2017

Koniec zimy?

Po ostatnich ulewnych deszczach wydawało się, że to już koniec śniegu, lodu i zimy.
Jednak dzisiejszy poranny przymrozek i wczorajszy śnieg sprawił, że Puszcza nie wygląda jeszcze wiosennie.

14 lutego 2017

Wilcza Noc przy pełni księżyca

W dniach 11 i 12 lutego br. w BPN odbyło się niecodzienne wydarzenie, którego celem było poznanie biologii wilka i jego roli w ekologii lasu oraz tropienie wilczych watah w Puszczy Białowieskiej. „Wilcza Noc”, ściągnęła do Białowieży ponad 150 osób z Polski i zza granicy – z Ukrainy, Białorusi i Francji.

7 lutego 2017

Na nartach doliną Narewki...

To zdjęcie zrobił mi Janusz w 2013 roku, kiedy wybraliśmy się „nartować” po zamarzniętej Narewce, wzdłuż Rezerwatu Ścisłego Białowieskiego Parku Narodowego. Dopiero tego roku powtórzyła się zima, podobna do tamtej. W tym samym, co 4 lata temu miejscu, zeszłam na lód, pokryty dziwnymi, lodowymi kłaczkami.

5 lutego 2017

Ciemne piły zbierają się nad Puszczą…

„W przekonaniu polskich ekologów rzekoma walka z plagą kornika drukarza jest jedynie zasłoną dymną. - Wskazuje na to fakt, że znaczna ilość drzew przeznaczonych do wycinki nie została zaatakowana przez kornika. To stare, bardzo wartościowe pod względem handlowym drzewa liściaste - uważa Robert Cyglicki z Greenpeace Polska. Według ekologa w ostatnich latach leśnicy wycięli w Białowieży "połowę drzew w strefach UNESCO wyłączonych formalnie z pozyskania drewna". W opinii fundacji "Dzika Polska" wydanej jesienią 2016 roku nadal trwa wyrąb drzew w strefach ochrony.”
Karczowanie raju

30 stycznia 2017

Z widokiem na Rezerwat ścisły

Prawie na końcu Białowieży, nad doliną rzeki, która płynie przez obszar ścisły Białowieskiego Parku Narodowego, stoją w skansenie piękne drewniane budynki.

26 stycznia 2017

Puszcza Białowieska: Informacyjny chaos i wycinka małymi krokami

1 lutego br. rząd Beaty Szydło ma przedstawić UNESCO raport na temat ochrony Puszczy Białowieskiej. Niestety, w Puszczy postępuje wycinka małymi krokami, również w strefach chronionych UNESCO. Wycięte drzewa – wbrew ustaleniom – wywożone są z lasu, a głos strony społecznej jest ignorowany. Rząd na wiele sposobów łamie zobowiązania wobec UNESCO, co może skończyć się wpisaniem Puszczy na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu i będzie mieć fatalne skutki wizerunkowe dla Polski – alarmują ekolodzy w liście do Pani Premier.

21 stycznia 2017

Marsz w obronie polskiej przyrody

Dzisiaj ulicami Warszawy przeszedł "Marsz w obronie polskiej przyrody":
"Rok temu podczas Marszu Entów protestowaliśmy przeciw atakowi na Puszczę Białowieską. Dziś lista przewinień PiS i Jana Szyszki jest znacznie dłuższa. Oto siedem grzechów głównych obecnej władzy:

19 stycznia 2017

Łowiectwo – badania opinii publicznej i praktyka

Badanie zlecone przez Dyrekcję Generalną PGL Lasy Państwowe
"Badanie przez CBOS na zlecenie koalicji Niech Żyją!
68% badanych jest przeciwna polowaniom na dziko żyjące w Polsce ptaki.
78% badanych uważa, że dzieciom należałoby ustawowo zakazać udziału w polowaniach, nawet w charakterze osób towarzyszących/obserwatorów, naganiaczy.
79% badanych jest przeciwna karaniu osób, które (choćby przypadkowo) wejdą na teren polowania i je utrudnią lub uniemożliwią.
81% badanych uznaje, że ochrona własności prywatnej jest ważniejsza, niż wykonywanie polowań i niechętna wobec obligowania właścicieli nieruchomości do wykazywania przed sądem przekonań religijnych lub zasad moralnych."

17 stycznia 2017

Śmierć Wikinga

"W ten sposób przekonaliśmy się, że zwierzę żyjące na wolności, nawet takie wielkie, to nie straszny potwór. Że dzikie zwierzę nie musi się bać człowieka i nie stwarza to żadnych problemów. Że zwyczajnie możemy mieszkać obok siebie, jeżeli będziemy się szanować i czuć do siebie respekt. Wiking tego wszystkiego nas nauczył."

13 stycznia 2017

Naukowcy dla Puszczy

„Nauka dla Przyrody” krytykuje plany Ministerstwa Środowiska dotyczące zarządzania Puszczą Białowieską
"Przypominamy, iż Puszcza Białowieska została uznana za Obiekt UNESCO, ponieważ
– stanowi wyjątkowy i reprezentatywny przykład trwających procesów biologicznych o istotnym znaczeniu dla ewolucji i rozwoju ekosystemów, oraz
– obejmuje siedliska naturalne szczególnie reprezentatywne i ważne z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej, w tym – siedliska zagrożonych gatunków o wyjątkowej wartości z punktu widzenia nauki i ochrony przyrody (kryteria IX i X wpisu dóbr przyrodniczych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO).

12 stycznia 2017

Na początku był... Janusz Korbel

Kilka dni temu członkowie i sympatycy nieformalnej grupy „Lokalsi przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej” świętowali pierwszą rocznicę powstania grupy. Są w niej zwolennicy prawdziwej ochrony puszczy – sprzeciwiający się jej wycince, proponowanej przez Ministerstwo Środowiska. Mieszkańcy regionu świadomi tego, że tym, co przyciąga tutaj turystów nie jest las gospodarczy, podobny do tego, który rośnie na większości obszaru Polski i Europy, ale właśnie dzika puszcza, gdzie rządzi przyroda, a nie człowiek.

11 stycznia 2017

Uwagi do projektu zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska

Uwagi do projektu założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska

Przedstawiając poniżej szczegółowe uwagi do “Projektu Założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO Puszcza Białowieska”, w nawiązaniu do ogłoszonych, w dniu 3 stycznia 2017 r., konsultacji społecznych , zwracamy szczególną uwagę na dwie zasadnicze kwestie:

6 stycznia 2017

Kontrowersyjne badania na stałych powierzchniach w BPN

Koronnym argumentem leśników i ministra dowodzącym zmniejszania się bioróżnorodności w Białowieskim Parku Narodowym są badania prowadzone przez prof. Brzezieckiego z Katedry Hodowli Lasu SGGW.
Brzeziecki na łamach m.in. „Naszego Dziennika” dowodzi katastrofy ekologicznej, jaka dokonuje się w BPN, gdzie leśnik nie pomaga Puszczy.

4 stycznia 2017

Po białoruskiej stronie

Często padają pytania o sposób gospodarowania Puszczą na Białorusi. Poniższy film bardzo dobrze ilustruje tą kwestię. Przedstawia stan Puszczy po obu stronach granicy. Na Białorusi las o charakterze naturalnym, wykroty, martwe drzewa. Pośrodku zaorany pas ziemi granicznej. Po polskiej stronie rębnia za rębnią. To wszystko w strefie UNESCO wyłączonej formalnie z komercyjnego pozyskania. Białorusini przed kilkoma laty zrezygnowali z pozyskania w najcenniejszej częsci parku narodowego i zarabiają na drewnie z lasów przylegających do parku o mniejszej wartości przyrodniczej. Miejsce znalezione rok temu przez Osmo Eremita w okolicach oddziału 702.

3 stycznia 2017

Konsultacje w sprawie zarządzania Puszczą jako obiektem światowego dziedzictwa

Minister przedłożył do konsultacji Projekt założeń do Zintegrowanego Planu Zarządzania Transgranicznym Obiektem Światowego Dziedzictwa Puszcza Białowieska. Przewiduje się, że opracowanie Planu Zarządzania będzie trwało od 2 do 3 lat, a kolejne 2 lata zajmą konsultacje społeczne. Generalnie założenia planu uwzględniają najważniejsze potrzeby, cele i wartości. Niestety wśród zagrożeń zabrakło największego - komercyjnego pozyskania drewna, natomiast jako katastrofy potraktowano naturalne zaburzenia jak ogień czy masowe pojawy owadów. Zachęcamy do udziału w konsultacjach, które potrwają do 10 stycznia.
Konsultacje – projekt założeń do zintegrowanego planu zarządzania transgranicznym obiektem światowego dziedzictwa Puszcza Białowieska